Systeemianalyysin laboratorio

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos, Perustieteiden korkeakoulu

Systeemianalyysin laboratorion perusti emeritusprofessori Raimo P. Hämäläinen vuonna 1984. Laboratorio perustettiin sovelletun matematiikan professuuriin Teknillisessä korkeakoulussa - nyt olemme osa Aalto-yliopistoa. Laboratorion esimies on professori Ahti Salo. Muut professorimme ovat Harri Ehtamo, Risto Lahdelma (osa-aikainen), Fabricio Oliveira, Antti Punkka ja Kai Virtanen. Professori Esa Saarinen toimii yhteistyössä kanssamme Tuotantotalouden laitoksella.

Laboratorion tutkimustyö kattaa monipuolisesti koko systeemitieteen kentän, joka ulottuu optimoinnin ja päätöksenteon matemaattisista teorioista ja algoritmeista aina käytännön malleihin sekä monitavoitteisen ja -arvoisen päätöksenteon tukijärjestelmiin että riskianalyysiin ja teknologian ennakointiin. Ajankohtaisia sovellusaloja ovat esimerkiksi kompleksiset energia-, tuotanto- ja ympäristösysteemit. Tutkimme myös systeemiajattelua ja soveltavaa filosofiaa erityisesti organisaatioiden kehittämisessä.

Systeemianalyysin laboratorio on Suomen oloissa ainutlaatuinen koulutusyksikkö. Se vastaa teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmassa systeemitieteiden pääaineen suunnasta kandidaatinohjelmassa ja systeemi- ja operaatotutkimuksen pääaineesta maisteriohjelmassa. Lisäksi laboratorio antaa systeemitieteiden ja sovelletun matematiikan opetusta kaikille opiskelijoille. Systeemianalyysin laboratorio vastaa Systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tohtorinkoulutusverkostosta.