Student projects
Student Projects


2023

E[KOI23]Petri Koivisto (2023) Estimating component repair times of a nuclear power plant


2018

E[HON18]Marianne Honkasaari (2018) Modelling Energy Production of Wind Farms under Transmission Capacity Constraints


2016

E[ALL16]Pekka Alli (2016) Local depth functions
E[ANT16]Turkka Anttonen (2016) Comparison of Safety Stock Policies
E[HON16]Marianne Honkasaari (2016) Computation of Non-Dominated Alternatives in Spatial Decision Analysis
E[JUS16]Tomi Jussila (2016) Huoltosuunnitelman optimointi teknisten järjestelmien vikaantumisten ennaltaehkäisemiseksi
E[KLE16]Santtu Klemettilä (2016) Energy disaggregation with event-based detection and hierarchical clustering
E[LAN16]Joonas Lanne (2016) Ensimmäisen asteen stokastinen dominanssi kuljetusverkoston riskienhallintatoimenpiteiden valinnassa
E[OBE16]Janrik Öberg (2016) Räätälöidyn ohjelmiston päivittävyyden arviointi
R[SAA16]Alina Saaranto (2016) A Review of the Methods for Valuing Intellectual Property Rights
E[SEE16]Teemu Seeve (2016) A Method for Estimating Selection and Systematic Biases in Project Portfolio Selection
E[SEP16]Aleksi Seppänen (2016) Functional depth
E[STR16]Jani Strandberg (2016) Euroopan taloudellisesta yhtenäisyydestä


2015

E[KAR15]Joona Karjalainen (2015) Tracking of Multiple Interacting Targets Using Rao-Blackwellized Particle Filters
E[KIN15]Teemu Kinnunen (2015) Henkilöstön kustannustehokas lomasuunnittelu
E[LEH15]Eero Lehtonen (2015) Production Planning of a Pumped-storage Hydropower Plant
E[NIK15]Tuomas Nikoskinen (2015) From neural networks to deep neural networks
E[PÄR15]Ilmari Pärnänen (2015) Väkijoukon käyttäytyminen katastrofitilanteissa
E[POR15]Aleksi Porokka (2015) An evolutionary algorithm for robust optimization of unconstrained problems
E[RAN15]Sakke Rantala (2015) Several sample location problem
E[RIN15]Tuomas Rintamäki (2015) A parallel implementation of the ADMM algorithm for power network control
E[ROP15]Juho Roponen (2015) Adversarial risk analysis in military combat modelling
E[SAI15]Jussi Sainio (2015) Kommunikatiivinen musikaalisuus ja systeemiäly
E[TAR15]Joonas Tarpila (2015) Kotimaisten ja ulkomaisten yritysten maineen tilastollisesta analysoinnista
E[VAA15]Touko Väänänen (2015) Parempia kehitysideoita: Monikriteerinen arviointi kurssipalautteen keruussa
E[VAH15]Ilari Vähä-Pietilä (2015) An Application of the Two-Period Newsvendor Problem


2014

E[KAN14]Juha Kännö (2014) Pricing of electricity futures: A literature review
E[KLE14]Raul Kleinberg (2014) Pinnanmittausten yhteisvika- todennäköisyyksien arviointi
E[KOP14]Ville Koponen (2014) Multiobjective ranking and selection with incomplete preference information
E[KUN14]Janne Kunnas (2014) Luottoriski ja taloudellinen pääoma
E[OST14]Lars Östring (2014) Kriittisten verkostoinfrastruktuurien toiminnallisuuden arviointi
E[RIE14]Vesa Riekkinen (2014) Työkalu ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin
E[SAI14]Santtu Saijets (2014) Optimal strategies for selecting project portfolios using uncertain cost estimates
E[SAL14]Antti Salmela (2014) Epävarmojen arvioiden välisten riippuvuuksien vaikutus projektiportfolion arvoon
E[SCH14]Anton von Schantz (2014) Cellular Automaton Evacuation Model Coupled with a Spatial Game
E[YLI14]Kimi Ylilammi (2014) A simulation tool for project portfolio selection


2013

E[AND13]Juho Andelmin (2013) Robust Portfolio Modelling for Allocating Resources to Decision Making Units
E[BAC13]Ville-Pekka Backlund (2013) Threshold models of information spreading in empirical temporal networks
E[LAH13]Tuomas Lahtinen (2013) Portfolio value models for capturing project dependencies within disjoint project clusters
E[LIN13]L. Lindqvist (2013) Näyttämällä opettaminen: liikeratojen toistamisen mallit
E[MÄK13]Harri Mäkelin (2013) Multi-objective Simulation-Optimization Using Simulated Annealing With Incomplete Preference Information
E[PAR13]Kaisa Parkkila (2013) Shokkijakaumien välittyminen epälineaarisissa dynaamisissa stokastisissa yleisen tasapainon malleissa
E[PII13]Juho Piiroinen (2013) Bayesian predictive methods for model selection
E[PUN13]Perttu Punakallio (2013) Vertailuryhmän valinta havainnoivassa tutkimuksessa -Propensity Score Matching
E[REM13]Sami Remes (2013) Diagnosing ADHD from resting state functional magnetic resonance imaging data using sparse Bayesian logistic regression.
E[VII13]Ville Viitasaari (2013) Delta Hedging of Option Positions


2012

E[AHL12]Karin Ahlbäck (2012) Corporate Social Responsibility from an Institutional Perspective - An Illustration of Talvivaara Mining Company
E[ALA12]Jari Alahuhta (2012) Ratio-Based Efficiency Analysis for the Efficiency Evaluation of Healthcare Spending
E[HOT12]Rasmus Hotakainen (2012) Kaukolämpöverkon tilan estimointi virtausdatan perusteella ja mittausvirheiden havaitseminen
E[NUU12]Juha Nuutinen (2012) Segmentation of Consumers in Retailing of Probiotics - A Latent Class Approach
E[SAN12]Vendla Sandström (2012) Scheduling of teaching resources and classes using mixed integer linear programming - A case study in a university of applied sciences
E[SOL12]Arno Solin (2012) Tracking and elimination of periodic noise in fMRI using Bayesian inference
E[TOR12]Juha Törmänen (2012) Robustness of factor analysis in analysis of data with discrete variables
E[TOR12b]Fatemeh Torabihaghighi (2012) Grounding incidident and AIS data analysis
E[VES12]Heikki Vesterinen (2012) Simulation budget allocation with incomplete preference information


2011

E[ESK11]Olli Eskola (2011) Examining Bayesian Nash Equilibria in a Two Player War Game
E[HAP11]Juho Häppölä (2011) Nordpool spot volatility modeling and optio pricing
E[HAS11]Aira Hast (2011) Logistisen regressiomallin muodostaminen ja käyttö havaintojen luokittelussa
E[HYN11]Yrjänä Hynninen (2011) Asiantuntija-arvioinnit asejärjestelmien kustannustehokkuuden arvioinnissa
E[JOH11]Lasse Johansson (2011) Reactive vehicle routing using a shortest path network optimization algorithm
E[KAJ11]Jussi Kajovaara (2011) Quantifying the savings potential by optimizing inventory parameters
E[KOR11]Janne Korvenpää (2011) Portfolio DEA
E[LEV11]Antti Levo (2011) Airline Crew Optimization Problem
E[LUU11]Teppo Luukkonen (2011) Modelling and control of quadcopter
E[MAN11]Ilkka Mansikkamäki (2011) Optimizing sampling structures in multilevel testing
E[NUR11]Joni Nurmentaus (2011) Impact of Forecast Errors on Retrials in Service Systems
E[SAN11]Max Sandholm (2011) Unsupervised learning from HITChip microarray data
E[SIL11]Taneli Silvonen (2011) Reliability analysis for passive systems - A case study on a passive containment cooling system
E[SUT11]Martti Sutinen (2011) MILP models for medium-term production cost optimization in multifuel and multigeneretion combined heat and power systems
E[TYR11]Tero Tyrväinen (2011) Dynaamisen monitavoitteisen verkko-optimointitehtävän ratkaisemisen laskennallinen vaativuus


2010

E[HOL10]Ville Holma (2010) Arbitrage Pricing of Currency Derivatives
E[KER10]Tuomas Kervinen (2010) Contingent portfolio programming approach to hydropower scheduling
E[KOI10]Ossi Koivistoinen (2010) Comparison of Multiobjective Simulated Annealing and Multiobjective Evolutionary Algorithms in Presence of Noise
E[KOT10]Marko Kotilainen (2010) Network Analysis of Technology Industry Collaboration
E[KOT10b]Marko Kotilainen (2010) Tiedon leviämisen kuvaaminen SI-mallin ja empiirisen datan avulla
E[LIE10]Jari Liede (2010) The effect of target duration on the volatility of interest payments
E[LUT10]Mikko Luttinen (2010) Keep Cool - Gambling with the Climate
E[LUT10b]Mikko Luttinen (2010) Hattrick - virtuaalisen jalkapallomanageripelin optimointiongelmat
E[MAA10a]Jyrki Maaranen (2010) Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi
E[MAA10b]Jyrki Maaranen (2010) Tilastollisten menetelmien ja neuroverkkojen vertailua aikasarjojen ennustamisessa
E[NIE10]Anni Nieminen (2010) Scheduling and routing geographically distributed tasks with a genetic algorithm
E[NIE10b]Anni Nieminen (2010) Riskienhallintamenetelmien integroiminen energiatietojärjestelmään
E[NII10]Arto Niinistö (2010) Shortage Supply Allocation for the Prioritised Sales Orders
E[PAS10]Tommi Pastinen (2010) Valvontakortit
E[PEK10]Timo Pekkala (2010) Value at Risk in Bank Risk Management
E[PEK10b]Timo Pekkala (2010) Systemic Qualities of the 2007-2010 Financial Crisis
E[PEU10]Heikki Peura (2010) Sparse Approximate Gaussian Process Regression
E[SAL10]Osmo Salomaa (2010) Työpaikkasaavutettavuuspohjainen asuinpaikan valinnan simulointimalli
E[SAV10]Antti Savelainen (2010) An introduction to EEG artifacts
E[SOR10]Otto Sormunen (2010) Tulvapadon kustannus-hyötyanalyysi Monte Carlo-simuloinnin avulla
E[TUR10]Kimmo Turunen (2010) Exposure-at-default models for counterparty credit risk under basel frameworks


2009

E[AHL09]Lassi Ahlvik (2009) Free Trade as a Repeated Game
E[AUL09]Samuel Aulanko (2009) Producing uniformly distributed random numbers inside an n-dimensional polygon
E[AUL09b]Samuel Aulanko (2009) Comparison of Complete and Incomplete Classification of Alternatives in Value Tree Analysis
E[GUE09]Reda Guerfi (2009) REA-solver - Verkkopohjainen työkalu DEA- ja REA-perusteiseen tehokkuusvertailuun
E[HEL09]Juho Helander (2009) The Dependence of Repair Times of Safety-significant Devices on Repair Class in the Loviisa Nuclear Power Plant
E[HYV09]Tapani Hyvämäki (2009) Generating Uniformly Distributed Random Points Inside Arbitrary Polyhedra
E[JAA09]Väinö Jääskinen (2009) Modelling Sleep Stages With Markov Chains
E[KLE09]Arttu Klemettilä (2009) Suoritusaikojen ja energiankulutuksen optimoiminen tietokoneklustereiden jonohallintajärjestelmissä
E[KOI09]Ossi Koivistoinen (2009) Genetic Algorithms with Adaptive Simulation Replication Count in Simulation Based Optimization
E[KOS09]Matti Koskimies (2009) Metaheuristiikat kombinatoristen optimointiongelmien ratkaisussa
E[KUI09]Ilmari Kuikka (2009) Wind Nowcasting: Optimizing runway in use
E[KUR09]Kimmo Kurki (2009) Estimating Project Value Distributions Using Expert Evaluations
E[LAI09]Janne Laitonen (2009) Hahmontunnistus ja Bayesilainen luokitin: käytännön sovellus
E[LAI09b]Pekka Laitila (2009) Bayesian Network Model for BDA
E[LEI09]Topi Leisti (2009) Cournot-pelin soveltaminen keräyspaperikustannusten määräytymiseen
E[LEI09b]Topi Leisti (2009) Synergioiden arvioiminen yritysostoissa ja -fuusioissa
E[LUO09]Jukka Luoma (2009) Acting with Systems Thinking: Complex Responsive Processes and Systems Intelligence
E[MAN09]Johan Mangs (2009) Identifying Change Points in Linear Regressions
E[MAN09b]Johan Mangs (2009) Modeling Evacuees' Exit Selection Utilizing Leader and Follower Agents
E[NIS09]Ville Niskanen (2009) Pricing Dynamics between Credit Default Swap and Bond Markets
E[NIS09b]Ville Niskanen (2009) A Two-Stage Project Management Model
E[NUM09]Tuomas Nummelin (2009) Algorithmic Trading in Foreign Exchange Based on Order Flow
E[OLL09]Matti Ollila (2009) Inflation and inflation uncertainty in Finland 1985-2008
E[OLL09b]Matti Ollila (2009) Dynamic Impacts of Competence-Based Competitive Research Funding
E[PEU09]Heikki Peura (2009) Periodiset kovarianssifunktiot gaussisissa prosesseissa
E[RYY09]Erkka Ryynänen (2009) International environmental agreements in short
E[SAL09]Juha Saloheimo (2009) ARCH-mallit
E[SAV09]Antti Savelainen (2009) Construction of SARIMAX-models using MATLAB
E[TAA09]Mauno Taajamaa (2009) Verkkolaskutuksen kehitysprojekti sopimusteoreettisena sovelluksena
E[TAA09b]Mauno Taajamaa (2009) System Thinking for Business Plan Validation
E[URH09a]Pekka Urhonen (2009) 1-D reaktorin mallinnusapuvälineen toteutus APROS-ympäristössä
E[URH09b]Pekka Urhonen (2009) Partiotoiminnan laatuun vaikuttavat tekijät vuosiselostedatan perusteella Uudenmaan Partiopiirissä
E[VEN09a]Ville Venojärvi (2009) Vangin ongelma sosiologisissa tutkimuksissa
E[VEN09b]Ville Venojärvi (2009) Veikkauksen tulosvetopelien pelikäyttäytymisestä
E[VII09]Lauri Viitasaari (2009) The Influence of Uncertainties in Binary Project Portfolio Selection
E[YLI09]Jutta Ylitalo (2009) Ship-Ship Collision Probability of the Crossing Area between Helsinki and Tallinn
E[YLI09b]Jukka Ylitalo (2009) Controlling for Common Method Variance with Partial Least Squares Path modeling: A Monte Carlo Study More recent version


2008

E[EHR08]Markus Ehrnrooth (2008) The Performance of a Relative Value Trading Strategy
E[ERO08]Tanja Eronen (2008) Pricing of Arithmetic Asian Quanto-Based Options
E[HAA08]Lauri Haapamäki (2008) Coalition Theory and Applying it on Modelling Wood Trade
E[HYV08]Tapani Hyvämäki (2008) Analysis of PID Control Design Methods for a Heated Airflow Process
E[KAR08]Jussi Karlqvist (2008) Copula Models for Dependence between Equity Inex Returns
E[KER08]Tuomas Kervinen (2008) Estimation of the Temperature Dependency of the Finnish Electricity Consumption
E[KOK08]Juho Kokkala (2008) Preference Information in Multicriteria Games
E[LAI08]Janne Laitonen (2008) Taistelun simulointi sekä ampumatarvikkeiden ja asejärjestelmien kustannustehokkuus
E[LEP08]Matias Leppisaari (2008) Managing Longevity Risk with Longevity Bonds
E[LEP08b]Samuli Leppänen (2008) Multidimensional Screening: Three Approaches
E[MAT08]Anna Matala (2008) Sample Size Requirement for Monte Carlo - simulations using Latin Hypercube Sampling
E[NEV08]Eero Nevalainen (2008) Accelerometer configurations for a gyroscope free inertial navigation system
E[NEV08b]Eero Nevalainen (2008) Survey on Recursive Bayesian State Estimation
E[NIE08]Pyry Niemelä (2008) Yhteislaitumen ongelma taistelussa ilmastonmuutosta vastaan
E[NOU08]Jarno Nousiainen (2008) Liikkuvuuden mallinnus
E[RYY08]Erkka Ryynänen (2008) Predictive data mining - methods and a case study
E[SAA08]Teppo-Heikki Saari (2008) PLS-regressio kemometrian kalibrointiongelmassa
E[SAL08]Osmo Salomaa (2008) Geneettiset algoritmit joukkoliikennelinjastojen suunnittelussa
E[SAL08b]Juha Saloheimo (2008) Evaluation of Decision Rules in Robust Portfolio Modeling
E[SIK08]Topi Sikanen (2008) RPM-menetelmän päätössääntöjen tilastollinen vertailu
E[SIK08b]Topi Sikanen (2008) Solving Weapon Target Assignment Problem with Dynamic Programming
E[TOL08]Jaakko Tölö (2008) Optical flow based motion estimation in magnetic resonance imaging
E[TOP08]Antti Toppila (2008) Optimal Exploitation of Mineral Resources with Contingent Portfolio Programming
E[VAY08]Olli Väyrynen (2008) Portfoliomalli taktiseen metsäsuunnitteluun
E[YLI08]Jutta Ylitalo (2008) Flash-OFDM-verkon tukiaseman simulointi


2007

E[BRU07]Jenni Brunila (2007) Middleware Platform Pricing
E[EHR07]Markus Ehrnrooth (2007) Volatility Forecasts for Finnish Equities
E[HEL07a]Simo Heliövaara (2007) Evakuoinnin simulointimalleista
E[HEL07b]Simo Heliövaara (2007) Geneettiset Algoritmit
E[HEL07c]Juho Helander (2007) Keskipakopumppujen yhteisvikataajuuksien arviointi
E[HOL07]Petri Holappa (2007) Tilauserän koon optimointi EOQ-mallin avulla huomioiden myös paljousalennukset ja tilarajoitteet
E[KAK07]Anssi Käki (2007) Evaluation of Constant Proportion Portfolio Insurance in Asset Allocation
E[KAN07]Jussi Kangaspunta (2007) Approximative Algorithms in Robust Portfolio Modeling
E[KAN07b]Lauri Kangas (2007) Taistelun mallinnuksesta Markovin ketjulla
E[KAN07c]Jussi Kangaspunta (2007) Teknillisen korkeakoulun osastojen tehokkuusanalyysi
E[KAU07]Tommi Kauppinen (2007) Decision analytical perspectives into voting machines
E[KOK07]Juho Kokkala (2007) Improving Dynamic Bayesian Network Models by Non-Uniform Time Slice Selection
E[KOV07]Lauri Kovanen (2007) Control Design for a Tactical Missile Autopilot - an Application of Robust Control
E[KUJ07]Ilkka Kujamäki (2007) Temporal aggregation and smoothing of sales forecasts
E[KUR07]Tuomas Kuronen (2007) Capital Budgeting in a Capital-intensive Industry
E[KUU07]Juha-Matti Kuusinen (2007) Group Behavior in FDS+Evac Evacuation Simulations
E[LEH07]Kimmo Lehikoinen (2007) Extreme Value Theory in Risk Management for Electricity Market
E[LEP07]Ilkka Leppänen (2007) Cooperation and Systems Intelligence: Locating Pareto-Solutions Using Intention Announcements
E[LEP07b]Samuli Leppänen (2007) Tehokkuusanalyysin käyttömahdollisuuksia yliopistoyksiköiden vertailussa
E[LIE07]Jari Liede (2007) Hedging contingent foreign currency exposures
E[MAT07]Anna Matala (2007) Application of genetic algorithm in pyrolysis model parameter estimation
E[MON07]Esa Mononen (2007) Uncertainty and sensitivity analysis on Technology barometer composite indicator
E[MUT07]Teemu Mutanen (2007) Slope One Predictor on Consumer Data
E[NIE07]Jaakko Niemi (2007) Accuracy of the Bayesian Network Algorithms for Inferring Gene Regulatory Networks
E[NIE07b]Pyry Niemelä (2007) Muutospisteiden tunnistaminen Bayesilaisella analyysilla
E[NOU07]Jarno Nousiainen (2007) Local Forwarding Methods in Large Ad Hoc Networks
E[NUM07]Tuomas Nummelin (2007) Analysis of evaluation time frames in project portfolio selection
E[RÄI07]Ismo Räisänen (2007) Raakaöljyjen ominaisuusennusteiden luotettavuuden arviointi
E[RAN07]Reetta-Johanna Ranne (2007) Manifestations of the Implicitness of Systems Intelligence in Leadership
E[SAL07a]Timo Salminen (2007) Ei-normaalisten tuottojakaumien mallintaminen
E[SAL07b]Timo Salminen (2007) Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan
E[SAR07]Tuukka Sarvi (2007) Evaluation of Approximative Algorithms in Robust Portfolio Modeling
E[SAR07b]Tuukka Sarvi (2007) An Oligopolistic Conjectural Variation Model of the Nordic Electricity Market
E[SIR07]Sami Siren (2007) Ydinvoimalaitoksen vuosihuoltoseisokin palotaajuuksien estimointi
E[SIR07b]Sami Siren (2007) Ydinvoimalaitoksen turvatärkeiden laitteiden korjausajan mallinnus
E[SUO07]Atso Suopajärvi (2007) Tupen todennäköisyysanalyysi
E[TOP07]Antti Toppila (2007) Hierarchical Preference Elicitation in Robust Portfolio Modeling
E[VIL07a]Eeva Vilkkumaa (2007) Choosing a qualified majority voting rule for the Council of the European Union - past, present, and future
E[VIL07b]Eeva Vilkkumaa (2007) Modeling the legislative process in the European Union through multi-objective optimization


2006

E[EKH06]Tommi Ekholm (2006) Aggregation of power-plant components for Generis Optimization Studio
E[EKH06b]Tommi Ekholm (2006) Typpioksiduulin päästöarvioiden vertailu ja epävarmuuksien Monte Carlo -analyysi
E[ERO06]Tanja Eronen (2006) Simulation Study on Exploring Causal Relationships with Multiattribute Portfolio Analysis
E[ERV06]Valtteri Ervasti (2006) Effectiveness of quantity support in combinatorial auctions
E[GYL06]Michael Gylling (2006) Commercial Real Estate Valuation in the Finnish Market
E[HAM06a]Auli Hämäläinen (2006) Dieselgeneraattorin koestusvälin optimointi
E[HAM06b]Auli Hämäläinen (2006) Psykologisten ilmiöiden mittaaminen
E[HIR06]Ilkka Hirvonen (2006) User Behaviour and Platform Performance in Mobile Multiplayer Environments
E[KAK06]Anssi Käki (2006) Comparison of Forecasting Algorithms in Spare Part Demand Planning
E[KAR06]Petri Kärkäs (2006) cDNA Microarray Data Analysis Methods: A Review
E[KER06]Mikko Kerola (2006) The development of a mid-term planning model of a hydropower system
E[KUJ06]Ilkka Kujamäki (2006) Valmistusaikojen ja -määrien ennustamisesta tilastollisin menetelmin
E[LEH06]Jaakko Lehtinen (2006) Laadun mittaaminen informaatiologistiikkayrityksessä
E[LUO06]Jukka Luoma (2006) Perspectives on Team Dynamics: Meta Learning and Systems Intelligence
E[MAL06]Antti Malava (2006) Principal Component Analysis on Term Structure of Interest Rates
E[MAN06]Otso Manninen (2006) Forward Contract Hedging with Contingent Portfolio Programming
E[MUT06]Teemu Mutanen (2006) Customer churn analysis - a case study
E[MYL06]Tomi Myllylä (2006) Software Services and Packaged Software Solutions: a Customer Perspective
E[NIS06]Juuso Nissinen (2006) Implementing an optimization algorithm for the Smart-Swaps software
E[NIS06b]Juuso Nissinen (2006) Robust Portfolio Modeling for Research Theme Selection and Collaborative Network Design
E[RAN06]Ulla Rantakokko (2006) Decision making and the brain: Imprecision handling in the light of neuroeconomics
E[RAS06]Harri Räsänen (2006) A Simulation Study on the Computation of Non-Dominated Portfolios
E[RUO06]Jarno Ruokokoski (2006) Ilmataisteluohjuksen ohjauslain identifionti Bayesin päättelyllä
E[SOR06]Antti Soro (2006) Evaluating IT investments within corporations - real options approach
E[TUO06a]Marko Tuominen (2006) Application of Robust Portfolio Modeling to Credit Scoring Problem
E[TUO06b]Marko Tuominen (2006) Models and Properties of Financial Limit Order Books
E[VAN06]Maija Vanhatalo (2006) Parameter Estimation in Metabolic Reaction Networks
E[VAR06]Reetta-Johanna Vartiainen (2006) Voimalaitoskattilan prosessidatan analysointi - Muuttujien väliset riippuvuusrakenteet


2005

E[AHV05]Rasmus Ahvenniemi (2005) Optimization of a Real Estate Portfolio with Contingent Portfolio Programming
E[BRU05]Ville Brummer (2005) RICHER Decisions - A Decision Support Software Tool
E[ERV05]Valtteri Ervasti (2005) Painemittarin kalibrointi
E[HEL05a]Matti Hellqvist (2005) Toiminnallisten häiriöiden vaikutusten kvantifiointi arvopapereiden selvitysjärjestelmässä
E[HEL05b]Matti Hellqvist (2005) Comparison of approximation methods for combinations of differently distributed random variables
E[HYT05]Henri Hytönen (2005) Moving Horizon Control in the Generation of Initial Solution to Dynamic Optimization Problem
E[JAL05]Erkka Jalonen (2005) Innovaatioaihioiden vuorovaikutteinen tarkastelu monikriteerisessä RPM-seulonnassa
E[JAV05]Timo Javanainen (2005) Kvantitatiiviset menetelmät yliopistojen tuloksellisuuden arvioinnissa
E[KAN05]Lauri Kangas (2005) Robust Portfolio Modeling for the ex post Analysis on Innovation Programme
E[LEH05a]Kimmo Lehikoinen (2005) Effects of the corrosion products and gas generated in the repository cavern for the reactor pressure vessel
E[LEH05b]Jaakko Lehtinen (2005) Suurtehoskannereiden nopeudet häiriöt ja käyttöasteet
E[MAL05]Antti Malava (2005) Application of Robust Portfolio Modelling to the Management of Intellectual Property Rights
E[MUS05]Jari Mustonen (2005) Arvohäviö Rank Inclusion in Criteria Hierarchies menetelmässä
E[MYL05]Tomi Myllylä (2005) Software Agents: A Literature Survey
E[NIE05]Sami Niemelä (2005) Toimitusketjun dynamiikkaa opettavan pelin internetsovellus
E[RUU05]Sampsa Ruutu (2005) Applying Parallel Computing in the Numerical Solution of Optimal Control Problems
E[SAL05]Lauri Salminen (2005) A Simulation Study on the Computation of Potentially Optimal Multicriteria Portfolios
E[SIM05a]Lassi Similä (2005) Esikäsittelyjen vaikutuksesta aikasarjan spektriin
E[SIM05b]Lassi Similä (2005) Multi-Vehicle Routing with Contingent Portfolio Programming
E[STE05]Olli Stenlund (2005) Geneettiset algoritmit ja luonnossa tapahtuva mikroevoluutio
E[SUO05]Atso Suopajärvi (2005) ARCH-mallit
E[TEN05]Karno Tenovuo (2005) Laivan pakkovärähtelylaskentatulosten analysointi
E[VIR05]Pasi Virtanen (2005) Geneettiset algoritmit ja sukupuolten taistelu
E[VIR05b]Jussi K. Virtanen (2005) The OtaStat Publication Platform
E[WES05]Martin Westerlund (2005) Theory of Constraints Revisited - Leveraging Teamwork by Systems Intelligence


2004

E[HYT04]Henri Hytönen (2004) Utilization of Air-to-Air Missile Seeker Constraints in the Missile Evasion
E[JAA04]Keijo Jaakola (2004) Auringonpilkkujen jaksollisuus
E[JAV04]Timo Javanainen (2004) Analytical Delta-Gamma VaR Methods for Portfolios of Electricity Derivatives
E[KIV04]Toivo Kivirinta (2004) Sääalkutapahtumien arviointi korjausseisokin riskimallissa
E[KOS04a]Juha Koskenkylä (2004) Capital Budgeting under Ambiguity Aversion
E[KOS04b]Mika Koskela (2004) Äänestysjärjestelmät ydinvoimalaitoksen suojausjärjestelmissä
E[KOS04c]Mika Koskela (2004) Elintarviketeollisuuden HACCP-sovellus pakkausmateriaaleille
E[LAU04a]Antti Laukkanen (2004) The use of special day information in a demand forecasting model for Nordic power market
E[LAU04b]Antti Laukkanen (2004) Rank ordering attribute weighting methods - simulation study
E[LEH04]Jukka Lehmusvirta (2004) A Pragmatic Study on Cost Estimation in Software Platform Based Product Development Model
E[LEH04b]Hannele Lehtinen (2004) Optimointimallin avulla toteutetun raaka-aineiden arvotusprosessin arviointi
E[MAA04]Ari Maarni (2004) 0-veden kierrätys paperikoneen lyhytaikaisessa seisokissa
E[MAN04]Ilkka Männistö (2004) Optimization-Based Approach to Classification Tasks
E[MET04]Max Mether (2004) Simulation Analysis of Option Buying
E[NYH04a]Teemu Nyholm (2004) Knapsack-algoritmien vertailu ja testaaminen arvopaperien selvitysjärjestelmän aineistolla
E[NYH04b]Teemu Nyholm (2004) Osakeindeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen hinnoittelumallit
E[POR04]Jirka Poropudas (2004) Helikopterien huoltotoiminnan simulointityökalu
E[POT04]Markus Porthin (2004) Alihankintaketjun simulointi- ja optimointimalli
E[POY04]Jouni Pöyliö (2004) Varainhallinnan systeemidynaaminen mallinnus ja simulaatio
E[SAL04]Laura Salmi (2004) Kysynnän ennustaminen
E[STE04]Olli Stenlund (2004) Liikkuvan ennakointihorisontin ohjaustekniikan soveltaminen optimiohjauksen ratkaisemisessa
E[SUO04]Emilia Suomalainen (2004) Spatiaalinen autokorrelaatio viljelykokeiden havainnoissa
E[TUO04]Tero Tuominen (2004) Perfusion Deconvolution via EM Algorithm
E[VAT04a]Kari Vatanen (2004) Osakesalkun markkinariskin mallinnus pääkomponenttianalyysillä
E[VAT04b]Kari Vatanen (2004) Sijoitussalkun optimointi Black-Litterman -mallilla
E[VUO04]Matti Vuorinen (2004) Lentotoiminnan huoltosimulaation herkkyysanalyysi


2003

E[BER03]Kimmo Berg (2003) Modelling Frisbee Flight
E[DIE03]Jaakko Dietrich (2003) E-learning decision making
E[HOR03]Esa-Pekka Horttanainen (2003) Spatiaalisen autokorrelaation testaaminen
E[JAA03]Keijo Jaakola (2003) Ominaisarvojen jakauma balansoidulla asteikolla AHP:ssa
E[JAL03]Erkka Jalonen (2003) Multicast Traffic Modelling and Load Allocation in Hybrid Cellular Network
E[JAR03]Tiia Järvenpää (2003) Decision Conferencing in Nuclear Accident Management - Case Olkiluoto Milk Conference
E[JUV03a]Ilmari Juva (2003) Confidence Intervals in Bootstrap
E[JUV03b]Ilmari Juva (2003) Jalkapallo-ottelun lopputuloksen stokastinen mallintaminen
E[KIV03]Toivo Kivirinta (2003) Loviisan riskianalyysin yhteisvikaparametrien määrittäminen
E[KOS03]Juha Koskenkylä (2003) Incentive Adjustment with Fixed-Point Method in a Game of Leader and Two Followers
E[LIE03]Juuso Liesiö (2003) Non-dominated Portfolios in Capital Budgeting with Interval Valued Project Outcomes
E[MEH03]Mark Mehtonen (2003) The Tragedy of the Commons and the Forest Industry
E[MET03]Max Mether (2003) The History of the Central Limit Theorem
E[MIL03]Pekka Mild (2003) Potential Optimal Portfolios in Capital Budgeting
E[NIE03]Sami Niemelä (2003) Suomen kasvihuonekaasuinventaarin epävarmuusarvio: simulointimallin analyysi ja jatkomittaussuositus
E[NOR03a]Timo Nordlund (2003) Todennäköisyysjakaumien mallintaminen Matlab-ohjelmalla
E[NOR03b]Timo Nordlund (2003) Alkoholin kulutusmenojen ennustaminen
E[NYB03]Tuomas Nyblom (2003) Frequency Offset Compensation in OFDM System Using Sequential Monte Carlo Methods
E[OJA03]Juha Ojala (2003) Scenario Selection Problem in Nordic Power Markets
E[POR03]Markus Porthin (2003) Comparative Analysis of Learning Approaches in a Course on Decision Analysis
E[RII03]Vesa Riihimäki (2003) Bounding the Zero Error Capacity by Tabu Search in a Packing Problem
E[RIS03a]Tuomas Riski (2003) Lineaaristen dokumenttien samanlaisuuden mittaaminen
E[RIS03b]Tuomas Riski (2003) Arvio kahden vaalikoneen toiminnasta
E[SUO03]Emilia Suomalainen (2003) Pixel Maps in the FMI Inversion Method
E[VUO03]Matti Vuorinen (2003) Aikasarjojen ennustaminen oikealla ja väärällä ARMA-mallilla


2002

E[AHL02]Pekka Ahlajärvi (2002) RICH method - Simulation study
E[ALA02]Pauli Alanaatu (2002) Spatiaalisen datan analysointi
E[HAM02]Vesa-Pekka Hämäläinen (2002) A Decision Analytic Simulation Approach to a One-on-One Air Combat Game
E[JAP02]Tiia Järvenpää (2002) Oliopohjaisen lennon optimointijärjestelmän suunnittelu
E[JAR02]Toni Jarimo (2002) Calibration of Precautinary Filters
E[KOS02]Ville Koskinen (2002) Modelling the Spatial Correlation of the Baltic Sea Surface Topography
E[LEI02a]Juha Leino (2002) Use of a Multistage Influence Diagram in the Determination of Preference Optimal Flight Paths
E[LEI02b]Juha Leino (2002) Optimal Multicast Routing in Ad Hoc Networks
E[LIE02]Juuso Liesiö (2002) RICH Decisions - A Decision Support Software
E[MEH02]Mark Mehtonen (2002) The Implementation of Statistical Multivariate Methods in Small-Sized Consulting Companies
E[MIL02]Pekka Mild (2002) Decision Models in the Evaluation of a Cluster Programme
E[OJA02]Juha Ojala (2002) Contingent Portfolio Programming under Incomplete Information
E[PEL02]Jarno Pelkonen (2002) Expert selection problem -evaluation of cost efficiency approach
E[POR02]Jirka Poropudas (2002) Experiences of Teaching Two Web-based Courses on Mathematical Modelling
E[PUN02a]Antti Punkka (2002) Rank Inclusion in Criteria Hierarchies
E[PUN02b]Antti Punkka (2002) Use of RICH in Multi-Level Value Trees
E[TIM02]Vesa Timonen (2002) Static Fairness Criteria in Telecommunications
E[TUM02]Tero Tuominen (2002) Savitzky-Golay-temporaalifiltterin Monte Carlo-optimointi ja evaluointi fMRI perfuusiomittauksissa
E[TUO02a]Esa Tuomaala (2002) Finding D-optimal Designs for AHP Based Experiments
E[TUO02b]Esa Tuomaala (2002) Applying a Genetic Algorithm in Cellular Radio Network Optimization
E[ULJ02]Heikki Uljas (2002) Lognormaalijakauma-oletuksen tarkastelu keskiarvojen vertailutesteissä
E[WIL02a]Jens Wilke (2002) Use of neural networks for imitating and improving heuristic system performance
E[WIL02b]Jens Wilke (2002) Use of neural networks for trajectory performance optimization in human gait animation


2001

E[AHL01]Pekka Ahlajärvi (2001) Numerical Solving of Price Coordination Problem
E[ART01]Kai Arte (2001) Decomposition of Demand Acquisition in the Nordic Power Market
E[HEI01]Kai Heikkinen (2001) Keskiarvon valvontakortin virheellisen hälytyksen riskit eksponentiaali- ja normaalijakautuneella datalla
E[JAA01]Mikko Jääskeläinen (2001) Centrality Measures and Information Flows in Venture Capital Syndication Networks
E[JUN01]Jouni Junttila (2001) Roolipuukomponentti
E[KOS01]Ville Koskinen (2001) Applying Hierarchical Optimization to Influence Diagram Games
E[KUU01]Eemeli Kuumola (2001) Analytical Model of AF PHB Node in DiffServ Network
E[LÅG01]Tomas Lågland (2001) Extracting the Market's view on Bond Defaults
E[LAT01a]Antti M. Latva-koivisto (2001) Finding a Complexity Measure for Business Process Models
E[LAT01b]Antti Latva-Koivisto (2001) Joint Gains -ohjelmiston käytettävyyden arviointi
E[PEN01]Aleksi Penttinen (2001) State Dependent Robust Allocation
E[POL01]Janne Pöllönen (2001) Autotuning of Maximum Interference Threshold in WCDMA Mobile Networks
E[PUR01a]Esa Pursiheimo (2001) Menestyminen valintakokeissa ja todennäköisyyslaskussa
E[PUR01b]Esa Pursiheimo (2001) Bendersin dekompositio ja lineaarisen diskreettiaikaisen dynaamisen optimointitehtävän ratkaiseminen
E[RII01]Vesa Riihimäki (2001) Lentokone-ohjus -tehtävän alkuarvauksen tuottaminen geneettisillä optimointialgoritmeilla
E[SÄY01]Pentti Säynätjoki (2001) Suhteellisesti navigoivan lentolaitteen maksimilentomatkasta
E[SOU01a]Kalle Soukka (2001) Havaintoaineiston trimmauksen vaikutus otoskeskiarvoon
E[SOU01b]Kalle Soukka (2001) Pääsykoemenestyksen vaikutus välikoepisteisiin
E[SYS01]Marko Sysi-Aho (2001) Osaketuottojen tyylitellyt faktat ja Minority Game
E[TIM01]Vesa Timonen (2001) Monte Carlo Simulation of a Banyan Net
E[WAT01]Rolf Wathen (2001) Paperin pienimittakaavaisten vaurioiden varianssin tilastollinen analysointi


2000

E[GSS00]Tommi Gustafsson (2000) Outokumpu Polarit AMRO-projekti: tietokanta ja sen käyttöliittymä (yhdessä Janne Gustafssonin kanssa)
E[GUS00]Janne Gustafsson (2000) Outokumpu Polarit AMRO-projekti: tietokanta ja sen käyttöliittymä (yhdessä Tommi Gustafssonin kanssa)
E[JÄÄ00]Mikko Jääskeläinen (2000) Comparison of VaR Models
E[KAI00a]Mika Kaija (2000) Jononmuodostusalgoritmit
E[KAI00b]Mika Kaija (2000) Tuotannonohjauksen optimointi autotehtaassa
E[KIT00]Mitri Kitti (2000) On-line computation of incentive Stackelberg solution
E[KUR00]Antti Kuurne (2000) Numeerinen menetelmä ohjuksen väistön optimointiin
E[KUT00a]Timo Kutinlahti (2000) Mathematics behind Life Cycle Inventory Systems
E[KUT00b]Timo Kutinlahti (2000) Steady state simulation of ECF bleaching plant
E[KUU00]Eemeli Kuumola (2000) Laivueen toiminnan simulointi
E[LAS00]Janne Lassila (2000) Concerns in the Evolution of Technology Programmes
E[NÄS00]Erkka Näsäkkälä (2000) Solving numerically the Markov perfect Nash equilibrium in an oligopoly investment game
E[NIE00]Antti Niemi (2000) Stochastic Optimization for Strategic Airlift
E[NYL00]Samppa Nylund (2000) The Value of Software Portability: A Real Options Approach
E[OJA00b]Otso Ojanen (2000) Goal Intervals in Regulation of a Lake-River System
E[OKS00]Olli-Matti Oksanen (2000) Optimality in product configuration tasks
E[PEN00]Aleksi Penttinen (2000) Simulation of Two-dimensional Fractional Brownian Motion
E[PÖL00]Janne Pöllönen (2000) Äänestyssääntöjen lisääminen Opinions-Onlineen
E[RIN00a]Esa Rinta-Runsala (2000) Sähköyhtiöiden riskienhallinta avoimilla sähkömarkkinoilla
E[RIN00b]Esa Rinta-Runsala (2000) Geneettisten algoritmien soveltaminen optimaalisen väistöliikkeen etsimiseen ilmataistelutilanteessa
E[RIS00a]Riku Riski (2000) Tuotantolaitoksen kustannusoptio Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla
E[RIS00b]Riku Riski (2000) Bootstrap Limit Estimation for X Quality Chart
E[SYS00]Marko Sysi-Aho (2000) Osakkeiden tuottojen ajasta riippumattomat mallit ja dynamiikka


1999

E[GUS99]Janne Gustafsson (1999) PRIME: An Introduction and Assesment
E[HEI99]Marko Heino (1999) Ionivaihdon kineettiset mallit
E[IKÄ99a]Jussi Ikäheimo (1999) Optimizing the orbit of a non-geostationary satellite with respect to a multiple station array
E[IKÄ99b]Jussi Ikäheimo (1999) Simulation of electricity training strategies for El-Ex hour forward contracts
E[JUN99a]Virpi Junttila (1999) Numerical solutions of incompressible steady flows
E[JUN99b]Virpi Junttila (1999) Exploitation and Conservation of Norwegian Spiring-spawning Herring: Open access versus Optimal Harvesting Strategies
E[KÄH99a]Markus Kähäri (1999) Assosiaatiosääntöjen etsiminen DX 200-tuotteiden vikatiedoista
E[KÄH99b]Markus Kähäri (1999) Työkalu puhelinkeskuksen luotettavuustekniseen simulointiin
E[KAN99a]Leena Kangas (1999) Maatalousmaan hinnan riippuvuus ilmasto- ja maaperätekijöistä
E[KAN99b]Leena Kangas (1999) Rikki- ja typpiyhdisteiden mitattujen ja laskettujen pitoisuuksien vertailu
E[KAU99]Seppo Kauppinen (1999) Dependability Analysis of Generic Internet Service Computing Hardware
E[KIN99a]Olli Kinnunen (1999) Searching for Joint Gains in Electricity Market Negotiations
E[KIN99b]Olli Kinnunen (1999) Negotiation Support Systems in the Internet
E[KÖS99]Jouni Kössi (1999) Optimointitehtävien ratkaiseminen: Kvadraattinen ohjelmointi ja sisäpistemenetelmät
E[MEL99]Carlo Meloni (1999) Internet service provider liiketoiminta paikallisessa puhelinyhtiössä
E[MUS99]Jyri Mustajoki (1999) Preferenssien jakaumasimuloinnit intervalli-SMART-päätösmalleissa
E[NYB99]Eeva Nyberg (1999) Controlling Government Debt as an Optimal Control Problem (yhdessä Olli Oksasen kanssa)
E[NYL99]Samppa Nylund (1999) Application of Data Envelopment Analysis
E[OKS99]Olli-Matti Oksanen (1999) Controlling Government Debt as an Optimal Control Problem (yhdessä Eeva Nybergin kanssa)
Aku Pöysti (1999) PNNI Routing Algorithm
E[PÖY99]Aku Pöysti (1999) Merkinatokanavan kuormituksesta matkapuhelinverkossa
E[QVI99a]Tuomas Qvickström (1999) An adaptive learning algorithm for information filtering
E[QVI99b]Tuomas Qvickström (1999) Selvitys futuurihintojen ja toteutuvan spothinnan erosta sekä tuotteiden korrelaatiosta sähkömarkkinoissa
E[RAN99a]Jukka Juuso Ranta (1999) Parametrien estimointi sulatusdatasta
E[RAN99b]Jukka Juuso Ranta (1999) Job shop-ajoituksen laskenta simuloimalla
E[SÄK99a]Petri Säkkinen (1999) AHP:n painokertoimien varianssien määrittäminen lineaarisointiin perustuvalla approksimaatiolla
E[SÄK99b]Petri Säkkinen (1999) AHP:n painokertoimien määrittäminen robustilla regressiolla
E[SIR99a]Juuso Siren (1999) Kansantalouspeli
E[SIR99b]Juuso Siren (1999) Gradientin suunnan arvioiminen epätäydellisellä informaatiolla
E[SOR99]Janne Sorsa (1999) Statistical comparison of mechanical properties of steel tubes
E[SPA99]Greig Spankie (1999) Mobile agents and Information Security
E[SUO99a]Mika Suojarinne (1999) Setaani-indeksilaskurin toteuttaminen Porvoon jalostamon optimointimalliin simulaattoriliitännällä
E[SUO99b]Mika Suojarinne (1999) Tuontilentorahdin yhteislähetysten luotettavuus
E[TUR99]Jussi Turunen (1999) Bootstrap-menetelmän soveltaminen sähkönkulutusaikasarjaan
E[USK99a]Jussi Uskola (1999) Lentokoneen liidon optimointi
E[USK99b]Jussi Uskola (1999) Simulointityökalujen käyttö GPRS-verkon suunnitteluprosessissa
E[VAS99]Anu Vasama (1999) Rakenneanalyysi skenaariomuuttujien määrittelyssä


1998

E[ARO98a]Martti Aro (1998) Eristimien läpilyöntitestauksen tutkimuksessa käytetyt tilastolliset menetelmät
E[ARO98b]Martti Aro (1998) Käyränsovitusalgoritmeja
E[BAC98]Tom Backman (1998) Kaukolämpöverkon tilan estimointi Kalman suotimen soveltuvuus ja sovitus verkkomalliin
E[EKV98a]Vesa Ek (1998) Simulointimalli laajojen dynaamisten ajoitustehtävien herkkyysanalyysin suorittamiseksi
E[EKV98b]Vesa Ek (1998) Resurssirajoitetut ajoitustehtävät
E[HOR98]Esa-P. Horttanainen (1998) Log-normaalijakaumaa noudattavan ajan arvon estimointi
E[JÄÄ98]Harri Jäälinoja (1998) Simulations in Population Dynamics
E[JAN98]Paula Jantunen (1998) Ohjelmistotuotannon laatumittareiden strukturointi ja laatuindeksimallin kehittäminen
E[KÄM98a]Olli Kämäräinen (1998) Päätöksentekijän monitavoitetehtävän tukemeinen syklisellä koordinaattimenetelmällä rajoitusehdotusmenetelmässä
E[KÄM98b]Olli Kämäräinen (1998) Intelligent agents and their applications in supply chain management
E[KIV98]Ari Kiviluoma (1998) Liikennevakuutuksen suurivahinkopoolin omavastuun valinta
E[KÖS98]Jouni Kössi (1998) Tunnistustehtävien numeerisesta ratkaisemisesta
E[LAA98a]Kari-Pekka Laakso (1998) Biodiversiteettimalli
E[LAA98b]Kari-Pekka Laakso (1998) Bassist-ohjelmiston arviointi
E[LAK98]Teemu Laakso (1998) Density Dependence Applied to a Multiple Matrix Model Pepresenting the Life Cycle of a Tick
E[LEH98]Matti Lehtonen (1998) Tuoterakenteen käsittely relaatiotietokantasovellutuksissaelektroniikkateollisuuden toiminnanohjausjärjest kehityspr.
E[MÄK98a]Mikko Mäkelä (1998) The Dynamics of a Spatially Explicit Host-Parasitoid Model
E[MÄK98b]Mikko Mäkelä (1998) Software Agents - An Overview of Theory and Practice
E[MEL98]Carlo Meloni (1998) Heuristic Tools for Analyzing the Telecommunications Business
E[NIE98]Antti Niemi (1998) Analysis and Presentation of OpSSim Logistics Simulation Results
E[NIK98]Petri Nikkola (1998) Tarkkuusvaaituksen satunnaisen virheen analyysi
E[NUR98a]Ilari Nurmi (1998) Prosessimalli Internet-kaupankäynnin aloittamisesta - Tuotteiden ja palvelujen jakelun instrumentit Internetissä
E[NUR98b]Ilari Nurmi (1998) Competitive Analysis of Marketing Techniques and Recommendations for Future Actions
E[NYB98]Eeva Nyberg (1998) Yrityksen toimintaa kuvaava koulutuspeli
E[OKS98]Sami Markus Oksanen (1998) Osapelitäydellisyys ja muita peliteorian ratkaisukäsitteitä
E[PYY98]Tuomas Pyykkönen (1998) Kahden tason optimointitehtävä - sovellutusalueita vaikeuksia ja ratkaisumenetelmiä
E[RIS98a]Reija Ristilä (1998) Päätöksenteon tietokoneavusteinen opetus
E[RIS98b]Reija Ristilä (1998) A study of steady-states and dynamics of two shoot-root models for allocation of resources in plants
E[RUD98]Leena Rudanko (1998) ARMA-tyyppisessä aikasarjayhtälössä syntyvästä varianssista
E[SPA98]Greig Spankie (1998) Beergamen mallinnus Simulinkillä sekä stabiili säädin tilausten laskentaan
E[SUU98a]Riku Suutari (1998) Kaksiulotteisen vakiokeskiarvoisen stokastisen prosessin ennustaminen kriging-menetelmällä
E[SUU98b]Riku Suutari (1998) Ekosysteemityypin mukainen korjaus Suomen rikkilaskeumaan
E[SYR98]Mikko Syrjänen (1998) Energiahankintakulujen minimointi Lineaarisilla optimointimalleilla
E[VAS98]Anu Vasama (1998) Standardiajoitetun työn aikasarja-analyysi
E[VEH98]Iivo Vehviläinen (1998) Numerical solution to moment equations in a triangle
E[VEN98]Juha Venäläinen (1998) Lentokoneen tilan ennustusmenetelmien vertailu
E[VIL98]Samu Viljanen (1998) Tukiaseman hajautetun tehonsäädön vaikutus puhelun laatuun
E[VUO98]Vuokko Vuori (1998) Oliotekniikat jakeluverkkojen ohjaus- ja käytönvalvontajärjestelmän komentokielessä


1997

E[ALA97]Susanna Alaja (1997) Predator prey system with spatial structure
E[AUL97a]Heikki Aulamo (1997) Ydinvoimalaitoksen kaapelitunnelin paloriskianalyysi
E[AUL97b]Heikki Aulamo (1997) Permutaatiotestin vertaaminen t-testiin ja Wilcoxonin rankisummatestiin
E[BIN97]Ella Bingham (1997) Neuraaliverkon käyttö Suomen kuntien ja satamien välisen tavaraliikenteen mallinnuksessa
E[BLO97]Mikko Blomroos (1997) Tehollinen kaistanleveys ATM-liikenteen hinnoittelussa
E[GIL97]Mika Gillberg (1997) Sähkönkulutuksen ennustaminen poikkeamasähkökaupassa
E[HÄM97a]Anu Hämäläinen (1997) Paperirullisa esiintyvien vikojen valvontaan soveltuvan valvontakortin suunnittelu
E[HÄM97b]Anu Hämäläinen (1997) Talvinopeusrajoitusten kokeilussa havaittujen liikenneonnettomuuksien lukumäärän mallinnus Poisson-regressiolla
E[HEL97]Jyri Helenius (1997) Heiluriradan opetuskäyttö
E[HIE97]Saku Hieta (1997) A Survey of Models for Locating Base Stations in a Cellular Radio Communication System
E[JÄR97a]Hannu Järvi (1997) Ulkomaanpuheluiden hintarakenteen vertaileminen eri operaattoreiden välillä
E[JÄR97b]Hannu Järvi (1997) Paikallispuhelinyhtiöiden vertailu DEA-menetelmällä
E[JRV97a]Ilpo Järvimäki (1997) Prosessimittausten klusterointi: Kolmen menetelmän vertailu
E[JRV97b]Ilpo Järvimäki (1997) Projisointimenetelmä prosessimittauksiin perustuvien neuroverkkomallien luotettavuuden parantamiseksi
E[KAR97a]Jaakko Karas (1997) Maanalaisten putkilinjojen katodisen korroosiosuojauksen toteutus aurinkoenergiaa hyödyntämällä
E[KAR97b]aakko Karas (1997) Viikkotulovirtaamien ennustaminen neuroverkon avulla
E[KAT97a]Esa Katajainen (1997) Massataseiden sekventiaalisesta modulaarilaskennasta
E[KAT97b]Esa Katajainen (1997) Minimiaikatehtävä heiluriratasysteemille
E[LAA97]Pasi Laakso (1997) Suuren primääri-sekundäärivuodon eteneminen ydinvoimalaitoksessa
E[LAI97a]Hannu Laine (1997) PIMS-optimointiohjelmiston parametrien valitseminen öljynjalostamon optimointimallille
E[LAI97b]Hannu Laine (1997) Yksilötasolla tapahtuva populaatio- ja infektiotautimallien simulointi (yht Mäkilä, Samila)
E[LEH97]Matti Lehtonen (1997) Visualizing the LIGNUM tree growth model
E[LIN97a]Mats Lindstedt (1997) Comparison of Inconsistency Indexes in the Analytic Hierarchy Process and the Tradeoff Method
E[LIN97b]Mats Lindstedt (1997) On Using Data Envelopment Analysis in Life Cycle Assessment
E[MÄK97]Jussi Mäkilä (1997) Yksilötasolla tapahtuva populaatio- ja infektiotautimallien simulointi (yht Laine, Samila)
E[MUR97]Pauli Murto (1997) Wavelet transform in analyzing discrete population dynamics models
E[MUS97]Jyri Mustajoki (1997) Suomen korkeakoulujen luonnontieteellisten yksiköiden tehokkuuksien määrittäminen DEA-menetelmällä
E[NIK97]Petri Nikkola (1997) Tarkkuusvaaituksen satunnaisen virheen analyysi
E[OKS97]Sami Markus Oksanen (1997) ATM/AAL5 In a GSM Network - A theoretical approach
E[PAS97]Tommi Pastinen (1997) Nelipuut-sovellutus malmikartoitukseen (C-kielinen nelipuumoduli aluehakua varten)
E[PEN97a]Jussi Penttinen (1997) Tilastollinen laadunvalvonta elektroniikkateollisuudessa
E[PEN97b]Jussi Penttinen (1997) Lämpenemisajan estimointi tuotantojärjestelmien simumuloinnissa
E[PET97a]Antti Petäjistö (1997) A Java-Based Value Tree Analysis Tool for the World Wide Web
E[PET97b]Antti Petäjistö (1997) An Empirical Time-Series Analysis of Internet Protocol Datatraffic
E[PIE97a]Matti Pietilä (1997) SWAP-sopimusten luottoriskin simulointi
E[PIE97b]Matti Pietilä (1997) Valuuttalainasalkun valinta ja suojaus valuuttariskiltä
E[PÖY97]Sanna Pöyhönen (1997) Takaa-ajotilanteen numeerisesta ratkaisemisesta
E[PYY97]Tuomas Pyykkönen (1997) Lineaarisen ohjelmoinnin hyödyntäminen energianhankintakulujen minimoinnissa
E[RUD97]Leena Rudanko (1997) Transport-teorian sovellutus puuston valaistusolojen mallinnukseen
E[SAM97a]Sauli Samila (1997) Lentokoneen optimaaliset väistöliikkeet takaa-ajotilanteessa
E[SAM97b]Sauli Samila (1997) Yksilötasolla tapahtuva populaatio- ja infektiotautimallien simulointi (yht Laine, Mäkilä)
E[SIM97a]Pekka Simula (1997) Liukuvien blokkien Bootstrapin mahdollisuuksista yksinkertaisessa aikasarja-analyysissä
E[SIM97b]Pekka Simula (1997) Evoluutio-ohjelmointi ja evoluutiostrategiat - evoluutiolaskennan menetelmien vertailua ja sovellutuksia
E[SOR97a]Antti Sorvari (1997) A Comparison of the Powers and Risk Levels of Statistical Tests by Monte Carlo Simulation
E[SOR97b]Antti Sorvari (1997) Using Self-Organizing Maps for Comparison of Stock Prices development
E[SUO97a]Janne Suotula (1997) Characterization of the Test Specification Process
E[SUO97b]Janne Suotula (1997) Ryhmäpäätöksenteon simulointi
E[TAK97a]Petri Takala (1997) Sähköpörssisimulaattorin syöte- ja tulostiedonhallinnan järjestäminen Access-tietokantasovellutuksen avulla
E[TAK97b]Petri Takala (1997) Olio-ohjelmointi ja G2-ohjelmiston käyttö sähköpörssisimulaatiossa
E[TOI97a]Juha Toivari (1997) Ryhmäpäätöksenteon simulointi käyttäen intervallitekniikoita
E[TOI97b]Juha Toivari (1997) Sähkönkulutuksen ennustaminen neuroverkolla
E[TOR97a]Teemu Toroi (1997) Design and implementation of precompiler for a linear optimization tool in OpenVMS VAX -environment
E[TOR97b]Teemu Toroi (1997) Aktiivisten aivoalueiden jakauman graafinen havainnollistaminen
E[VEH97]Iivo Vehviläinen (1997) Lennon optimointitehtävien adaptiivinen ratkaiseminen
E[VEN97]Juha Venäläinen (1997) Iteraatioalgoritmien suppenemisalue Excel-ohjelmalla tehdyssä N-ulott putkituotannon eräkok. optimointimallissa
E[VIL97]Samu Viljanen (1997) Matkapuhelinliikenteen vaatiman verkkokapasiteetin mallintaminen graafisesti
E[VUO97]Vuokko Vuori (1997) Sähkökaupan taseselvitys ilman tuntimittausta


1996

E[ALA96]Susanna Alaja (1996) Comparison of weight estimation methods and evaluation scales with the anal hierarchy process and tradeoff tech.
E[BIN96]Ella Bingham (1996) Tilastollinen analyysi paperinpäällystyskoneen ratakatkoista
E[BLO96a]Mikko Blomroos (1996) Bayesilaisen posteriorijakauman laskeminen parittaisesten vertailujen ja monte carlo -simuloinnin avulla
E[BLO96b]Petri Blomqvist (1996) Helsingin ja pietarin välisen henkilöliikenteen kysyntätutkimuksen koesuunnitelma
E[HAA96a]Harri Haanpää (1996) Minimum cost flow -tehtävän ratkaiseminen Relax-algoritmilla
E[HAA96b]Harri Haanpää (1996) Harvan matriisin transponointi lineaarisessa ajassa omassa tilassaan
E[HÄM96]Markko Hämäläinen (1996) Reaaliaikaisen viestintäjärjestelmän käyttömahdollisuuksia energiankäytön ohjaamisessa
E[HAN96]Sami Hanttu (1996) Arviointivirheiden vaikutus vaihtoehtojen paremmuusjärjest vaihtumiseen analyyttisessä hierarkkiaprosessissa; ...
E[HEI96]Marko Heino (1996) Ohjausten eliminoinnin vaikutus optimisäätötehtävän ratkaisemisessa
E[HEL96]Jyri Helenius (1996) Windows-käyttöliittymän toteuttaminen intervallimenetelmiä käyttävälle päätöksenteon tukiohjelmalle
E[HIE96]Saku Hieta (1996) Jakelulogistiikan luotettavuusanalyysi
E[HNN96]Raisa Hannus (1996) Multicrireria Decision Making in Environmental Pollution Control in India
E[IIV96a]Tuomas Iivanainen (1996) Autokaupan jälleenmyyjän skenariomalli
E[IIV96b]Tuomas Iivanainen (1996) Liikepankin moniperiodinen skenariomalli
E[JÄÄ96]Harri Jäälinoja (1996) WWW-pohjainen koejärjestely monitavoitteisen päätöksenteon painotusmenetelmien tutkimiseksi
E[JOK96]Antti Jokinen (1996) Lyhyen aikavälin sähkönkulutuksen ennustamien
E[JUN96]Timo Junttila (1996) Sähkönkulutuksen lyhyen aikavälin ennustaminen RBF-verkon avulla
E[KAU96]Seppo Kauppinen (1996) Opetusasteikon vaikutus neuroverkon ratkaisukykyyn AHP-päätösmatriiseja ratkottaessa
E[KES96a]Marko Keskinen (1996) Access-tietokantasovellutuksen käyttö sähkönkulutuksen analysointiin ja ennustamiseen
E[KES96b]Marko Keskinen (1996) Suorituskykyoptimointi graafisessa valvontasovellutuksessa
E[KIV96]Ari Kiviluoma (1996) Name not known
E[KNG96]Elisa Konga (1996) Teollisuuskuormien pudotusprioriteetin optimointi perustuen asiakassopimuksissa määr sakkoihin ja käytettävyystakuisiin
E[KON96a]Esa Konga (1996) Intelligent systems in capital markets
E[KON96b]Esa Konga (1996) Forecasting Finnish 5-year interest rate with macroeconomic and market data
E[KYL96]Kaisa Kyläkoski (1996) Ryhmäpäätöksenteon simulointi käyttäen intervallitekniikoita
E[LAA96]Teemu Laakso (1996) Thornleyn kuljetusmallin sovellus Lignum-mallissa
E[LAK96]Janne Laakso (1996) Epävarmuuden ja johdonmukaisuuden vaikutus analyyttiseen hierarkkiaprosessin päätösvektoriin
E[LAP96]Jari Lappalainen (1996) Koronvaihtosopimusten hyötyteoreettinen hinnoittelu
E[LEH96a]Heikki Lehtonen (1996) Missing values in time series
E[LEH96b]Heikki Lehtonen (1996) Kansainvälisen maatalouskaupan ympäristövaikutuksista
E[MÄK96]Jussi Mäkilä (1996) Monipisteammuntamenetelmän rinnakkaistaminen PVM-ohjelmiston avulla
E[MIK96a]Juha Mikkola (1996) 3D-virtausmallin soveltaminen Kemira oy:n Uudenkaupungin tehtaan vesistökuormituksen tutkimiseen
E[MIK96b]Juha Mikkola (1996) Haarautumisprosessit ja LIGNUM
E[MUR96]Pauli Murto (1996) Fine tuning of professional football fixture lists in the Netherlands
E[PLI96]Herkko Plit (1996) Loviisan ydinvoimalaitoksen välijäähdytyspiirin analyysi APROS-simulointiympäristössä
E[PÖY96]Sanna Pöyhönen (1996) Tulovirtaaman ennustaminen lineaarisella regressiomallilla
E[SAL96]Hannu Salminen (1996) Varastorullista tapahtuvan arkkileikkuun optimointi
E[STR96a]Chistoffer Strandell (1996) Poissonin regressio
E[STR96b]Chistoffer Strandell (1996) Ainetta rikkomattomien testausmenetelmien käyttö säröjen mittaamisessa
E[SUN96]Max Sundström (1996) Trend Analysis of Nonhomogeneous Poisson Processes
E[SYR96]Mikko Syrjänen (1996) Lähdetermien määrittäminen tason 2 PSA:ssa
E[TUR96]Jussi Turunen (1996) Usean otoksen keskiarvojen vertailu bootstrap-menetelmällä
E[VIL96]Juha Viljakka (1996) SDH Networks and Network Testing
E[VOU96a]Marko Voutilainen (1996) Lentokoneen väistötekniikoita läheltä ammuttua suhteellisesti navigoivaa ohjusta vastaan
E[VOU96b]Marko Voutilainen (1996) Tietoturva yrityksen liittyessä internetiin


1995

E[BLO95]Petri Blomqvist (1995) Henkilöauton omistuksen ja käyttömahdollisuuden mallit
E[FAL95]Harri Falck (1995) Oliopohjainen tuotantotalouden optimointimallitus
E[GIL95]Mika Gillberg (1995) Vesivoiman optimointitehtävän ratkaiseminen Zoutendijkin ja rajoitetulla Frank-Wolfen menetelmillä
E[HÄM95]Markko Hämäläinen (1995) Sähkölämmitystalon lämmitysenergian käytön ohjaaminen
E[HAN95]Sami Hanttu (1995) STRATEGEM -kansantalouspeli
E[HNN95]Raisa Hannus (1995) Kulttuurierot ryhmäpäätöksessä
E[HON95]Karri Honkoila (1995) Lentokoneen ohjaus käänteissimuloinnin avulla
E[HUU95a]Sami Huusko (1995) Populaatioiden fraktaalianalyysi
E[HUU95b]Sami Huusko (1995) Metaaniemissiomalli
E[JOK95]Antti Jokinen (1995) Energialaitoksen sähkönhankinnan optimointi
E[JUN95]Timo Junttila (1995) Matemaattinen malli jätevedenpuhdistamon aktiivilieteprosessille
E[JUO95a]Jukka Juottonen (1995) Rationaalipolynomin sovittaminen pistejoukkoon
E[JUO95b]Jukka Juottonen (1995) Kuormamomentin estimointi nopeussäädetyssä epätahtimoottorikäytössä
E[KET95]Eero Kettunen (1995) A Simulation Study of Two-Party Negotiation Procedures
E[KON95]Elisa Konga (1995) ...kaasuturbiinin teknis-taloudelliseen valvontaan tehtäviä laskentoja SOLVO-voimalaitossimulointiohjelmalla.
E[KYL95]Kaisa Kyläkoski (1995) Sileällä rationaalifunktiolla approksimointi
E[LAA95]Pasi Laakso (1995) Suhteellisesti navigoivan ohjuksen simulointiohjelma
E[LAK95]Janne Laakso (1995) Sihteeriongelma
E[LAP95]Jari Lappalainen (1995) Optimaalinen valuuttasijoitusportfolio yhden ja kahden periodin tapauksessa
E[MÄN95]Juha Mäntysaari (1995) DEA-mallin ratkaisualgoritmien parantaminen
E[MIE95a]Susanna Miettinen (1995) A Comparison Experiment on Accuracies of Priorities in AHP Obtained with Different Scales
E[MIE95b]Susanna Miettinen (1995) Korko- ja valuuttaswappeihin liittyvät riskit ja niiden hallinta
E[PAA95]Lauri Paatero (1995) Algoritmi vaihtoehtoisten algoritmien rinnakkaiskäytölle
E[PLI95]Herkko Plit (1995) Loviisan ydinvoimalaitoksen ison LOCAn analyysi APROSin 1-D mallilla
E[PUK95]Markku Pukkila (1995) Optimaalinen koesuunnittelu ja geneettiset algoritmit
E[RIS95a]Marita Risku (1995) Ryhmäpäätöksenteko Internetissä käyttäen päätösanalyysityökaluja
E[RIS95b]Marita Risku (1995) Weibullanalyysi mekaanisten komponenttien luotettavuustestauksessa
E[SAA95]Jussi Saalinki (1995) Monimuuttujamenetelmät markkinatutkimuksessa
E[SAL95]Hannu Salminen (1995) Lineaar osittaisdiff.tiaaliyht. diskretoinnissa syntyvien lineaaristen yhtälöryhmien iteratiiviset ratkaisumenetelmät
E[SAR95]Sari Saranka (1995) Kilpailevien regrssiomallien erottaminen
E[SUN95]Max Sundström (1995) You Choose -johdannaisen hinnoittelumalli
E[TAL95a]Markus Tallgren (1995) Indeksirahaston muodostaminen
E[TAL95b]Markus Tallgren (1995) Branch-and-cut algoritmit 0-1 kokonaislukutehtävälle sekä kiinteät kustannukset -sekalukutehtävälle
E[UUT95]Kimmo Uutela (1995) Takaisinkytketyn optimisäädön toteutus neuroverkolla
E[VIL95]Juha Viljakka (1995) BUGS-ohjelman käyttö Gibbs sampingissa
E[VIR95a]Kai Virtanen (1995) Lentokoneen parametrien approksimointiohjelma APPROX
E[VIR95b]Kai Virtanen (1995) Vesivoiman optimointitehtävän hajauttaminen täydennetyn Lagrangen funktion menetelmällä


1994

E[FAL94]Harri Falck (1994) Yhteistyöratkaisut saastepäästöpelissä
E[HEI94a]Pirja Heiskanen (1994) Prosessi- ja taito-orientoitujen koreografiaopetusmenetelmien erojen tutkiminen tilastollisin menetelmin
E[HEI94b]Pirja Heiskanen (1994) Painokerroinmenetelmän käänteinen ratkaiseminen
E[HON94]Karri Honkoila (1994) Simulation of VVER-91 Condenser System Behavior with APROS
E[KEP94a]Jussi Keppo (1994) Valuuttakurssiriskiltä suojaaminen
E[KEP94b]Jussi Keppo (1994) Valuation of Options in Inefficient Markets
E[KET94]Eero Kettunen (1994) HIPRE 3+ Group Link and INPRE v 2 0
E[KOK94a]Hanna Kokko (1994) Sähkönkulutuksen viikkokeskitehon ennustaminen
E[KOK94b]Hanna Kokko (1994) Stokastiset ikärakenteiset populaatiomallit ja uhanalaiset eläinkannat
E[KUR94a]Juha Kurkela (1994) Yrityksen arvon tarkastelu Leveraged Buyout -yrityskaupassa
E[KUR94b]Juha Kurkela (1994) Aerosolisovellutusten dekonvoluutiomenetelmiä
E[LAP94a]Antti Lappeteläinen (1994) Kansantalouspeli
E[LAP94b]Antti Lappeteläinen (1994) Regressioanalyysi iän sukupuolen ja bruttokansantuotteen vaikutuksesta vuosituloihin
E[LEI94a]Ossi Leikola (1994) Yksilöllisten energiapoliittisten näkemysten yhdistäminen intervalli AHP:n avulla
E[LEI94b]Ossi Leikola (1994) Käyttöaikaan perustuvalla energianhinnoittelulla saavutettavan hyödyn jakaminen sähköntuottajan ja 3 kuluttajan kesken
E[MÄN94]Juha Mäntysaari (1994) Käyttöliittymä sähkölämmityskuluttajien toimintaa simuloivaan ohjelmaan
E[MYY94a]Satu Myyrä (1994) Kertopuupalkkien mittatoleranssien määrittäminen
E[MYY94b]Satu Myyrä (1994) Lasitehtaan myynnin ennustaminen aikasarjamallin avulla
E[PAA94]Lauri Paatero (1994) Lentokoneen ja ilmakehän mallit optimointia varten
E[PAR94]Janne Parantainen (1994) Kriteerien painotusmenetelmien vertailu
E[PEN94]Teemu Pennanen (1994) Resurssien allokointiongelma joukkoliikenteen suunnittelussa
E[PIE94]Karoliina Pietiläinen (1994) Kaukolämmön kulutuksen ennustaminen
E[PUK94]Markku Pukkila (1994) Pareto-optimaalisten pisteiden ratkaisumenetelmien vertailu oligopolipelissä
E[RAU94]Mika Rautakorpi (1994) Ensimmäisen kertaluvun differentiaalisen dynaamisen ohjelmointimeneyelmän tietokonetoteutus
E[SAL94]Sami Salomaa (1994) Behaviour of universal Feigenbaum constant in a chaotic environmental-economic system
E[SAR94]Sari Saranka (1994) Itsesimilaarisen liikenteen mallinnus ja generointi
E[SÄY94]Simo Säynevirta (1994) Kahden pisteen reuna-arvotehtävien numeeristen ratkaisumenetelmien kokeellinen vertailu
E[TAK94a]Janne Takala (1994) Lentokoneen simulointimalli
E[TAK94b]Janne Takala (1994) Valuuttaluottojen diversifiointi
E[UUT94]Kimmo Uutela (1994) Latenssivaihtelut MEG-signaalissa


1993

E[HEL93a]Tom Helenius (1993) Kemiallisen tasapainotilan ratkaiseminen: Ratkaisun toteutus tietokoneohjelmalla
E[HEL93b]Tom Helenius (1993) Kemiallisen tasapainotilan ratkaiseminen: lineaarinen malli ja mallin ratkaiseminen
E[HJOH93]Niklas Johnsson (1993) Preliminär beskrivning av kvicksilvrets kretslopp i en flod
E[JOH93]Carita Johnsson (1993) Ett sammandrag över matematiska metoder som kan utnyttjas vid datorers kapacitetsanalys
E[KAK93a]Urpo Kakko (1993) Oulunjokivesistön kevättulvamalli
E[KAK93b]Urpo Kakko (1993) Oulujoen vesistönjuoksutusten optimointi
E[KAR93]Kari Karhunen (1993) Suora kysyntämalli Pääkaupunkiseudun sisäisten joukkoliikennematkojen ennustaminen
E[KEK93]Timo Kekäläinen (1993) Laivan täyttö
E[KOK93]Tero Kokkila (1993) Kulkeutumisen lähtöpaikan käänteislaskenta
E[KON93]Jyrki Konola (1993) Volatiliteetin estimointi puutteellisesta aikasarjasta
E[KUR93]Jari Kurri (1993) Nopeuksien aikavaihteluista
E[NIK93]Kimmo Nikkanen (1993) Huoltosopimusten spesifiointiasteen vaikutus tietotekniikkaalan yritysten katteen muodostumiseen asiakasryhmittäin
E[PAL93]Mika Paloranta (1993) IVO:n Oulujoen tulvamallin kehittäminen
E[PAR93]Janne Parantainen (1993) Normaalipäivien tunnistaminen korkeamman hinnan kulutuskäyristä
E[PEN93]Teemu Pennanen (1993) Differenssimenetelmän käyttö lennon optimointitehtävässä
E[RAU93]Mika Rautakorpi (1993) The prediction of the parament of a software product
E[SAA93]Jussi Saalinki (1993) Kalamallin "fisut" käyttöliittymän kehittäminen Windows ympäristössä
E[SAL93]Sami Salomaa (1993) Kemijoen vesistön optimointi
E[SÄY93]Simo Säynevirta (1993) Optimitilauksen määrittäminen subjektiivisiin kysyntäennusteisiin perustuen
E[WEI93a]Robert Weiss (1993) Kansantalouden simulointimallin ja kansallisen energiastruktuurin optimointimallin yhdistäminen
E[WEI93b]Robert Weiss (1993) Virtuaalimassatermi APROS-simulaattorin yksiulotteisessä erillisessä kaksifaasimallissa


1992

E[JHN92]Carita Johnsson (1992) Räntors och valutakursvariationers inverkan på aktiemarknaden
E[JOH92]Niklas Johnsson (1992) Modellering av 3 månaders helibor räntan
E[KAN92]Janne Kankare (1992) Neuraaliverkot hiivankasvatusprosessin mallinnuksessa
E[KEK92]Timo Kekäläinen (1992) Laivareittien etäisyyslaskenta
E[KLI92]Terhi Kling (1992) Maaperän sähkönjohtavuusrakenteen käänteinen mallintaminen DCA-verkon avulla
E[KOK92]Tero Kokkila (1992) Blackjack -korttipeliin liittyvät todennäköisyydet
E[KOM92]Markku Komsi (1992) Hierarkkiarakenteen vaikutus päätösvaihtoehtojen painoihin hiearkkisissa päätösmalleissa
E[KON92]Jyrki Konola (1992) Sotkamon reitin vesistömalli
E[KUU92]Pirkko Kuusela (1992) Simulointimenetelmä kahden otoksen vertailuun sensuroiduilla havainnoilla
E[LEH92a]Petri Lehtivaara (1992) Projektinhallinta
E[LEH92b]Petri Lehtivaara (1992) Ryhmäpäätöksenteko intervallitekniikalla
E[LUC92]Ville Lucander (1992) Tehonjaon laskenta osana verkostolaskentaa sähkönsiirtoverkossa
E[LUM92]Annareetta Lumme (1992) Kahden pienen havaintoaineiston jakaumien yhdenmukaisuuden testaus
E[MET92]Hannu Mettälä (1992) Multimedia ja päättelyverkkopohjainen asiantuntijajärjestelmä - sovellutusesimerkki
E[NAR92a]Timo Narumo (1992) Merenranta-alueen makean ja suolaisen pohjaveden virtausten ja rajakerroksen tarkastelua 2D-mallin avulla
E[NAR92b]Timo Narumo (1992) Kahden tilastollisen testin pätevyysalueen laajentaminen simuloimalla
E[NIK92]Eero Nikula (1992) Fox-indeksin arvojen enustaminen simulointi- ja aikasarjamalleilla
E[NKK92]Kimmo Nikkanen (1992) Erillislaskutuksen laskutusviiveen muodostuminen ja sen vaikutus tietotekniikka-alan yrityksen kustannusrakenteeseen
E[NUM92]Jussi Numminen (1992) Sateenkaaren teoria
E[PAL92]Mika Paloranta (1992) Joukkoliikenteen lippujen hinnoittelumalli liikenteenharjoittajalle
E[PIE92]Karoliina Pietiläinen (1992) p-Poisson -yhtälön ratkaiseminen FEMPAK-ohjelmistolla
E[PYY92]Jouni Pyykönen (1992) Outlier-aikasarjamalli kaukolämmön kulutukselle
E[RAI92a]Tuomas Raivio (1992) Saimaan tulvista aiheutuvien rakennusvahinkojen selvittäminen otannalla
E[RAI92b]Tuomas Raivio (1992) Yrityksille tehdyn reaaliaikaisen hinnoittelukokeen tulosten analysointi
E[SIN92]Jukka Sinisalo (1992) Malli Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksille
E[VAL92]Esko Valkonen (1992) Pakokaasupäästöjen leviämismallin testaus avoimen väylän läheisyydessä


1991

E[CAS91]Matias Castren (1991) Aikasarjamallin perusteella tapahtuva ennustaminen puuttuvien havaintojen tapauksessa
E[ESK91]Jari Eskelinen (1991) Momenttimenetelmän soveltaminen sähkömagnetiikan sirontaprobleemaan
E[HOL91]Maunu Holma (1991) Kalman-suodatuksen periaatteet ja käyttö liikenneteknisissä mittauksissa ja liikenteen ohjauksessa
E[HUU91a]Asko Huumonen (1991) PAIRS-menetelmän implementointi
E[HUU91b]Asko Huumonen (1991) Energiantuotannon optimoiminen monitavoitteisesti
E[JOU91a]Juha Jouhki (1991) Rytmimallin muodostaminen kaukolämmön kulutuksesta
E[JOU91b]Juha Jouhki (1991) Siirrettävät korjaukset voimalaitoksen voimalaitoksen käytettävyysarviossa
E[KAN91]Janne Kankare (1991) Mathematica modernien ohjausalgoritmien ohjelmoinnissa Case: Tilaestimointi
E[KAR91]Kari Karhunen (1991) Paperikoneen viiran ja perälaatikon muodostaman osaprosessin epästabiilis vaikutus paperin neliöpainon var.kompon.:hin
E[KET91]Anu Kettunen (1991) Säde-esitys kaksiulotteisten muotojen luokittelussa
E[KIN91]Kari Kinnunen (1991) Analyyttinen hierarkkiaprosessi vesivarojen käytössä ja hoidossa
E[KOL91]Tatu Koljonen (1991) Sähkönkulutuksen ja lämpötilan välisen riippuvuuden määrääminen
E[KOM91]Markku Komsi (1991) Poikkiprofiilin säätösimulaattori
E[KON91]Kimmo Kontio (1991) Maximum likelihood - menetelmän soveltaminen rakojen vedenjohtavuusparametrien määrittämiseen
E[KRH91a]Panu Karhu (1991) Tuotannon läpimeno-ongelman ratkaisu jälkikäsittelylinjalla
E[KRH91b]Panu Karhu (1991) Takaisinkytkentä analyyttisessä verkkoprosessissa osa 2
E[KRI91a]Mikko Kurimo (1991) Spektrianalyysi logaritmisella taajuusjaolla puheentunnistusjärjestelmässä
E[KRI91b]Mikko Kurimo (1991) Puheentunnistus kätketyillä Markov-malleilla käyttäen jatkuvaa havaintojakaumaa
E[KUR91]Jari Kurri (1991) Aikavälijakaumien estimointi
E[KUU91]Pirkko Kuusela (1991) Veden virtaus maaperässä
E[LAP91a]Esa Lappi (1991) Päätösanalyysin herkkyystarkastelu
E[LAP91b]Esa Lappi (1991) Doplertutkan maalinilmaisu
E[LAU91]Hannu Lauri (1991) Sisäänhengitysmallin laskenta ja käyttöliittymä Windows 3 0 ympäristössä
E[LEM91a]Mikael Lemström (1991) Gammajakauma
E[LEM91b]Mikael Lemström (1991) Satunnaislukujen generointi - Paretojakauma
E[LEP91]Jussi Leppälä (1991) SIM2-ohjelmiston graafinen käyttöliittymä
E[LUC91]Ville Lucander (1991) Hajautetun toimistojärjestelmäsovellutuksen toteuttaminen VIA/DRE -tietokantajärjestelmällä DOS/OS2 -ympäristöön
E[MAL91a]M. Sakari Malka (1991) Tieliikenteen energian kysynnän hinta- ja tulojousto
E[MAL91b]M. Sakari Malka (1991) Sitran sijoitustoiminnan kehittäminen
E[NIK91]Eero Nikula (1991) Hissiryhmän ohjausmenetelmien vertailu ylösruuhkan palveluksessa
E[NUM91]Jussi Numminen (1991) Aivojen synnyttämän magneettikentän standardiesitys
E[OLK91]Mikko Olkkonen (1991) Branch and Bound algoritmi
E[PAS91a]Virpi Pastinen (1991) Stated Preference - menetelmä ja Logit - analyysi kulkutavan valinnan mallintamisessa
E[PAS91b]Virpi Pastinen (1991) Kuluttajan hyötyfunktion muodostaminen
E[PÖY91]Mari Pöyhönen (1991) Sähkön reaaliaikaisen hinnoittelukokeen mittauksien analysointi
E[PYY91]Jouni Pyykönen (1991) Tiedonhallintajärjestelmän hyväksikäyttö energiahuollon optimointitehtävän ratkaisussa
E[SEI91]Ilkka Seilonen (1991) Energiankulutuksen ennustaminen sähkölaitoksessa - uuden lämpötilojen laskentatavan testaaminen ja käyttöliitt keh.
E[SIN91]Jukka Sinisalo (1991) Epätasaisesta pinnasta heijastuvan säteilyn mallintaminen
E[TAK91]Paula Takkunen (1991) Intervalli-AHP pätöksenteon tukena - graafisen käyttäjäliittymän koekäyttö
E[TOI91a]Pekka Toivonen (1991) Epätäsmällisyysindeksien laskeminen ja vertailu intervalli- AHP:ssa
E[TOI91b]Pekka Toivonen (1991) Vektorimaksimointialgoritmin toteutus LPR:lle
E[VAL91]Esko Valkonen (1991) Liikenteen aiheuttamien epäpuhtauspäästöjen leviämismalliin liittyvän integrointimenetelmän kehittäminen


1990

E[AIT90a]Perttu Aittoniemi (1990) Energian tuotannon ja käytön vaikutus ihmisen terveyteen ja turvallisuuteen
E[AIT90b]Perttu Aittoniemi (1990) Mittausten analysointiohjelma kuvaputken välkkymisen tutkimiseen
E[HAA90]Juha Haataja (1990) APL2 matemaattisena apuvälineenä
E[HEI90]Arto Heikkinen (1990) Vastapainevoimalan eräiden tasaussäätöjen toteutus ja simulointi
E[HOL90]Maunu Holma (1990) Pohjaveden virtauksen mallintaminen lineaarisilla yksiyhtälömalleilla
E[HUT90a]Reijo Hutka (1990) Takaisinkytkentä analyyttisessä verkkoprosessissa
E[HUT90b]Reijo Hutka (1990) Tuulen käyttäytymisen ja tuuliturbiinien analysointi
E[JUV90a]Asko Juvonen (1990) Heuristinen menetelmä rullatavaran lastauksen optimointiin
E[JUV90b]Asko Juvonen (1990) Bendersin algoritmi
E[KET90]Anu Kettunen (1990) Autoregressiivisen mallin kertaluvun määrääminen ja parametrien estimointi: Eri menetelmien kokeellinen vertailu
E[KIN90]Kari Kinnunen (1990) Johdon tietojärjestelmät ja päätöksenteon tukijärjestelmät loppukäyttäjän näkökulmasta
E[KLI90]Terhi Kling (1990) Kallioporareikää leikkaavien rakojen vedenjohtavuuksien mallintaminen BORE-ohjelmalla
E[KOL90]Tatu Koljonen (1990) Voimaloiden yhteiskäyttö NASH-sopimusratkaisuna
E[LAU90]Hannu Lauri (1990) AHP-analyysin toteutus mikrotietokoneella
E[LUN90]Petra Lundström (1990) Gruppering av elektricitetskonsumtionskurvor
E[MET90]Hannu Mettälä (1990) Analyyttinen hierarkkiaprosessi ja intervallivertailut graafisen käyttäjäliitynnän toteuttaminen
E[MYL90a]Pekka Myllymäki (1990) Käyttäjän arvostusten huomioonottaminen konfliktitilanteessa
E[MYL90b]Pekka Myllymäki (1990) Tietokantakyselyiden optimointi ralaatiotietokannoissa
E[NIE90]Jarmo Nieminen (1990) Sisäänhengitysmallin ja sen ratkaisuparametrien estimoinnin toteutus fortranilla
E[OLK90]Mikko Olkkonen (1990) Kaukolämmön kulutusdatan suodattaminen
E[OLL90a]Markku Ollila (1990) Polttolinjan automatisointi ja PC-ohjauksen toteutus
E[OLL90b]Markku Ollila (1990) Pseudoinversin ja hermoverkkoalgoritmin käyttö erään mallin estimoinnissa
E[PÖY90]Mari Pöyhönen (1990) Identifiointiohjelmia yksinkertaisille dynaamisille malleille
E[SEI90]Ilkka Seilonen (1990) Sähkönsiirtoverkon topologian laskenta
E[TAK90]Paula Takkunen (1990) Rahoitusoptiot (Option hinnan määräytyminen ja korko-option käsittely)
E[TIK90]Kimmo Tikka (1990) AIDS-epidemian leviämisen yksinkertaiset mallit
E[TUO90]Petri Tuominen (1990) Implementing Interval Input in the Analytic Hierarchy Process
E[VER90]Markku Verkama (1990) Kartelli duopolissa
E[YLI90a]Jukka Ylijoki (1990) Tietokoneohjelmisto epäpuhtauspäästön leviämisen arvioimiseksi ilmakehässä
E[YLI90b]Jukka Ylijoki (1990) Lukujen järjestäminen peräkkäisten arvojen välisen vaihtelun perusteella


1989

E[CAS89]Matias Castren (1989) Asiantuntijajärjestelmät ja tietokannat
E[HAA89]Juha Haataja (1989) Vektorilaskenta IBM 3090 Vector facility
E[LEP89]Jussi Leppälä (1989) Hissiliikenteen ennustamisesta
E[LUM89]Annareetta Lumme (1989) Talouspelit
E[LUN89]Petra Lundström (1989) Konstruktion av en simuleringsmodell för ett grundvattenvärmemagasin
E[MAK89a]Simo Makkonen (1989) Tuulen suunnan ja nopeuden sekä auringon säteilyn huomioonottaminen kaukolämmönkulutuksen lyh aikav. ennustamisessa
E[MAK89b]Simo Makkonen (1989) FLOATER-ennusteohjelmiston ennustuskyvyn analysointi
E[MUR89]Juhani Murto (1989) Digitaalikuvien kompressiomenetelmä
E[RÄS89a]Mika Räsänen (1989) Laivan optimaalinen lastaus
E[RÄS89b]Mika Räsänen (1989) Sähkön kuormituksen ohjaaminen hinnoittelun avulla
E[TÖY89]Pekka Olavi Töytäri (1989) Ihmisen sisäänhengitystä kuvaavan matemaattisen mallin ratkaisuohjelman sovitus mikrotietokoneelle
E[TUO89]Petri Tuominen (1989) Laskennallisten riippuvuuksien määrittäminen tietämysalkioiden välille
E[VER89]Markku Verkama (1989) Aurinkosähkölaitos ja sen sääennusteeseen perustuva optimaalinen säätö


1988

E[BAC88]Tom Backman (1988) Suomen sähköhuolto 1988 - 2020 Optimaalinen lauhdetuotanto ja sen vaikutus sähkön säästön kannattavuuteen
E[HEI88a]Tapio Heininen (1988) Tietokoneohjelma paperin analysointia varten
E[HEI88b]Tapio Heininen (1988) Teoreettisia tarkasteluja paperinanalysointiohjelmaa varten
E[HKK88]Arto Heikkinen (1988) Eräiden verenkierrron säätöilmiöiden mallintaminen optimointimalleilla
E[JYR88a]Marko Jyrkinen (1988) Päätöspuuohjelma
E[JYR88b]Marko Jyrkinen (1988) Tuotesijoituksen optimointi
E[KRO88]Edward Krogius (1988) Voimansiirtolinjojen ja teollisuuden nopeiden staattisten kompensaattoreiden mitoituksen formul optimointiongelmaksi
E[MUR88]Juhani Murto (1988) Erään hermoverkkomallin simulointi
E[NIE88]Jarmo Nieminen (1988) Epävarman tiedon hallinta Pearl'n menetelmällä
E[RAN88]Kimmo Rantanen (1988) Mittaustulosten esitys- ja analysointiohjelmisto
E[TAK88]Pekka Takaranta (1988) Suurjännitepulssien konstruointi käänteisonvoluutiomenetelmällä
E[TIK88]Kimmo Tikka (1988) Semi-Markow-prosessien käyttö tienpidon suunnittelussa
E[TÖY88]Pekka Olavi Töytäri (1988) Toisiaan leikkaavien tasokäyrien muod sulj. alueiden viivoitusalgoritmien suunnittelu ja toteutus CAD-ohjelmistossa
E[VÄÄ88]Jyrki Väänänen (1988) Peurakannan metsästyksen suunnittelu


1987

E[ANT87a]Tapio Anttila (1987) Kiinteistönvälittäjän asiakassuhteet johtaja-seuraaja-peliasetelman avulla tarkasteltuina ja tiet tekn. keh. vaik. ...
E[ANT87b]Tapio Anttila (1987) Päätöspuumenetelmän käyttö tutkimus- ja tuotekehitystoimiminnan ohjauksessa
E[HEI87a]Jussi Heinonen (1987) AHP:n herkkyysanalyysi
E[HEI87b]Jussi Heinonen (1987) SDL-kuvauskielen käyttö lähettämön kuvauksen apuvälineenä
E[HOL87a]Jan-Erik Holmberg (1987) Tödennäköisyysarvioiden täsmentäminen
E[HOL87b]Jan-Erik Holmberg (1987) Halonijärjestelmän optimointimitoitusjärjestelmä
E[KAR87a]Risto Karjalainen (1987) Bayesin luokittelijan virhetodennäköisyyden laskeminen käyttäen Parzen-approksimaatioita foneemiluokkien tih f.:lle
E[KAR87b]Risto Karjalainen (1987) SCARA-tyyppisen teollisuusrobotin optimaalisen liikeradan suunnittelu
E[NIE87a]Tuomo Niemi (1987) Päätöksenteon tukijärjestelmän tietokantaliitäntä
E[NIE87b]Tuomo Niemi (1987) Lineaarisen tavoiteoptimointiongelman ratkaiseminen taulukkolaskentaohjelmalla
E[RAN87]Kimmo Rantanen (1987) Aikasarja-analyysiohjelman käyttäjäliityntä mikrotietokoneelle
E[SAI87a]Timo Saija (1987) Objektiorientoituneen simulointiympäristön laatiminen analogiapiirien mallitukseen
E[SAI87b]Timo Saija (1987) Voimalaitosten energiantuotannon stokastinen monitavoitteinen optimointi


1986

E[KRO86]Edward Krogius (1986) An application of using the finite difference method to solve the Laplacian equation in a cylindrical coord sys.


1985

E[VÄÄ85]Jyrki Väänänen (1985) Markkinaosuusmallien dynamiikka


1984

E[TAK84]Pekka Takaranta (1984) Suprajohtavan magneetin Quenchin tietokonesimul