Kandidaatintyöt
Kandidaatintyöt


2022

T[ANT22]Olivia Antikainen (2022) Luottoriskien arviointi logistisella regressiolla (Kalvot)
T[ANT22a]Tuomo Antikainen (2022) Organisaation sisäisen tiimirakenteen matemaattinen mallintaminen vuorovaikutusverkoilla (Kalvot)
T[HAG22]Fredrik Hagström (2022) Finding Solutions to the Vehicle Routing Problem using a Graph Neural Network (Kalvot)
T[KIR22]Miikka Kirsilä (2022) Time Series Analysis and Prediction of Customers’ Invoices (Kalvot)
T[KOI22]Petri Koivisto (2022) Applying modified policy iteration to multi-component system maintenance scheduling (Kalvot)
T[RAN22]Vesa Ranta-aho (2022) The effect of carbon caps and renewable share targets on the European energy system using capacity expansion modeling (Kalvot)
T[STA22]Matti Staudinger (2022) On Comparison of ARIMA and RNN Models in Predicting Stock Indices (Kalvot)
T[TAK22]Jaakko Takala (2022) Vastarinta-pelin optimaalinen pelistrategia (Kalvot)
T[TOR22]Tomas Toro (2022) Asiantuntija-arvioiden ristiriitojen käsittely ristivaikutusanalyysissä (Kalvot)
T[YLA22]Elias Ylä-Jarkko (2022) Projection Predictive Method for Bayesian Model Selection in Retail Time Series Forecasting (Kalvot)


2021

T[ANT21]Linus Antell (2021) Comparison of COVID19 policies using a SIR-model (Kalvot)
T[AUN21]Jerry Aunula (2021) An Algorithm for Generating Most Probable Paths in Decision Programming (Kalvot)
T[HAA21]Eetu Haavisto (2021) A three-index formulation for the Truck and Trailer Vehicle Routing Problem (Kalvot)
T[HAA21a]Katri Haapalinna (2021) Signaalien luokittelu ohjelmistoradiojärjestelmässä (Kalvot)
T[HAN21]Helmi Hankimaa (2021) Optimising the use of genetic testing in prevention of CHD using Decision Programming
T[HAR21]Sami Härkönen (2021) Riskitärkeysmittojen laskeminen skenaarioanalyysissä (Kalvot)
T[JAL21]Perttu Jalovaara (2021) Selection of Air Combat Tactics using a Multi-Attribute Decision Analysis Model with Incomplete Preference Information
T[JAL21a]Jarkko Jalovaara (2021) Improving kinematic laser scanning point cloud accuracy with graph optimization (Kalvot)
T[NYB21]Peter Nybergh (2021) Identifying risky scenarios in nuclear waste management using Bayesian networks
T[PAR21]Konsta Parkkali (2021) Enhanced Policy Iteration Methods for Optimal Maintenance Scheduling (Kalvot)
T[REH21]Walter Rehn (2021) Kokonaislukuoptimointimalli kuljetuskaluston ajojärjestelyn suunnittelun tukena (Kalvot)
T[RIN21]Aleksi Rintanen (2021) Raitiovaunun pyörien kulumisen mallinnus ja sorvausvälin optimointi (Kalvot)
T[RON21]Leevi Rönty (2021) Bayesian model validation and selection metrics in retail time series forecasting (Kalvot)
T[SAA21]Severi Saastamoinen (2021) Estimating the prediction accuracy of production values (Kalvot)
T[SAI21]Niko Sairo (2021) Miinoitteen tehokkuuden arviointi (Kalvot)
T[WEC21]Aino Weckman (2021) Comparison of individual tree detection methods (Kalvot)


2020

T[HUU20]Toni Huuhka (2020) Data envelopment analysis with principal component analysis (Kalvot)
T[KAU20]Emil Kauppi (2020) Predicting Crude Oil Market Value Based on Crude Oil Properties (Kalvot)
T[KON20]Helmiina Kontio (2020) Representing the importance of locations in spatial decision analysis (Kalvot)
T[LAI20]Suvi Laine (2020) Tarkan liikennedatan tilastollinen analyysi ja ennustaminen koneoppimismenetelmin (Kalvot)
T[LIN20]Matias Linnankoski (2020) Estimating the dynamics of geometric Brownian motion using MCMC (Kalvot)
T[LYL20]Andrea Lyly (2020) Eliciting Expert Judgements for Probabilistic Cross-Impact Assessment (Kalvot)
T[MAT20]Tuukka Mattlar (2020) The effects of CO2 taxes in renewable energy production share using a capacity expansion model (Kalvot)
T[SUO20]Lauri Suoknuuti (2020) Poistuman tutkiminen logistisella regressiolla (Kalvot)


2019

T[ANT19]Tommi Anttila (2019) Planning the positions of air surveillance radars using computational spatial decision analysis (Kalvot)
T[AVE19]Aleksi Avela (2019) Jalkapallovedonlyöntistrategioiden simulointi ja evaluointi (Kalvot)
T[HAK19]Jussi Hakosalo (2019) Genetic algorithms in symmetric Travelling Salesman Problem (Kalvot)
T[JOK19]Lauri Jokinen (2019) Cyclic Placement Method for Capsule Packing Problem
T[MAK19]Johannes Mäkinen (2019) Estimating the protection provided by islands against anti-ship missiles (Kalvot)
T[NYM19]Emil Nyman (2019) Clearance price optimization of seasonal products (Kalvot)
T[OLA19]Leevi Olander (2019) Generating a Navigation Graph for Coastal Waters (Kalvot)
T[TOR19]Noora Torpo (2019) A simulation model to compare opportunistic maintenance policies (Kalvot)
T[UUS19]Viljami Uusihärkälä (2019) Methods for Removing Digital Image Noise by Merging Multiple Exposures


2018

T[ALA18]Kalle Alaluusua (2018) Outlier detection using robust PCA methods (Kalvot)
T[HAN18]Hilkka Hännikäinen (2018) Estimating the activity of regions of interest using Expectation Maximization algorithm (Kalvot)
T[HER18]Olli Herrala (2018) Evaluating cannibalization between items in retail promotions (Kalvot)
T[HUT18]Petra Huttunen (2018) Recognizing campaigns that cause cannibalization (Kalvot)
T[LAH18]Elmeri Lähevirta (2018) On cluster structures of NHL players (Kalvot)
T[LAH18]bPatrik Lahti (2018) Suojarakenteiden vaikutus maalin selviytymiseen epäsuoran tulen tai täsmäaseen iskussa (Kalvot)
T[LAM18]Pekka Lammi (2018) Portfoliopäätöksenteon vinoumat (Kalvot)
T[MIL18]Niklas Miller (2018) Testing the Random Walk Hypothesis for Helsinki Stock Exchange
T[SAI18]bOtto Saikkonen (2018) On ARIMAX modelling of frauds and household wealth (Kalvot)
T[VAI18]Tommi Vainio (2018) Modeling space elasticity of demand to support retail replenishment planning (Kalvot)


2017

T[GUN17]Nina Gunell (2017) Puhelintukiasema-antennin säteilykuvion mittaus multikopterilla (Kalvot)
T[LAH17]Janne Lahti (2017) Optimizing Mass Distributions of Bullets (Kalvot)
T[LAI17]Jani Laine (2017) Testing Performance of Two Virtualization Software (Kalvot)
T[MER17]Max Merikoski (2017) On residential rents in the Helsinki metropolitan area (Kalvot)
T[NOR17]Jessica Norrbäck (2017) Identifying Determinants of District Heating Prices for Forecasting (Kalvot)
T[PAL17]Manu Paloniemi (2017) Nuorten jalkapalloilijoiden taitotestien ja ottelutulosten yhteydestä
T[STE17]Tuukka Stewen (2017) Optimization of artillery fire based on aerial reconnaissance (Kalvot)


2016

T[ALL16]Pekka Alli (2016) Työvuorosuunnittelun optimointi (Kalvot)
T[ESK16]Janne Eskola (2016) Optimization of locomotive allocation in Finland (Kalvot)
T[HAU16]Tapio Hautamäki (2016) Systems Intelligence and Team Performance (Kalvot)
T[JEN16]Cosmo Jenytin (2016) How to mitigate bias in the Even Swaps process - A simulation study (Kalvot)
T[KAN16]Joona Kanerva (2016) Accuracy of Approximate Operations on Fuzzy Numbers (Kalvot)
T[KIL16]Samu Kilpinen (2016) Suomen rautatieverkoston robustisuus (Kalvot)
T[KON16]Kimmo Kontio (2016) Kiinalaisen postimiehen ongelma (Kalvot)
T[KOS16]Antti Koskenranta (2016) Tavoitteen välittyminen vuorovaikutustilanteessa - systeemiälynäkökulma (Kalvot)
T[LEH16]bLeo Lehikoinen (2016) Päätöksenteon mobiilisovellukset (Kalvot)
T[MAT16]Markus Mattila (2016) The Distance-Constrained Generalized Vehicle Routing Problem
T[MEL16]Sara Melander (2016) Tillämpning av beslutsanalys i beslutsprocessen för Teknologföreingens fastighetsförnyelse (Kalvot)
T[NYM16]Lauri Nyman (2016) Menetelmä Markowitzin mallin parametrien estimointiin (Kalvot)
T[SAL16]Markus Sallila (2016) Lentolaitteen tutkapoikkipinta-alasta riippuva lentoreitin uhkamalli (Kalvot)
T[SIP16]Juhani Sipilä (2016) Dynaaminen verkko-optimointi karttasovelluksessa (Kalvot)
T[VAU16]Joonas Vauhkonen (2016) Optimization of the warehouse location and transport routes in retail business (Kalvot)


2015

T[ASI15]Milja Asikainen (2015) Anatomical connectivity networks of the human brain (Kalvot)
T[HAA15]Joonas Haapala (2015) Routing military aircraft by solving a dynamic multi-objective network optimization problem with the A* algorithm (Kalvot)
T[HAP15]Juulia Happonen (2015) Experiment on psychophysiological responses in a Cournot duopoly game (Kalvot)
T[HIR15]Jussi Hirvonen (2015) Lisäinformaation arvo monikriteerisessä projektiportfoliovalinnassa (Kalvot)
T[HYY15]Riku Hyytiäinen (2015) Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (Kalvot)
T[JAM15]Jori Jämsä (2015) Temporal evolution of the scientific collaboration network in Europe (Kalvot)
T[KAR15]Lasse Kärkkäinen (2015) Vesikiertokeskuslämmitysjärjestelmien putkistolaskenta ja perussäätö (Kalvot)
T[LAA15]Niko Laakkonen (2015) Monte Carlo -menetelmä optioiden hinnoittelussa (Kalvot)
T[LAN15]Joonas Lanne (2015) Kustannustehokkaat riskienhallintatoimenpiteet kuljetusverkostossa (Kalvot)
T[LEH15]Eero Lehtonen (2015) A study on decision making using fuzzy decision trees (Kalvot)
T[MUT15]Juhani Mutikainen (2015) On measuring dependence of income distribution and crime (Kalvot)
T[MYR15]Jesse Myrberg (2015) Epävarmuuden huomioiminen diagnostisen testausstrategian valinnassa (Kalvot)
T[OJA15]Vili-Matti Ojala (2015) Missing preferences in pairwise comparison matrices: a numerical study (Kalvot)
T[PII15]Johanna Piipponen (2015) Linja-autonkuljettajien kokemuksia aikatauluista reitillä Turku-Helsinki-Turku (Kalvot)
T[SEL15]Katri Selonen (2015) A study on evidence theory: a general representation of uncertainty (Kalvot)
T[SII15]Susanna Siitonen (2015) Alueellisten erojen tutkiminen pienen pienten keskosten syntyvyydessä ja kustannuksissa (Kalvot)
T[SIL15]Riikka Siljander (2015) Polkuriippuvuus YK:n vuosituhattavoitteiden trade-off-painotuksessa (Kalvot)
T[TIM15]Juho Timonen (2015) Computation of mixed-strategy equilibria in the repeated prisoner's dilemma
T[VAA15]Touko Väänänen (2015) Työvoiman tarpeen ennustaminen SARIMA-aikasarjamallilla (Kalvot)
T[VOU15]Arttu Voutilainen (2015) Scheduling of genetic analysis workflows in grid environments (Kalvot)
T[WAR15]Ella Warras (2015) Rate dependency study on gas electron multiplier gain (Kalvot)


2014

T[HAS14]Jari Hast (2014) Implementation of Selected Metaheuristics to the Travelling Salesman Problem (Kalvot)
T[KAI14]Joona Kaivosoja (2014) Tuotantoprosessin optimaalinen aikataulutus (Kalvot)
T[KAN14]aTeemu Känsäkangas (2014) Vaihtoehtoisten reittien tuottaminen tiheällä liikenneverkolla ja stokastinen valinta niiden välillä (Kalvot)
T[KAN14]bTiina Kangasniemi (2014) Discrete Choquet integral and multilinear forms (Kalvot)
T[KAR14]Joona Karjalainen (2014) Comparison of simulation and performance models of a tracking system (Kalvot)
T[KAU14]Lauri Kauppinen (2014) Multistage investment under two sources of uncertainty - a real options approach (Kalvot)
T[KIN14]Teemu Kinnunen (2014) Optimization of Duties in Railway Traffic (Kalvot)
T[KOP14]Ville Koponen (2014) Multiobjective ranking and selection with incomplete preference information (Kalvot)
T[LIE14]Niko Lietzén (2014) Spatiaalisiin merkkeihin ja järjestyslukuihin perustuva moniulotteinen regressioanalyysi R-ohjelmistoa käyttäen (Kalvot)
T[LOS14]Henri Losoi (2014) Implementation of an algorithm for verifying the non-negativity of a multilinear function in a hypercube (Kalvot)
T[MEL14]Antti Melén (2014) M-estimaatit (Kalvot)
T[MET14]Saku Metsärinne (2014) Rakennuksen nykyhinnan laskenta (Kalvot)
T[PEL14]Lari Pelkola (2014) Epälineaaristen pienimmän neliösumman tehtävien ratkaiseminen numeerisilla optimointimenetelmillä (Kalvot)
T[POH14]Ville Pohjalainen (2014) Verkostohäiriöiden laskennallinen riskiarviointi
T[POR14]Aleksi Porokka (2014) Optimization techniques for the moment-constrained entropy minimization problem on the sphere (Kalvot)
T[RAN14]Sakke Rantala (2014) Vesivoimaketjun optimointi mehiläisalgoritmilla (Kalvot)
T[RAT14]Petteri Räty (2014) Asiakaspalautteen monikanavainen palaute (Kalvot)
T[SAI14]Santtu Saijets (2014) Optimaalisen tuotekehitysportfolion valinta kasvuyrityksessä (Kalvot)
T[SAL14]Antti Salmela (2014) Minimilatenssiongelman ratkaisualgoritmeja (Kalvot)
T[TUO14]Henri Tuovila (2014) Osakkeiden tuottojakaumia koskevien markkina- ja asiantuntijanäkemysten yhdistäminen kopulafunktioilla (Kalvot)
T[VAH14]Ilari Vähä-Pietilä (2014) Kirjallisuuskatsaus sisäpistemenetelmiin ja niiden soveltamiseen eri optimointiluokille (Kalvot)
T[VON14]Anton von Schantz (2014) Time Series Model for Forecasting the Sales of a Functional Dairy Product (Kalvot)


2013

T[AND13]Juho Andelmin (2013) Lineaaristen monitavoiteoptimointitehtävien ratkaiseminen Bensonin algoritmilla (Kalvot)
T[HAL13]Viivi Halla-aho (2013) Lajittelumenetelmät ilmakehän kaukokartoituksen laadun tarkkailussa (Kalvot)
T[ILO13]Juuso Ilomäki (2013) PK-yrityksen sähköisen liikennetoiminnan tason mittaaminen (Kalvot)
T[JUS13]Tomi Jussila (2013) Yhteisviat ja intervallitodennäköisyydet vikapuuanalyysissä (Kalvot)
T[KAJ13]Jussi Kajovaara (2013) Tuntiassistenttien ohjaamisella parempaa opetusta (Kalvot)
T[KAR13]Markus Kärki (2013) Computing equilibria in repeated games (Kalvot)
T[KIV13]Paavo Kivistö (2013) Verkko-optimointiin perustuva torjuntatasan laskenta mellakkapoliisin resurssien kohdentamisessa (Kalvot)
T[KLE13]Santtu Klemettilä (2013) Ontologiamuokkaimen käyttö laskentaklusterin tehokkuusanalyysissä (Kalvot)
T[KOS13]Jukka Koskenranta (2013) State-Space Inference in Gaussian Process Regression Models (Kalvot)
T[KOT13]Mikko Kotilainen (2013) Klempererin huutokauppa differentioituvien tuotteiden tapauksessa (Kalvot)
T[LIN13]Lasse Lindqvist (2013) Vangin dilemma häiriöisessä ympäristössä Markov-prosessina (Kalvot)
T[LOS13]Markus Losoi (2013) Optimal Risk Reduction Portfolios in Fault Tree Analysis (Kalvot)
T[PAR13]Ilmari Pärnänen (2013) Kausaalimallit funktionaalisessa magneettikuvantamisessa (Kalvot)
T[RAN13]Eero Rantala (2013) Simulointimalli mellakkapoliisin resurssien kohdentamiseen (Kalvot)
T[REN13]Olli Rentola (2013) Stochastic optimization in tactical supply chain risk management (Kalvot)
T[RIN13]Tuomas Rintamäki (2013) Impact of renewable energy on electricity prices - comparative analysis of Denmark and Germany (Kalvot)
T[ROP13]Juho Roponen (2013) Kaksintaistelun approksimatiivinen mallintaminen (Kalvot)
T[VIN13]Oskari Vinko (2013) Inferring Trichoderma reesei Gene Regulatory Network (Kalvot)
T[VIR13]Vilma Virasjoki (2013) Epätäydellisen preferenssi-informaation huomioon ottavien päätöksenteon tukimenetelmien vertailu (Kalvot)


2012

T[BAC12]Ville-Pekka Backlund (2012) The effects of varying neighborhood size on the evolution of opinion in a coevolving linear chain
T[HUS12]Vesa Husgafvel (2012) Trimmitysongelman LP-relaksaation ratkaiseminen sarakkeita generoivalla algoritmilla ja brute-force-menetelmällä
T[HYT12]Noora Hyttinen (2012) Konveksin QP-tehtävän laskenta-ajat sisäpistemenetelmillä
T[JUU12]Mika Juuti (2012) Search space traversal using metaheuristics
T[KAN12]Juha Kännö (2012) Aihioiden priorisointi ja portfolioanalyysi ennakoinnissa
T[KLE12]Raul Kleinberg (2012) Turvallisuudelle tärkeiden laitteiden koestusten merkitys vikojen havaitsemisessa
T[KOL12]Jussi Kolehmainen (2012) Ylikerroinstrategiat ja Poisson-mallit vedonlyönnissä
T[KUN12]Janne Kunnas (2012) GARCH Models for Foreign Exchange Rates
T[LAH12]Tuomas Lahtinen (2012) Portfoliolähestymistapa CO2-kiilapelin analysoinnissa (Kalvot)
T[NUM12]Jerri Nummenpalo (2012) Lineaaristen monitavoiteoptimointitehtävien ratkaiseminen
T[OLL12]Joonas Ollila (2012) Portfoliomalli turpeenoton optimointiin (Kalvot)
T[OST12]Lars Östring (2012) Taistelujoukkojen allokaatioiden kustannustehokkuuden arviointi Lanchesterin taistelumallissa
T[PII12]Juho Piiroinen (2012) Influence of atmospheric circulation on Antaretic sea ice in climate model HadGEM1: statistical analysis
T[REM12]Sami Remes (2012) Ryhmäfaktorianalyysi neurotiedesovelluksissa
T[TAR12]Joonas Tarpila (2012) Toistetun haukka-kyyhky -pelin numeerinen analysointi
T[YLI12]Kimi Ylilammi (2012) Monen kauppamatkustajan ongelman ratkaiseminen kombinatorisena huutokauppana


2011

T[ANT11]Turkka Anttonen (2011) Gauss-Newton ja Levenberg-Marquardt -menetelmien vertailu epälineaarisessa pienimmän neliösumman tehtävässä
T[HYN11]Yrjänä Hynninen (2011) Stokastinen dominanssi projektiportfolion valinnassa
T[LEP11]Eemeli Leppäaho (2011) Transfer learning for molecular systems biology
T[LEV11]Antti Levo (2011) Monitavoitteiseen optimointiin soveltuvan evoluutioalgoritmin tarkastelu
T[LUU11]Teppo Luukkonen (2011) Analysing Optimal Routing of Single Elevator
T[MAN11]Ilkka Mansikkamäki (2011) Pientalojen radonpitoisuuksien tilastollinen analyysi
T[NUU11]Juha Nuutinen (2011) Optimal Harvesting of Forest Stands
T[NYS11]Tony Nysten (2011) Informaation leviäminen väkijoukossa - Matemaattinen mallintaminen
T[OBE11]Janrik Öberg (2011) Johtajuuden mallintaminen liikkuvissa eläinryhmissä
T[PAR11]Kaisa Parkkila (2011) Partial Least Squares Path Modeling in Theory Testing
T[PON11]Outi Pönni (2011) Life cycle analysis of dye-sensitized solar cells
T[PUN11]Perttu Punakallio (2011) Best-Response-ovenvalinta-algoritmin toiminnan tutkiminen kokeellisen aineiston avulla
T[PUU11]Heikki Puustinen (2011) Simulation-Optimization Tool for Multi-Objective Aircraft Maintenance Scheduling
T[STR11]Jonas Strahl (2011) Efficiency Maximization of Retail Campaigns
T[SUO11]Markku Suomalainen (2011) Polaarisatelliittidataan perustuva lumentunnistusalgoritmi
T[TOR11]Juha Törmänen (2011) Positiivisen psykologian vuorovaikutusmalli
T[VES11]Heikki Vesterinen (2011) Epälineaarinen hinnoittelu: Diskreetin ja jatkuvan mallin vertailu
T[VII11]Ville Viitasaari (2011) Valuation of Asian Quanto-Basket Options


2010

T[ALA10]Jari Alahuhta (2010) Virheraportoijien virhemäärien jakaumat virhetietokannassa.
T[THAS10]Aira Hast (2010) Tulvien ennustaminen matemaattisia malleja kättäen
T[HOT10]Rasmus Hotakainen (2010) Implementation of a scheduling simulator for high-energy physics jobs and mathematical validation of the simulator
T[TJOH10]Lasse Johansson (2010) Vaikutuskaaviopelit
T[TKUI10]Ilmari Kuikka (2010) Poistumistien valinnan mallintaminen rationaalisille ja harhaisille agenteille
T[MAK10]Harri Mäkelin (2010) Yrityksen myynnin ennustaminen
T[MOK10]Harri Mökkönen (2010) Suoritusaika-analyysi selainkäyttöisessä sovelluksessa
T[NIK10]Tuomas Nikoskinen (2010) Gaussiset prosessit derivaattahavainnoilla regressio-ongelmassa
T[TSAI10]Jussi Sainio (2010) Taistelukentän signaaliympäristön parantaminen Sandis-ohjelmistossa
T[SOL10]Arno Solin (2010) Cubature Integration Methods in Non-linear Kalman Filtering and Smoothing
T[SUT10]Martti Sutinen (2010) How to Support Decision Analysis with Software - Case Förbifart Stockholm


2009

T[TAHL09]Lassi Ahlvik (2009) Sijoutusrahastojen monikriteerien valinta
T[TDAN09]Gillis Danielsen (2009) Simulating Carbon Beam Fragmentation in Water Phantom with GEANT4
T[TJUN09]Janne Junes (2009) Tutkimus varasto-virtaussysteemin ymmärtämisestä
T[TKLE09]Arttu Klemettilä (2009) Epälineaarisen hinnoittelutehtävän numeerinen analysointi ja ratkaiseminen
T[TKOL09]Juha-Matti Koljonen (2009) Hajautettuja algoritmeja satunnaisverkon värittämiseen
T[TKUU09]Mikael Kuusela (2009) Algorithms for Variational Learning of Mixture of Gaussians
T[TNUR09]Joni Nurmentaus (2009) Riskirajoitusten huomiointi projektiportfoliovalinnassa
T[TSAA09]Jarno Saarimäki (2009) Pohjaveden painekorkeuden riippuvuus luonnonilmiöistä
T[TVES09]Riina Vesanen (2009) Palveluiden myyntikäyrien analysointi operaattoriliiketoiminnassa
T[TYLI09]Jukka Ylitalo (2009) Assessing the effects of entrepreneurial orientation in Finnish software industry


2008

T[TESK08]Olli Eskola (2008) Vastepintamenetelmät
T[TGUE08]Reda Guerfi (2008) Säteilyannosten arviointimalli ja päästövanan gammalaskennan verifiointi
T[TILV08]Martti Ilvesmäki (2008) Prosessitarkastelu aivotoiminnan virtatiheysanalyysistä
T[TLEP08]Matias Leppisaari (2008) Monopolin sääntely epätäydellisen informaation vallitessa
T[TMAL08]Eric Malmi (2008) Multiagent simulation and visualization of social interactions: Framework and recommender system