Kandidaatintyöt
Kandidaatintyöt


2020

T[HUU20]Toni Huuhka: Data envelopment analysis with principal component analysis (Kalvot)
T[KAU20]Emil Kauppi: Predicting Crude Oil Market Value Based on Crude Oil Properties (Kalvot)
T[KON20]Helmiina Kontio: Representing the importance of locations in spatial decision analysis (Kalvot)
T[LIN20]Matias Linnankoski: Estimating the dynamics of geometric Brownian motion using MCMC (Kalvot)
T[MAT20]Tuukka Mattlar: The effects of CO2 taxes in renewable energy production share using a capacity expansion model (Kalvot)
T[SUO20]Lauri Suoknuuti: Poistuman tutkiminen logistisella regressiolla (Kalvot)


2019

T[ANT19]Tommi Anttila: Planning the positions of air surveillance radars using computational spatial decision analysis (Kalvot)
T[AVE19]Aleksi Avela: Jalkapallovedonlyöntistrategioiden simulointi ja evaluointi (Kalvot)
T[HAK19]Jussi Hakosalo: Genetic algorithms in symmetric Travelling Salesman Problem (Kalvot)
T[JOK19]Lauri Jokinen: Cyclic Placement Method for Capsule Packing Problem
T[MAK19]Johannes Mäkinen: Estimating the protection provided by islands against anti-ship missiles (Kalvot)
T[NYM19]Emil Nyman: Clearance price optimization of seasonal products (Kalvot)
T[OLA19]Leevi Olander: Generating a Navigation Graph for Coastal Waters (Kalvot)
T[TOR19]Noora Torpo: A simulation model to compare opportunistic maintenance policies (Kalvot)
T[UUS19]Viljami Uusihärkälä: Methods for Removing Digital Image Noise by Merging Multiple Exposures


2018

T[ALA18]Kalle Alaluusua: Outlier detection using robust PCA methods (Kalvot)
T[HAN18]Hilkka Hännikäinen: Estimating the activity of regions of interest using Expectation Maximization algorithm (Kalvot)
T[HER18]Olli Herrala: Evaluating cannibalization between items in retail promotions (Kalvot)
T[HUT18]Petra Huttunen: Recognizing campaigns that cause cannibalization (Kalvot)
T[LAH18]Elmeri Lähevirta: On cluster structures of NHL players (Kalvot)
T[LAH18]bPatrik Lahti: Suojarakenteiden vaikutus maalin selviytymiseen epäsuoran tulen tai täsmäaseen iskussa (Kalvot)
T[LAM18]Pekka Lammi: Portfoliopäätöksenteon vinoumat (Kalvot)
T[MIL18]Niklas Miller: Testing the Random Walk Hypothesis for Helsinki Stock Exchange
T[SAI18]bOtto Saikkonen: On ARIMAX modelling of frauds and household wealth (Kalvot)
T[VAI18]Tommi Vainio: Modeling space elasticity of demand to support retail replenishment planning (Kalvot)


2017

T[GUN17]Nina Gunell: Puhelintukiasema-antennin säteilykuvion mittaus multikopterilla (Kalvot)
T[LAH17]Janne Lahti: Optimizing Mass Distributions of Bullets (Kalvot)
T[LAI17]Jani Laine: Testing Performance of Two Virtualization Software (Kalvot)
T[MER17]Max Merikoski: On residential rents in the Helsinki metropolitan area (Kalvot)
T[NOR17]Jessica Norrbäck: Identifying Determinants of District Heating Prices for Forecasting (Kalvot)
T[PAL17]Manu Paloniemi: Nuorten jalkapalloilijoiden taitotestien ja ottelutulosten yhteydestä
T[STE17]Tuukka Stewen: Optimization of artillery fire based on aerial reconnaissance (Kalvot)


2016

T[ALL16]Pekka Alli: Työvuorosuunnittelun optimointi (Kalvot)
T[ESK16]Janne Eskola: Optimization of locomotive allocation in Finland (Kalvot)
T[HAU16]Tapio Hautamäki: Systems Intelligence and Team Performance (Kalvot)
T[JEN16]Cosmo Jenytin: How to mitigate bias in the Even Swaps process - A simulation study (Kalvot)
T[KAN16]Joona Kanerva: Accuracy of Approximate Operations on Fuzzy Numbers (Kalvot)
T[KIL16]Samu Kilpinen: Suomen rautatieverkoston robustisuus (Kalvot)
T[KON16]Kimmo Kontio: Kiinalaisen postimiehen ongelma (Kalvot)
T[KOS16]Antti Koskenranta: Tavoitteen välittyminen vuorovaikutustilanteessa - systeemiälynäkökulma (Kalvot)
T[LEH16]bLeo Lehikoinen: Päätöksenteon mobiilisovellukset (Kalvot)
T[MAT16]Markus Mattila: The Distance-Constrained Generalized Vehicle Routing Problem
T[MEL16]Sara Melander: Tillämpning av beslutsanalys i beslutsprocessen för Teknologföreingens fastighetsförnyelse (Kalvot)
T[NYM16]Lauri Nyman: Menetelmä Markowitzin mallin parametrien estimointiin (Kalvot)
T[SAL16]Markus Sallila: Lentolaitteen tutkapoikkipinta-alasta riippuva lentoreitin uhkamalli (Kalvot)
T[SIP16]Juhani Sipilä: Dynaaminen verkko-optimointi karttasovelluksessa (Kalvot)
T[VAU16]Joonas Vauhkonen: Optimization of the warehouse location and transport routes in retail business (Kalvot)


2015

T[ASI15]Milja Asikainen: Anatomical connectivity networks of the human brain (Kalvot)
T[HAA15]Joonas Haapala: Routing military aircraft by solving a dynamic multi-objective network optimization problem with the A* algorithm (Kalvot)
T[HAP15]Juulia Happonen: Experiment on psychophysiological responses in a Cournot duopoly game (Kalvot)
T[HIR15]Jussi Hirvonen: Lisäinformaation arvo monikriteerisessä projektiportfoliovalinnassa (Kalvot)
T[HYY15]Riku Hyytiäinen: Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (Kalvot)
T[JAM15]Jori Jämsä: Temporal evolution of the scientific collaboration network in Europe (Kalvot)
T[KAR15]Lasse Kärkkäinen: Vesikiertokeskuslämmitysjärjestelmien putkistolaskenta ja perussäätö (Kalvot)
T[LAA15]Niko Laakkonen: Monte Carlo -menetelmä optioiden hinnoittelussa (Kalvot)
T[LAN15]Joonas Lanne: Kustannustehokkaat riskienhallintatoimenpiteet kuljetusverkostossa (Kalvot)
T[LEH15]Eero Lehtonen: A study on decision making using fuzzy decision trees (Kalvot)
T[MUT15]Juhani Mutikainen: On measuring dependence of income distribution and crime (Kalvot)
T[MYR15]Jesse Myrberg: Epävarmuuden huomioiminen diagnostisen testausstrategian valinnassa (Kalvot)
T[OJA15]Vili-Matti Ojala: Missing preferences in pairwise comparison matrices: a numerical study (Kalvot)
T[PII15]Johanna Piipponen: Linja-autonkuljettajien kokemuksia aikatauluista reitillä Turku-Helsinki-Turku (Kalvot)
T[SEL15]Katri Selonen: A study on evidence theory: a general representation of uncertainty (Kalvot)
T[SII15]Susanna Siitonen: Alueellisten erojen tutkiminen pienen pienten keskosten syntyvyydessä ja kustannuksissa (Kalvot)
T[SIL15]Riikka Siljander: Polkuriippuvuus YK:n vuosituhattavoitteiden trade-off-painotuksessa (Kalvot)
T[TIM15]Juho Timonen: Computation of mixed-strategy equilibria in the repeated prisoner's dilemma
T[VAA15]Touko Väänänen: Työvoiman tarpeen ennustaminen SARIMA-aikasarjamallilla (Kalvot)
T[VOU15]Arttu Voutilainen: Scheduling of genetic analysis workflows in grid environments (Kalvot)
T[WAR15]Ella Warras: Rate dependency study on gas electron multiplier gain (Kalvot)


2014

T[HAS14]Jari Hast: Implementation of Selected Metaheuristics to the Travelling Salesman Problem (Kalvot)
T[KAI14]Joona Kaivosoja: Tuotantoprosessin optimaalinen aikataulutus (Kalvot)
T[KAN14]aTeemu Känsäkangas: Vaihtoehtoisten reittien tuottaminen tiheällä liikenneverkolla ja stokastinen valinta niiden välillä (Kalvot)
T[KAN14]bTiina Kangasniemi: Discrete Choquet integral and multilinear forms (Kalvot)
T[KAR14]Joona Karjalainen: Comparison of simulation and performance models of a tracking system (Kalvot)
T[KAU14]Lauri Kauppinen: Multistage investment under two sources of uncertainty - a real options approach (Kalvot)
T[KIN14]Teemu Kinnunen: Optimization of Duties in Railway Traffic (Kalvot)
T[KOP14]Ville Koponen: Multiobjective ranking and selection with incomplete preference information (Kalvot)
T[LIE14]Niko Lietzén: Spatiaalisiin merkkeihin ja järjestyslukuihin perustuva moniulotteinen regressioanalyysi R-ohjelmistoa käyttäen (Kalvot)
T[LOS14]Henri Losoi: Implementation of an algorithm for verifying the non-negativity of a multilinear function in a hypercube (Kalvot)
T[MEL14]Antti Melén: M-estimaatit (Kalvot)
T[MET14]Saku Metsärinne: Rakennuksen nykyhinnan laskenta (Kalvot)
T[PEL14]Lari Pelkola: Epälineaaristen pienimmän neliösumman tehtävien ratkaiseminen numeerisilla optimointimenetelmillä (Kalvot)
T[POH14]Ville Pohjalainen: Verkostohäiriöiden laskennallinen riskiarviointi
T[POR14]Aleksi Porokka: Optimization techniques for the moment-constrained entropy minimization problem on the sphere (Kalvot)
T[RAN14]Sakke Rantala: Vesivoimaketjun optimointi mehiläisalgoritmilla (Kalvot)
T[RAT14]Petteri Räty: Asiakaspalautteen monikanavainen palaute (Kalvot)
T[SAI14]Santtu Saijets: Optimaalisen tuotekehitysportfolion valinta kasvuyrityksessä (Kalvot)
T[SAL14]Antti Salmela: Minimilatenssiongelman ratkaisualgoritmeja (Kalvot)
T[TUO14]Henri Tuovila: Osakkeiden tuottojakaumia koskevien markkina- ja asiantuntijanäkemysten yhdistäminen kopulafunktioilla (Kalvot)
T[VAH14]Ilari Vähä-Pietilä: Kirjallisuuskatsaus sisäpistemenetelmiin ja niiden soveltamiseen eri optimointiluokille (Kalvot)
T[VON14]Anton von Schantz: Time Series Model for Forecasting the Sales of a Functional Dairy Product (Kalvot)


2013

T[AND13]Juho Andelmin: Lineaaristen monitavoiteoptimointitehtävien ratkaiseminen Bensonin algoritmilla (Kalvot)
T[HAL13]Viivi Halla-aho: Lajittelumenetelmät ilmakehän kaukokartoituksen laadun tarkkailussa (Kalvot)
T[ILO13]Juuso Ilomäki: PK-yrityksen sähköisen liikennetoiminnan tason mittaaminen (Kalvot)
T[JUS13]Tomi Jussila: Yhteisviat ja intervallitodennäköisyydet vikapuuanalyysissä (Kalvot)
T[KAJ13]Jussi Kajovaara: Tuntiassistenttien ohjaamisella parempaa opetusta (Kalvot)
T[KAR13]Markus Kärki: Computing equilibria in repeated games (Kalvot)
T[KIV13]Paavo Kivistö: Verkko-optimointiin perustuva torjuntatasan laskenta mellakkapoliisin resurssien kohdentamisessa (Kalvot)
T[KLE13]Santtu Klemettilä: Ontologiamuokkaimen käyttö laskentaklusterin tehokkuusanalyysissä (Kalvot)
T[KOS13]Jukka Koskenranta: State-Space Inference in Gaussian Process Regression Models (Kalvot)
T[KOT13]Mikko Kotilainen: Klempererin huutokauppa differentioituvien tuotteiden tapauksessa (Kalvot)
T[LIN13]Lasse Lindqvist: Vangin dilemma häiriöisessä ympäristössä Markov-prosessina (Kalvot)
T[LOS13]Markus Losoi: Optimal Risk Reduction Portfolios in Fault Tree Analysis (Kalvot)
T[PAR13]Ilmari Pärnänen: Kausaalimallit funktionaalisessa magneettikuvantamisessa (Kalvot)
T[RAN13]Eero Rantala: Simulointimalli mellakkapoliisin resurssien kohdentamiseen (Kalvot)
T[REN13]Olli Rentola: Stochastic optimization in tactical supply chain risk management (Kalvot)
T[RIN13]Tuomas Rintamäki: Impact of renewable energy on electricity prices - comparative analysis of Denmark and Germany (Kalvot)
T[ROP13]Juho Roponen: Kaksintaistelun approksimatiivinen mallintaminen (Kalvot)
T[VIN13]Oskari Vinko: Inferring Trichoderma reesei Gene Regulatory Network (Kalvot)
T[VIR13]Vilma Virasjoki: Epätäydellisen preferenssi-informaation huomioon ottavien päätöksenteon tukimenetelmien vertailu (Kalvot)


2012

T[BAC12]Ville-Pekka Backlund: The effects of varying neighborhood size on the evolution of opinion in a coevolving linear chain
T[HUS12]Vesa Husgafvel: Trimmitysongelman LP-relaksaation ratkaiseminen sarakkeita generoivalla algoritmilla ja brute-force-menetelmällä
T[HYT12]Noora Hyttinen: Konveksin QP-tehtävän laskenta-ajat sisäpistemenetelmillä
T[JUU12]Mika Juuti: Search space traversal using metaheuristics
T[KAN12]Juha Kännö: Aihioiden priorisointi ja portfolioanalyysi ennakoinnissa
T[KLE12]Raul Kleinberg: Turvallisuudelle tärkeiden laitteiden koestusten merkitys vikojen havaitsemisessa
T[KOL12]Jussi Kolehmainen: Ylikerroinstrategiat ja Poisson-mallit vedonlyönnissä
T[KUN12]Janne Kunnas: GARCH Models for Foreign Exchange Rates
T[LAH12]Tuomas Lahtinen: Portfoliolähestymistapa CO2-kiilapelin analysoinnissa (Kalvot)
T[NUM12]Jerri Nummenpalo: Lineaaristen monitavoiteoptimointitehtävien ratkaiseminen
T[OLL12]Joonas Ollila: Portfoliomalli turpeenoton optimointiin (Kalvot)
T[OST12]Lars Östring: Taistelujoukkojen allokaatioiden kustannustehokkuuden arviointi Lanchesterin taistelumallissa
T[PII12]Juho Piiroinen: Influence of atmospheric circulation on Antaretic sea ice in climate model HadGEM1: statistical analysis
T[REM12]Sami Remes: Ryhmäfaktorianalyysi neurotiedesovelluksissa
T[TAR12]Joonas Tarpila: Toistetun haukka-kyyhky -pelin numeerinen analysointi
T[YLI12]Kimi Ylilammi: Monen kauppamatkustajan ongelman ratkaiseminen kombinatorisena huutokauppana


2011

T[ANT11]Turkka Anttonen: Gauss-Newton ja Levenberg-Marquardt -menetelmien vertailu epälineaarisessa pienimmän neliösumman tehtävässä
T[HYN11]Yrjänä Hynninen: Stokastinen dominanssi projektiportfolion valinnassa
T[LEP11]Eemeli Leppäaho: Transfer learning for molecular systems biology
T[LEV11]Antti Levo: Monitavoitteiseen optimointiin soveltuvan evoluutioalgoritmin tarkastelu
T[LUU11]Teppo Luukkonen: Analysing Optimal Routing of Single Elevator
T[MAN11]Ilkka Mansikkamäki: Pientalojen radonpitoisuuksien tilastollinen analyysi
T[NUU11]Juha Nuutinen: Optimal Harvesting of Forest Stands
T[NYS11]Tony Nysten: Informaation leviäminen väkijoukossa - Matemaattinen mallintaminen
T[OBE11]Janrik Öberg: Johtajuuden mallintaminen liikkuvissa eläinryhmissä
T[PAR11]Kaisa Parkkila: Partial Least Squares Path Modeling in Theory Testing
T[PON11]Outi Pönni: Life cycle analysis of dye-sensitized solar cells
T[PUN11]Perttu Punakallio: Best-Response-ovenvalinta-algoritmin toiminnan tutkiminen kokeellisen aineiston avulla
T[PUU11]Heikki Puustinen: Simulation-Optimization Tool for Multi-Objective Aircraft Maintenance Scheduling
T[STR11]Jonas Strahl: Efficiency Maximization of Retail Campaigns
T[SUO11]Markku Suomalainen: Polaarisatelliittidataan perustuva lumentunnistusalgoritmi
T[TOR11]Juha Törmänen: Positiivisen psykologian vuorovaikutusmalli
T[VES11]Heikki Vesterinen: Epälineaarinen hinnoittelu: Diskreetin ja jatkuvan mallin vertailu
T[VII11]Ville Viitasaari: Valuation of Asian Quanto-Basket Options


2010

T[ALA10]Jari Alahuhta: Virheraportoijien virhemäärien jakaumat virhetietokannassa.
T[THAS10]Aira Hast: Tulvien ennustaminen matemaattisia malleja kättäen
T[HOT10]Rasmus Hotakainen: Implementation of a scheduling simulator for high-energy physics jobs and mathematical validation of the simulator
T[TJOH10]Lasse Johansson: Vaikutuskaaviopelit
T[TKUI10]Ilmari Kuikka: Poistumistien valinnan mallintaminen rationaalisille ja harhaisille agenteille
T[MAK10]Harri Mäkelin: Yrityksen myynnin ennustaminen
T[MOK10]Harri Mökkönen: Suoritusaika-analyysi selainkäyttöisessä sovelluksessa
T[NIK10]Tuomas Nikoskinen: Gaussiset prosessit derivaattahavainnoilla regressio-ongelmassa
T[TSAI10]Jussi Sainio: Taistelukentän signaaliympäristön parantaminen Sandis-ohjelmistossa
T[SOL10]Arno Solin: Cubature Integration Methods in Non-linear Kalman Filtering and Smoothing
T[SUT10]Martti Sutinen: How to Support Decision Analysis with Software - Case Förbifart Stockholm


2009

T[TAHL09]Lassi Ahlvik: Sijoutusrahastojen monikriteerien valinta
T[TDAN09]Gillis Danielsen: Simulating Carbon Beam Fragmentation in Water Phantom with GEANT4
T[TJUN09]Janne Junes: Tutkimus varasto-virtaussysteemin ymmärtämisestä
T[TKLE09]Arttu Klemettilä: Epälineaarisen hinnoittelutehtävän numeerinen analysointi ja ratkaiseminen
T[TKOL09]Juha-Matti Koljonen: Hajautettuja algoritmeja satunnaisverkon värittämiseen
T[TKUU09]Mikael Kuusela: Algorithms for Variational Learning of Mixture of Gaussians
T[TNUR09]Joni Nurmentaus: Riskirajoitusten huomiointi projektiportfoliovalinnassa
T[TSAA09]Jarno Saarimäki: Pohjaveden painekorkeuden riippuvuus luonnonilmiöistä
T[TVES09]Riina Vesanen: Palveluiden myyntikäyrien analysointi operaattoriliiketoiminnassa
T[TYLI09]Jukka Ylitalo: Assessing the effects of entrepreneurial orientation in Finnish software industry


2008

T[TESK08]Olli Eskola: Vastepintamenetelmät
T[TGUE08]Reda Guerfi: Säteilyannosten arviointimalli ja päästövanan gammalaskennan verifiointi
T[TILV08]Martti Ilvesmäki: Prosessitarkastelu aivotoiminnan virtatiheysanalyysistä
T[TLEP08]Matias Leppisaari: Monopolin sääntely epätäydellisen informaation vallitessa
T[TMAL08]Eric Malmi: Multiagent simulation and visualization of social interactions: Framework and recommender system