Systeemianalyysin laboratorio

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos, Perustieteiden korkeakoulu

Systeemianalyysin laboratorion perusti emeritusprofessori Raimo P. Hämäläinen vuonna 1984. Laboratorio perustettiin sovelletun matematiikan professuuriin Teknillisessä korkeakoulussa ja toimii nykyisin osana Aalto-yliopistoa. Laboratorion päätoimisina professoreina toimivat Fabricio Oliveira, Ahti Salo, Philine Schiewe ja  Kai Virtanen. Sen muut professorit ovat Harri Ehtamo (emeritus), Raimo P. Hämäläinen (emeritus), Risto Lahdelma (osa-aikainen) sekä Afzal Siddiqui (adjunct professor). 

Laboratorion tutkimustyö kattaa monipuolisesti koko systeemitieteen kentän, joka ulottuu optimoinnin ja päätöksenteon matemaattisista teorioista ja algoritmeista aina käytännön malleihin sekä monitavoitteisen ja -arvoisen päätöksenteon tukijärjestelmiin että riskianalyysiin ja teknologian ennakointiin. Ajankohtaisia sovellusaloja ovat esimerkiksi kompleksiset energia-, tuotanto- ja ympäristösysteemit. Tutkimme myös systeemiajattelua ja soveltavaa filosofiaa erityisesti organisaatioiden kehittämisessä.

Systeemianalyysin laboratorio on Suomen oloissa ainutlaatuinen koulutusyksikkö. Se vastaa teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmassa systeemitieteiden pääaineen suunnasta kandidaatinohjelmassa ja systeemi- ja operaatotutkimuksen pääaineesta maisteriohjelmassa. Lisäksi laboratorio antaa systeemitieteiden ja sovelletun matematiikan opetusta kaikille opiskelijoille. Systeemianalyysin laboratorio vastaa Systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tohtorinkoulutusverkostosta.