Student projects
Student Projects


2018

E[HON18]Marianne Honkasaari: Modelling Energy Production of Wind Farms under Transmission Capacity Constraints


2016

E[ALL16]Pekka Alli: Local depth functions
E[ANT16]Turkka Anttonen: Comparison of Safety Stock Policies
E[HON16]Marianne Honkasaari: Computation of Non-Dominated Alternatives in Spatial Decision Analysis
E[JUS16]Tomi Jussila: Huoltosuunnitelman optimointi teknisten järjestelmien vikaantumisten ennaltaehkäisemiseksi
E[KLE16]Santtu Klemettilä: Energy disaggregation with event-based detection and hierarchical clustering
E[LAN16]Joonas Lanne: Ensimmäisen asteen stokastinen dominanssi kuljetusverkoston riskienhallintatoimenpiteiden valinnassa
E[OBE16]Janrik Öberg: Räätälöidyn ohjelmiston päivittävyyden arviointi
R[SAA16]Alina Saaranto: A Review of the Methods for Valuing Intellectual Property Rights
E[SEE16]Teemu Seeve: A Method for Estimating Selection and Systematic Biases in Project Portfolio Selection
E[SEP16]Aleksi Seppänen: Functional depth
E[STR16]Jani Strandberg: Euroopan taloudellisesta yhtenäisyydestä


2015

E[KAR15]Joona Karjalainen: Tracking of Multiple Interacting Targets Using Rao-Blackwellized Particle Filters
E[KIN15]Teemu Kinnunen: Henkilöstön kustannustehokas lomasuunnittelu
E[LEH15]Eero Lehtonen: Production Planning of a Pumped-storage Hydropower Plant
E[NIK15]Tuomas Nikoskinen: From neural networks to deep neural networks
E[PÄR15]Ilmari Pärnänen: Väkijoukon käyttäytyminen katastrofitilanteissa
E[POR15]Aleksi Porokka: An evolutionary algorithm for robust optimization of unconstrained problems
E[RAN15]Sakke Rantala: Several sample location problem
E[RIN15]Tuomas Rintamäki: A parallel implementation of the ADMM algorithm for power network control
E[ROP15]Juho Roponen: Adversarial risk analysis in military combat modelling
E[SAI15]Jussi Sainio: Kommunikatiivinen musikaalisuus ja systeemiäly
E[TAR15]Joonas Tarpila: Kotimaisten ja ulkomaisten yritysten maineen tilastollisesta analysoinnista
E[VAA15]Touko Väänänen: Parempia kehitysideoita: Monikriteerinen arviointi kurssipalautteen keruussa
E[VAH15]Ilari Vähä-Pietilä: An Application of the Two-Period Newsvendor Problem


2014

E[KAN14]Juha Kännö: Pricing of electricity futures: A literature review
E[KLE14]Raul Kleinberg: Pinnanmittausten yhteisvika- todennäköisyyksien arviointi
E[KOP14]Ville Koponen: Multiobjective ranking and selection with incomplete preference information
E[KUN14]Janne Kunnas: Luottoriski ja taloudellinen pääoma
E[OST14]Lars Östring: Kriittisten verkostoinfrastruktuurien toiminnallisuuden arviointi
E[RIE14]Vesa Riekkinen: Työkalu ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin
E[SAI14]Santtu Saijets: Optimal strategies for selecting project portfolios using uncertain cost estimates
E[SAL14]Antti Salmela: Epävarmojen arvioiden välisten riippuvuuksien vaikutus projektiportfolion arvoon
E[SCH14]Anton von Schantz: Cellular Automaton Evacuation Model Coupled with a Spatial Game
E[YLI14]Kimi Ylilammi: A simulation tool for project portfolio selection


2013

E[AND13]Juho Andelmin: Robust Portfolio Modelling for Allocating Resources to Decision Making Units
E[BAC13]Ville-Pekka Backlund: Threshold models of information spreading in empirical temporal networks
E[LAH13]Tuomas Lahtinen: Portfolio value models for capturing project dependencies within disjoint project clusters
E[LIN13]L. Lindqvist: Näyttämällä opettaminen: liikeratojen toistamisen mallit
E[MÄK13]Harri Mäkelin: Multi-objective Simulation-Optimization Using Simulated Annealing With Incomplete Preference Information
E[PAR13]Kaisa Parkkila: Shokkijakaumien välittyminen epälineaarisissa dynaamisissa stokastisissa yleisen tasapainon malleissa
E[PII13]Juho Piiroinen: Bayesian predictive methods for model selection
E[PUN13]Perttu Punakallio: Vertailuryhmän valinta havainnoivassa tutkimuksessa -Propensity Score Matching
E[REM13]Sami Remes: Diagnosing ADHD from resting state functional magnetic resonance imaging data using sparse Bayesian logistic regression.
E[VII13]Ville Viitasaari: Delta Hedging of Option Positions


2012

E[AHL12]Karin Ahlbäck: Corporate Social Responsibility from an Institutional Perspective - An Illustration of Talvivaara Mining Company
E[ALA12]Jari Alahuhta: Ratio-Based Efficiency Analysis for the Efficiency Evaluation of Healthcare Spending
E[HOT12]Rasmus Hotakainen: Kaukolämpöverkon tilan estimointi virtausdatan perusteella ja mittausvirheiden havaitseminen
E[NUU12]Juha Nuutinen: Segmentation of Consumers in Retailing of Probiotics - A Latent Class Approach
E[SAN12]Vendla Sandström: Scheduling of teaching resources and classes using mixed integer linear programming - A case study in a university of applied sciences
E[SOL12]Arno Solin: Tracking and elimination of periodic noise in fMRI using Bayesian inference
E[TOR12]Juha Törmänen: Robustness of factor analysis in analysis of data with discrete variables
E[TOR12b]Fatemeh Torabihaghighi: Grounding incidident and AIS data analysis
E[VES12]Heikki Vesterinen: Simulation budget allocation with incomplete preference information


2011

E[ESK11]Olli Eskola: Examining Bayesian Nash Equilibria in a Two Player War Game
E[HAP11]Juho Häppölä: Nordpool spot volatility modeling and optio pricing
E[HAS11]Aira Hast: Logistisen regressiomallin muodostaminen ja käyttö havaintojen luokittelussa
E[HYN11]Yrjänä Hynninen: Asiantuntija-arvioinnit asejärjestelmien kustannustehokkuuden arvioinnissa
E[JOH11]Lasse Johansson: Reactive vehicle routing using a shortest path network optimization algorithm
E[KAJ11]Jussi Kajovaara: Quantifying the savings potential by optimizing inventory parameters
E[KOR11]Janne Korvenpää: Portfolio DEA
E[LEV11]Antti Levo: Airline Crew Optimization Problem
E[LUU11]Teppo Luukkonen: Modelling and control of quadcopter
E[MAN11]Ilkka Mansikkamäki: Optimizing sampling structures in multilevel testing
E[NUR11]Joni Nurmentaus: Impact of Forecast Errors on Retrials in Service Systems
E[SAN11]Max Sandholm: Unsupervised learning from HITChip microarray data
E[SIL11]Taneli Silvonen: Reliability analysis for passive systems - A case study on a passive containment cooling system
E[SUT11]Martti Sutinen: MILP models for medium-term production cost optimization in multifuel and multigeneretion combined heat and power systems
E[TYR11]Tero Tyrväinen: Dynaamisen monitavoitteisen verkko-optimointitehtävän ratkaisemisen laskennallinen vaativuus


2010

E[HOL10]Ville Holma: Arbitrage Pricing of Currency Derivatives
E[KER10]Tuomas Kervinen: Contingent portfolio programming approach to hydropower scheduling
E[KOI10]Ossi Koivistoinen: Comparison of Multiobjective Simulated Annealing and Multiobjective Evolutionary Algorithms in Presence of Noise
E[KOT10]Marko Kotilainen: Network Analysis of Technology Industry Collaboration
E[KOT10b]Marko Kotilainen: Tiedon leviämisen kuvaaminen SI-mallin ja empiirisen datan avulla
E[LIE10]Jari Liede: The effect of target duration on the volatility of interest payments
E[LUT10]Mikko Luttinen: Keep Cool - Gambling with the Climate
E[LUT10b]Mikko Luttinen: Hattrick - virtuaalisen jalkapallomanageripelin optimointiongelmat
E[MAA10a]Jyrki Maaranen: Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi
E[MAA10b]Jyrki Maaranen: Tilastollisten menetelmien ja neuroverkkojen vertailua aikasarjojen ennustamisessa
E[NIE10]Anni Nieminen: Scheduling and routing geographically distributed tasks with a genetic algorithm
E[NIE10b]Anni Nieminen: Riskienhallintamenetelmien integroiminen energiatietojärjestelmään
E[NII10]Arto Niinistö: Shortage Supply Allocation for the Prioritised Sales Orders
E[PAS10]Tommi Pastinen: Valvontakortit
E[PEK10]Timo Pekkala: Value at Risk in Bank Risk Management
E[PEK10b]Timo Pekkala: Systemic Qualities of the 2007-2010 Financial Crisis
E[PEU10]Heikki Peura: Sparse Approximate Gaussian Process Regression
E[SAL10]Osmo Salomaa: Työpaikkasaavutettavuuspohjainen asuinpaikan valinnan simulointimalli
E[SAV10]Antti Savelainen: An introduction to EEG artifacts
E[SOR10]Otto Sormunen: Tulvapadon kustannus-hyötyanalyysi Monte Carlo-simuloinnin avulla
E[TUR10]Kimmo Turunen: Exposure-at-default models for counterparty credit risk under basel frameworks


2009

E[AHL09]Lassi Ahlvik: Free Trade as a Repeated Game
E[AUL09]Samuel Aulanko: Producing uniformly distributed random numbers inside an n-dimensional polygon
E[AUL09b]Samuel Aulanko: Comparison of Complete and Incomplete Classification of Alternatives in Value Tree Analysis
E[GUE09]Reda Guerfi: REA-solver - Verkkopohjainen työkalu DEA- ja REA-perusteiseen tehokkuusvertailuun
E[HEL09]Juho Helander: The Dependence of Repair Times of Safety-significant Devices on Repair Class in the Loviisa Nuclear Power Plant
E[HYV09]Tapani Hyvämäki: Generating Uniformly Distributed Random Points Inside Arbitrary Polyhedra
E[JAA09]Väinö Jääskinen: Modelling Sleep Stages With Markov Chains
E[KLE09]Arttu Klemettilä: Suoritusaikojen ja energiankulutuksen optimoiminen tietokoneklustereiden jonohallintajärjestelmissä
E[KOI09]Ossi Koivistoinen: Genetic Algorithms with Adaptive Simulation Replication Count in Simulation Based Optimization
E[KOS09]Matti Koskimies: Metaheuristiikat kombinatoristen optimointiongelmien ratkaisussa
E[KUI09]Ilmari Kuikka: Wind Nowcasting: Optimizing runway in use
E[KUR09]Kimmo Kurki: Estimating Project Value Distributions Using Expert Evaluations
E[LAI09]Janne Laitonen: Hahmontunnistus ja Bayesilainen luokitin: käytännön sovellus
E[LAI09b]Pekka Laitila: Bayesian Network Model for BDA
E[LEI09]Topi Leisti: Cournot-pelin soveltaminen keräyspaperikustannusten määräytymiseen
E[LEI09b]Topi Leisti: Synergioiden arvioiminen yritysostoissa ja -fuusioissa
E[LUO09]Jukka Luoma: Acting with Systems Thinking: Complex Responsive Processes and Systems Intelligence
E[MAN09]Johan Mangs: Identifying Change Points in Linear Regressions
E[MAN09b]Johan Mangs: Modeling Evacuees' Exit Selection Utilizing Leader and Follower Agents
E[NIS09]Ville Niskanen: Pricing Dynamics between Credit Default Swap and Bond Markets
E[NIS09b]Ville Niskanen: A Two-Stage Project Management Model
E[NUM09]Tuomas Nummelin: Algorithmic Trading in Foreign Exchange Based on Order Flow
E[OLL09]Matti Ollila: Inflation and inflation uncertainty in Finland 1985-2008
E[OLL09b]Matti Ollila: Dynamic Impacts of Competence-Based Competitive Research Funding
E[PEU09]Heikki Peura: Periodiset kovarianssifunktiot gaussisissa prosesseissa
E[RYY09]Erkka Ryynänen: International environmental agreements in short
E[SAL09]Juha Saloheimo: ARCH-mallit
E[SAV09]Antti Savelainen: Construction of SARIMAX-models using MATLAB
E[TAA09]Mauno Taajamaa: Verkkolaskutuksen kehitysprojekti sopimusteoreettisena sovelluksena
E[TAA09b]Mauno Taajamaa: System Thinking for Business Plan Validation
E[URH09a]Pekka Urhonen: 1-D reaktorin mallinnusapuvälineen toteutus APROS-ympäristössä
E[URH09b]Pekka Urhonen: Partiotoiminnan laatuun vaikuttavat tekijät vuosiselostedatan perusteella Uudenmaan Partiopiirissä
E[VEN09a]Ville Venojärvi: Vangin ongelma sosiologisissa tutkimuksissa
E[VEN09b]Ville Venojärvi: Veikkauksen tulosvetopelien pelikäyttäytymisestä
E[VII09]Lauri Viitasaari: The Influence of Uncertainties in Binary Project Portfolio Selection
E[YLI09]Jutta Ylitalo: Ship-Ship Collision Probability of the Crossing Area between Helsinki and Tallinn
E[YLI09b]Jukka Ylitalo: Controlling for Common Method Variance with Partial Least Squares Path modeling: A Monte Carlo Study More recent version


2008

E[EHR08]Markus Ehrnrooth: The Performance of a Relative Value Trading Strategy
E[ERO08]Tanja Eronen: Pricing of Arithmetic Asian Quanto-Based Options
E[HAA08]Lauri Haapamäki: Coalition Theory and Applying it on Modelling Wood Trade
E[HYV08]Tapani Hyvämäki: Analysis of PID Control Design Methods for a Heated Airflow Process
E[KAR08]Jussi Karlqvist: Copula Models for Dependence between Equity Inex Returns
E[KER08]Tuomas Kervinen: Estimation of the Temperature Dependency of the Finnish Electricity Consumption
E[KOK08]Juho Kokkala: Preference Information in Multicriteria Games
E[LAI08]Janne Laitonen: Taistelun simulointi sekä ampumatarvikkeiden ja asejärjestelmien kustannustehokkuus
E[LEP08]Matias Leppisaari: Managing Longevity Risk with Longevity Bonds
E[LEP08b]Samuli Leppänen: Multidimensional Screening: Three Approaches
E[MAT08]Anna Matala: Sample Size Requirement for Monte Carlo - simulations using Latin Hypercube Sampling
E[NEV08]Eero Nevalainen: Accelerometer configurations for a gyroscope free inertial navigation system
E[NEV08b]Eero Nevalainen: Survey on Recursive Bayesian State Estimation
E[NIE08]Pyry Niemelä: Yhteislaitumen ongelma taistelussa ilmastonmuutosta vastaan
E[NOU08]Jarno Nousiainen: Liikkuvuuden mallinnus
E[RYY08]Erkka Ryynänen: Predictive data mining - methods and a case study
E[SAA08]Teppo-Heikki Saari: PLS-regressio kemometrian kalibrointiongelmassa
E[SAL08]Osmo Salomaa: Geneettiset algoritmit joukkoliikennelinjastojen suunnittelussa
E[SAL08b]Juha Saloheimo: Evaluation of Decision Rules in Robust Portfolio Modeling
E[SIK08]Topi Sikanen: RPM-menetelmän päätössääntöjen tilastollinen vertailu
E[SIK08b]Topi Sikanen: Solving Weapon Target Assignment Problem with Dynamic Programming
E[TOL08]Jaakko Tölö: Optical flow based motion estimation in magnetic resonance imaging
E[TOP08]Antti Toppila: Optimal Exploitation of Mineral Resources with Contingent Portfolio Programming
E[VAY08]Olli Väyrynen: Portfoliomalli taktiseen metsäsuunnitteluun
E[YLI08]Jutta Ylitalo: Flash-OFDM-verkon tukiaseman simulointi


2007

E[BRU07]Jenni Brunila: Middleware Platform Pricing
E[EHR07]Markus Ehrnrooth: Volatility Forecasts for Finnish Equities
E[HEL07a]Simo Heliövaara: Evakuoinnin simulointimalleista
E[HEL07b]Simo Heliövaara: Geneettiset Algoritmit
E[HEL07c]Juho Helander: Keskipakopumppujen yhteisvikataajuuksien arviointi
E[HOL07]Petri Holappa: Tilauserän koon optimointi EOQ-mallin avulla huomioiden myös paljousalennukset ja tilarajoitteet
E[KAK07]Anssi Käki: Evaluation of Constant Proportion Portfolio Insurance in Asset Allocation
E[KAN07]Jussi Kangaspunta: Approximative Algorithms in Robust Portfolio Modeling
E[KAN07b]Lauri Kangas: Taistelun mallinnuksesta Markovin ketjulla
E[KAN07c]Jussi Kangaspunta: Teknillisen korkeakoulun osastojen tehokkuusanalyysi
E[KAU07]Tommi Kauppinen: Decision analytical perspectives into voting machines
E[KOK07]Juho Kokkala: Improving Dynamic Bayesian Network Models by Non-Uniform Time Slice Selection
E[KOV07]Lauri Kovanen: Control Design for a Tactical Missile Autopilot - an Application of Robust Control
E[KUJ07]Ilkka Kujamäki: Temporal aggregation and smoothing of sales forecasts
E[KUR07]Tuomas Kuronen: Capital Budgeting in a Capital-intensive Industry
E[KUU07]Juha-Matti Kuusinen: Group Behavior in FDS+Evac Evacuation Simulations
E[LEH07]Kimmo Lehikoinen: Extreme Value Theory in Risk Management for Electricity Market
E[LEP07]Ilkka Leppänen: Cooperation and Systems Intelligence: Locating Pareto-Solutions Using Intention Announcements
E[LEP07b]Samuli Leppänen: Tehokkuusanalyysin käyttömahdollisuuksia yliopistoyksiköiden vertailussa
E[LIE07]Jari Liede: Hedging contingent foreign currency exposures
E[MAT07]Anna Matala: Application of genetic algorithm in pyrolysis model parameter estimation
E[MON07]Esa Mononen: Uncertainty and sensitivity analysis on Technology barometer composite indicator
E[MUT07]Teemu Mutanen: Slope One Predictor on Consumer Data
E[NIE07]Jaakko Niemi: Accuracy of the Bayesian Network Algorithms for Inferring Gene Regulatory Networks
E[NIE07b]Pyry Niemelä: Muutospisteiden tunnistaminen Bayesilaisella analyysilla
E[NOU07]Jarno Nousiainen: Local Forwarding Methods in Large Ad Hoc Networks
E[NUM07]Tuomas Nummelin: Analysis of evaluation time frames in project portfolio selection
E[RÄI07]Ismo Räisänen: Raakaöljyjen ominaisuusennusteiden luotettavuuden arviointi
E[RAN07]Reetta-Johanna Ranne: Manifestations of the Implicitness of Systems Intelligence in Leadership
E[SAL07a]Timo Salminen: Ei-normaalisten tuottojakaumien mallintaminen
E[SAL07b]Timo Salminen: Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan
E[SAR07]Tuukka Sarvi: Evaluation of Approximative Algorithms in Robust Portfolio Modeling
E[SAR07b]Tuukka Sarvi: An Oligopolistic Conjectural Variation Model of the Nordic Electricity Market
E[SIR07]Sami Siren: Ydinvoimalaitoksen vuosihuoltoseisokin palotaajuuksien estimointi
E[SIR07b]Sami Siren: Ydinvoimalaitoksen turvatärkeiden laitteiden korjausajan mallinnus
E[SUO07]Atso Suopajärvi: Tupen todennäköisyysanalyysi
E[TOP07]Antti Toppila: Hierarchical Preference Elicitation in Robust Portfolio Modeling
E[VIL07a]Eeva Vilkkumaa: Choosing a qualified majority voting rule for the Council of the European Union - past, present, and future
E[VIL07b]Eeva Vilkkumaa: Modeling the legislative process in the European Union through multi-objective optimization


2006

E[EKH06]Tommi Ekholm: Aggregation of power-plant components for Generis Optimization Studio
E[EKH06b]Tommi Ekholm: Typpioksiduulin päästöarvioiden vertailu ja epävarmuuksien Monte Carlo -analyysi
E[ERO06]Tanja Eronen: Simulation Study on Exploring Causal Relationships with Multiattribute Portfolio Analysis
E[ERV06]Valtteri Ervasti: Effectiveness of quantity support in combinatorial auctions
E[GYL06]Michael Gylling: Commercial Real Estate Valuation in the Finnish Market
E[HAM06a]Auli Hämäläinen: Dieselgeneraattorin koestusvälin optimointi
E[HAM06b]Auli Hämäläinen: Psykologisten ilmiöiden mittaaminen
E[HIR06]Ilkka Hirvonen: User Behaviour and Platform Performance in Mobile Multiplayer Environments
E[KAK06]Anssi Käki: Comparison of Forecasting Algorithms in Spare Part Demand Planning
E[KAR06]Petri Kärkäs: cDNA Microarray Data Analysis Methods: A Review
E[KER06]Mikko Kerola: The development of a mid-term planning model of a hydropower system
E[KUJ06]Ilkka Kujamäki: Valmistusaikojen ja -määrien ennustamisesta tilastollisin menetelmin
E[LEH06]Jaakko Lehtinen: Laadun mittaaminen informaatiologistiikkayrityksessä
E[LUO06]Jukka Luoma: Perspectives on Team Dynamics: Meta Learning and Systems Intelligence
E[MAL06]Antti Malava: Principal Component Analysis on Term Structure of Interest Rates
E[MAN06]Otso Manninen: Forward Contract Hedging with Contingent Portfolio Programming
E[MUT06]Teemu Mutanen: Customer churn analysis - a case study
E[MYL06]Tomi Myllylä: Software Services and Packaged Software Solutions: a Customer Perspective
E[NIS06]Juuso Nissinen: Implementing an optimization algorithm for the Smart-Swaps software
E[NIS06b]Juuso Nissinen: Robust Portfolio Modeling for Research Theme Selection and Collaborative Network Design
E[RAN06]Ulla Rantakokko: Decision making and the brain: Imprecision handling in the light of neuroeconomics
E[RAS06]Harri Räsänen: A Simulation Study on the Computation of Non-Dominated Portfolios
E[RUO06]Jarno Ruokokoski: Ilmataisteluohjuksen ohjauslain identifionti Bayesin päättelyllä
E[SOR06]Antti Soro: Evaluating IT investments within corporations - real options approach
E[TUO06a]Marko Tuominen: Application of Robust Portfolio Modeling to Credit Scoring Problem
E[TUO06b]Marko Tuominen: Models and Properties of Financial Limit Order Books
E[VAN06]Maija Vanhatalo: Parameter Estimation in Metabolic Reaction Networks
E[VAR06]Reetta-Johanna Vartiainen: Voimalaitoskattilan prosessidatan analysointi - Muuttujien väliset riippuvuusrakenteet


2005

E[AHV05]Rasmus Ahvenniemi: Optimization of a Real Estate Portfolio with Contingent Portfolio Programming
E[BRU05]Ville Brummer: RICHER Decisions - A Decision Support Software Tool
E[ERV05]Valtteri Ervasti: Painemittarin kalibrointi
E[HEL05a]Matti Hellqvist: Toiminnallisten häiriöiden vaikutusten kvantifiointi arvopapereiden selvitysjärjestelmässä
E[HEL05b]Matti Hellqvist: Comparison of approximation methods for combinations of differently distributed random variables
E[HYT05]Henri Hytönen: Moving Horizon Control in the Generation of Initial Solution to Dynamic Optimization Problem
E[JAL05]Erkka Jalonen: Innovaatioaihioiden vuorovaikutteinen tarkastelu monikriteerisessä RPM-seulonnassa
E[JAV05]Timo Javanainen: Kvantitatiiviset menetelmät yliopistojen tuloksellisuuden arvioinnissa
E[KAN05]Lauri Kangas: Robust Portfolio Modeling for the ex post Analysis on Innovation Programme
E[LEH05a]Kimmo Lehikoinen: Effects of the corrosion products and gas generated in the repository cavern for the reactor pressure vessel
E[LEH05b]Jaakko Lehtinen: Suurtehoskannereiden nopeudet häiriöt ja käyttöasteet
E[MAL05]Antti Malava: Application of Robust Portfolio Modelling to the Management of Intellectual Property Rights
E[MUS05]Jari Mustonen: Arvohäviö Rank Inclusion in Criteria Hierarchies menetelmässä
E[MYL05]Tomi Myllylä: Software Agents: A Literature Survey
E[NIE05]Sami Niemelä: Toimitusketjun dynamiikkaa opettavan pelin internetsovellus
E[RUU05]Sampsa Ruutu: Applying Parallel Computing in the Numerical Solution of Optimal Control Problems
E[SAL05]Lauri Salminen: A Simulation Study on the Computation of Potentially Optimal Multicriteria Portfolios
E[SIM05a]Lassi Similä: Esikäsittelyjen vaikutuksesta aikasarjan spektriin
E[SIM05b]Lassi Similä: Multi-Vehicle Routing with Contingent Portfolio Programming
E[STE05]Olli Stenlund: Geneettiset algoritmit ja luonnossa tapahtuva mikroevoluutio
E[SUO05]Atso Suopajärvi: ARCH-mallit
E[TEN05]Karno Tenovuo: Laivan pakkovärähtelylaskentatulosten analysointi
E[VIR05]Pasi Virtanen: Geneettiset algoritmit ja sukupuolten taistelu
E[VIR05b]Jussi K. Virtanen: The OtaStat Publication Platform
E[WES05]Martin Westerlund: Theory of Constraints Revisited - Leveraging Teamwork by Systems Intelligence


2004

E[HYT04]Henri Hytönen: Utilization of Air-to-Air Missile Seeker Constraints in the Missile Evasion
E[JAA04]Keijo Jaakola: Auringonpilkkujen jaksollisuus
E[JAV04]Timo Javanainen: Analytical Delta-Gamma VaR Methods for Portfolios of Electricity Derivatives
E[KIV04]Toivo Kivirinta: Sääalkutapahtumien arviointi korjausseisokin riskimallissa
E[KOS04a]Juha Koskenkylä: Capital Budgeting under Ambiguity Aversion
E[KOS04b]Mika Koskela: Äänestysjärjestelmät ydinvoimalaitoksen suojausjärjestelmissä
E[KOS04c]Mika Koskela: Elintarviketeollisuuden HACCP-sovellus pakkausmateriaaleille
E[LAU04a]Antti Laukkanen: The use of special day information in a demand forecasting model for Nordic power market
E[LAU04b]Antti Laukkanen: Rank ordering attribute weighting methods - simulation study
E[LEH04]Jukka Lehmusvirta: A Pragmatic Study on Cost Estimation in Software Platform Based Product Development Model
E[LEH04b]Hannele Lehtinen: Optimointimallin avulla toteutetun raaka-aineiden arvotusprosessin arviointi
E[MAA04]Ari Maarni: 0-veden kierrätys paperikoneen lyhytaikaisessa seisokissa
E[MAN04]Ilkka Männistö: Optimization-Based Approach to Classification Tasks
E[MET04]Max Mether: Simulation Analysis of Option Buying
E[NYH04a]Teemu Nyholm: Knapsack-algoritmien vertailu ja testaaminen arvopaperien selvitysjärjestelmän aineistolla
E[NYH04b]Teemu Nyholm: Osakeindeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen hinnoittelumallit
E[POR04]Jirka Poropudas: Helikopterien huoltotoiminnan simulointityökalu
E[POT04]Markus Porthin: Alihankintaketjun simulointi- ja optimointimalli
E[POY04]Jouni Pöyliö: Varainhallinnan systeemidynaaminen mallinnus ja simulaatio
E[SAL04]Laura Salmi: Kysynnän ennustaminen
E[STE04]Olli Stenlund: Liikkuvan ennakointihorisontin ohjaustekniikan soveltaminen optimiohjauksen ratkaisemisessa
E[SUO04]Emilia Suomalainen: Spatiaalinen autokorrelaatio viljelykokeiden havainnoissa
E[TUO04]Tero Tuominen: Perfusion Deconvolution via EM Algorithm
E[VAT04a]Kari Vatanen: Osakesalkun markkinariskin mallinnus pääkomponenttianalyysillä
E[VAT04b]Kari Vatanen: Sijoitussalkun optimointi Black-Litterman -mallilla
E[VUO04]Matti Vuorinen: Lentotoiminnan huoltosimulaation herkkyysanalyysi


2003

E[BER03]Kimmo Berg: Modelling Frisbee Flight
E[DIE03]Jaakko Dietrich: E-learning decision making
E[HOR03]Esa-Pekka Horttanainen: Spatiaalisen autokorrelaation testaaminen
E[JAA03]Keijo Jaakola: Ominaisarvojen jakauma balansoidulla asteikolla AHP:ssa
E[JAL03]Erkka Jalonen: Multicast Traffic Modelling and Load Allocation in Hybrid Cellular Network
E[JAR03]Tiia Järvenpää: Decision Conferencing in Nuclear Accident Management - Case Olkiluoto Milk Conference
E[JUV03a]Ilmari Juva: Confidence Intervals in Bootstrap
E[JUV03b]Ilmari Juva: Jalkapallo-ottelun lopputuloksen stokastinen mallintaminen
E[KIV03]Toivo Kivirinta: Loviisan riskianalyysin yhteisvikaparametrien määrittäminen
E[KOS03]Juha Koskenkylä: Incentive Adjustment with Fixed-Point Method in a Game of Leader and Two Followers
E[LIE03]Juuso Liesiö: Non-dominated Portfolios in Capital Budgeting with Interval Valued Project Outcomes
E[MEH03]Mark Mehtonen: The Tragedy of the Commons and the Forest Industry
E[MET03]Max Mether: The History of the Central Limit Theorem
E[MIL03]Pekka Mild: Potential Optimal Portfolios in Capital Budgeting
E[NIE03]Sami Niemelä: Suomen kasvihuonekaasuinventaarin epävarmuusarvio: simulointimallin analyysi ja jatkomittaussuositus
E[NOR03a]Timo Nordlund: Todennäköisyysjakaumien mallintaminen Matlab-ohjelmalla
E[NOR03b]Timo Nordlund: Alkoholin kulutusmenojen ennustaminen
E[NYB03]Tuomas Nyblom: Frequency Offset Compensation in OFDM System Using Sequential Monte Carlo Methods
E[OJA03]Juha Ojala: Scenario Selection Problem in Nordic Power Markets
E[POR03]Markus Porthin: Comparative Analysis of Learning Approaches in a Course on Decision Analysis
E[RII03]Vesa Riihimäki: Bounding the Zero Error Capacity by Tabu Search in a Packing Problem
E[RIS03a]Tuomas Riski: Lineaaristen dokumenttien samanlaisuuden mittaaminen
E[RIS03b]Tuomas Riski: Arvio kahden vaalikoneen toiminnasta
E[SUO03]Emilia Suomalainen: Pixel Maps in the FMI Inversion Method
E[VUO03]Matti Vuorinen: Aikasarjojen ennustaminen oikealla ja väärällä ARMA-mallilla


2002

E[AHL02]Pekka Ahlajärvi: RICH method - Simulation study
E[ALA02]Pauli Alanaatu: Spatiaalisen datan analysointi
E[HAM02]Vesa-Pekka Hämäläinen: A Decision Analytic Simulation Approach to a One-on-One Air Combat Game
E[JAP02]Tiia Järvenpää: Oliopohjaisen lennon optimointijärjestelmän suunnittelu
E[JAR02]Toni Jarimo: Calibration of Precautinary Filters
E[KOS02]Ville Koskinen: Modelling the Spatial Correlation of the Baltic Sea Surface Topography
E[LEI02a]Juha Leino: Use of a Multistage Influence Diagram in the Determination of Preference Optimal Flight Paths
E[LEI02b]Juha Leino: Optimal Multicast Routing in Ad Hoc Networks
E[LIE02]Juuso Liesiö: RICH Decisions - A Decision Support Software
E[MEH02]Mark Mehtonen: The Implementation of Statistical Multivariate Methods in Small-Sized Consulting Companies
E[MIL02]Pekka Mild: Decision Models in the Evaluation of a Cluster Programme
E[OJA02]Juha Ojala: Contingent Portfolio Programming under Incomplete Information
E[PEL02]Jarno Pelkonen: Expert selection problem -evaluation of cost efficiency approach
E[POR02]Jirka Poropudas: Experiences of Teaching Two Web-based Courses on Mathematical Modelling
E[PUN02a]Antti Punkka: Rank Inclusion in Criteria Hierarchies
E[PUN02b]Antti Punkka: Use of RICH in Multi-Level Value Trees
E[TIM02]Vesa Timonen: Static Fairness Criteria in Telecommunications
E[TUM02]Tero Tuominen: Savitzky-Golay-temporaalifiltterin Monte Carlo-optimointi ja evaluointi fMRI perfuusiomittauksissa
E[TUO02a]Esa Tuomaala: Finding D-optimal Designs for AHP Based Experiments
E[TUO02b]Esa Tuomaala: Applying a Genetic Algorithm in Cellular Radio Network Optimization
E[ULJ02]Heikki Uljas: Lognormaalijakauma-oletuksen tarkastelu keskiarvojen vertailutesteissä
E[WIL02a]Jens Wilke: Use of neural networks for imitating and improving heuristic system performance
E[WIL02b]Jens Wilke: Use of neural networks for trajectory performance optimization in human gait animation


2001

E[AHL01]Pekka Ahlajärvi: Numerical Solving of Price Coordination Problem
E[ART01]Kai Arte: Decomposition of Demand Acquisition in the Nordic Power Market
E[HEI01]Kai Heikkinen: Keskiarvon valvontakortin virheellisen hälytyksen riskit eksponentiaali- ja normaalijakautuneella datalla
E[JAA01]Mikko Jääskeläinen: Centrality Measures and Information Flows in Venture Capital Syndication Networks
E[JUN01]Jouni Junttila: Roolipuukomponentti
E[KOS01]Ville Koskinen: Applying Hierarchical Optimization to Influence Diagram Games
E[KUU01]Eemeli Kuumola: Analytical Model of AF PHB Node in DiffServ Network
E[LÅG01]Tomas Lågland: Extracting the Market's view on Bond Defaults
E[LAT01a]Antti M. Latva-koivisto: Finding a Complexity Measure for Business Process Models
E[LAT01b]Antti Latva-Koivisto: Joint Gains -ohjelmiston käytettävyyden arviointi
E[PEN01]Aleksi Penttinen: State Dependent Robust Allocation
E[POL01]Janne Pöllönen: Autotuning of Maximum Interference Threshold in WCDMA Mobile Networks
E[PUR01a]Esa Pursiheimo: Menestyminen valintakokeissa ja todennäköisyyslaskussa
E[PUR01b]Esa Pursiheimo: Bendersin dekompositio ja lineaarisen diskreettiaikaisen dynaamisen optimointitehtävän ratkaiseminen
E[RII01]Vesa Riihimäki: Lentokone-ohjus -tehtävän alkuarvauksen tuottaminen geneettisillä optimointialgoritmeilla
E[SÄY01]Pentti Säynätjoki: Suhteellisesti navigoivan lentolaitteen maksimilentomatkasta
E[SOU01a]Kalle Soukka: Havaintoaineiston trimmauksen vaikutus otoskeskiarvoon
E[SOU01b]Kalle Soukka: Pääsykoemenestyksen vaikutus välikoepisteisiin
E[SYS01]Marko Sysi-Aho: Osaketuottojen tyylitellyt faktat ja Minority Game
E[TIM01]Vesa Timonen: Monte Carlo Simulation of a Banyan Net
E[WAT01]Rolf Wathen: Paperin pienimittakaavaisten vaurioiden varianssin tilastollinen analysointi


2000

E[GSS00]Tommi Gustafsson: Outokumpu Polarit AMRO-projekti: tietokanta ja sen käyttöliittymä (yhdessä Janne Gustafssonin kanssa)
E[GUS00]Janne Gustafsson: Outokumpu Polarit AMRO-projekti: tietokanta ja sen käyttöliittymä (yhdessä Tommi Gustafssonin kanssa)
E[JÄÄ00]Mikko Jääskeläinen: Comparison of VaR Models
E[KAI00a]Mika Kaija: Jononmuodostusalgoritmit
E[KAI00b]Mika Kaija: Tuotannonohjauksen optimointi autotehtaassa
E[KIT00]Mitri Kitti: On-line computation of incentive Stackelberg solution
E[KUR00]Antti Kuurne: Numeerinen menetelmä ohjuksen väistön optimointiin
E[KUT00a]Timo Kutinlahti: Mathematics behind Life Cycle Inventory Systems
E[KUT00b]Timo Kutinlahti: Steady state simulation of ECF bleaching plant
E[KUU00]Eemeli Kuumola: Laivueen toiminnan simulointi
E[LAS00]Janne Lassila: Concerns in the Evolution of Technology Programmes
E[NÄS00]Erkka Näsäkkälä: Solving numerically the Markov perfect Nash equilibrium in an oligopoly investment game
E[NIE00]Antti Niemi: Stochastic Optimization for Strategic Airlift
E[NYL00]Samppa Nylund: The Value of Software Portability: A Real Options Approach
E[OJA00b]Otso Ojanen: Goal Intervals in Regulation of a Lake-River System
E[OKS00]Olli-Matti Oksanen: Optimality in product configuration tasks
E[PEN00]Aleksi Penttinen: Simulation of Two-dimensional Fractional Brownian Motion
E[PÖL00]Janne Pöllönen: Äänestyssääntöjen lisääminen Opinions-Onlineen
E[RIN00a]Esa Rinta-Runsala: Sähköyhtiöiden riskienhallinta avoimilla sähkömarkkinoilla
E[RIN00b]Esa Rinta-Runsala: Geneettisten algoritmien soveltaminen optimaalisen väistöliikkeen etsimiseen ilmataistelutilanteessa
E[RIS00a]Riku Riski: Tuotantolaitoksen kustannusoptio Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla
E[RIS00b]Riku Riski: Bootstrap Limit Estimation for X Quality Chart
E[SYS00]Marko Sysi-Aho: Osakkeiden tuottojen ajasta riippumattomat mallit ja dynamiikka


1999

E[GUS99]Janne Gustafsson: PRIME: An Introduction and Assesment
E[HEI99]Marko Heino: Ionivaihdon kineettiset mallit
E[IKÄ99a]Jussi Ikäheimo: Optimizing the orbit of a non-geostationary satellite with respect to a multiple station array
E[IKÄ99b]Jussi Ikäheimo: Simulation of electricity training strategies for El-Ex hour forward contracts
E[JUN99a]Virpi Junttila: Numerical solutions of incompressible steady flows
E[JUN99b]Virpi Junttila: Exploitation and Conservation of Norwegian Spiring-spawning Herring: Open access versus Optimal Harvesting Strategies
E[KÄH99a]Markus Kähäri: Assosiaatiosääntöjen etsiminen DX 200-tuotteiden vikatiedoista
E[KÄH99b]Markus Kähäri: Työkalu puhelinkeskuksen luotettavuustekniseen simulointiin
E[KAN99a]Leena Kangas: Maatalousmaan hinnan riippuvuus ilmasto- ja maaperätekijöistä
E[KAN99b]Leena Kangas: Rikki- ja typpiyhdisteiden mitattujen ja laskettujen pitoisuuksien vertailu
E[KAU99]Seppo Kauppinen: Dependability Analysis of Generic Internet Service Computing Hardware
E[KIN99a]Olli Kinnunen: Searching for Joint Gains in Electricity Market Negotiations
E[KIN99b]Olli Kinnunen: Negotiation Support Systems in the Internet
E[KÖS99]Jouni Kössi: Optimointitehtävien ratkaiseminen: Kvadraattinen ohjelmointi ja sisäpistemenetelmät
E[MEL99]Carlo Meloni: Internet service provider liiketoiminta paikallisessa puhelinyhtiössä
E[MUS99]Jyri Mustajoki: Preferenssien jakaumasimuloinnit intervalli-SMART-päätösmalleissa
E[NYB99]Eeva Nyberg: Controlling Government Debt as an Optimal Control Problem (yhdessä Olli Oksasen kanssa)
E[NYL99]Samppa Nylund: Application of Data Envelopment Analysis
E[OKS99]Olli-Matti Oksanen: Controlling Government Debt as an Optimal Control Problem (yhdessä Eeva Nybergin kanssa)
Aku Pöysti: PNNI Routing Algorithm
E[PÖY99]Aku Pöysti: Merkinatokanavan kuormituksesta matkapuhelinverkossa
E[QVI99a]Tuomas Qvickström: An adaptive learning algorithm for information filtering
E[QVI99b]Tuomas Qvickström: Selvitys futuurihintojen ja toteutuvan spothinnan erosta sekä tuotteiden korrelaatiosta sähkömarkkinoissa
E[RAN99a]Jukka Juuso Ranta: Parametrien estimointi sulatusdatasta
E[RAN99b]Jukka Juuso Ranta: Job shop-ajoituksen laskenta simuloimalla
E[SÄK99a]Petri Säkkinen: AHP:n painokertoimien varianssien määrittäminen lineaarisointiin perustuvalla approksimaatiolla
E[SÄK99b]Petri Säkkinen: AHP:n painokertoimien määrittäminen robustilla regressiolla
E[SIR99a]Juuso Siren: Kansantalouspeli
E[SIR99b]Juuso Siren: Gradientin suunnan arvioiminen epätäydellisellä informaatiolla
E[SOR99]Janne Sorsa: Statistical comparison of mechanical properties of steel tubes
E[SPA99]Greig Spankie: Mobile agents and Information Security
E[SUO99a]Mika Suojarinne: Setaani-indeksilaskurin toteuttaminen Porvoon jalostamon optimointimalliin simulaattoriliitännällä
E[SUO99b]Mika Suojarinne: Tuontilentorahdin yhteislähetysten luotettavuus
E[TUR99]Jussi Turunen: Bootstrap-menetelmän soveltaminen sähkönkulutusaikasarjaan
E[USK99a]Jussi Uskola: Lentokoneen liidon optimointi
E[USK99b]Jussi Uskola: Simulointityökalujen käyttö GPRS-verkon suunnitteluprosessissa
E[VAS99]Anu Vasama: Rakenneanalyysi skenaariomuuttujien määrittelyssä


1998

E[ARO98a]Martti Aro: Eristimien läpilyöntitestauksen tutkimuksessa käytetyt tilastolliset menetelmät
E[ARO98b]Martti Aro: Käyränsovitusalgoritmeja
E[BAC98]Tom Backman: Kaukolämpöverkon tilan estimointi Kalman suotimen soveltuvuus ja sovitus verkkomalliin
E[EKV98a]Vesa Ek: Simulointimalli laajojen dynaamisten ajoitustehtävien herkkyysanalyysin suorittamiseksi
E[EKV98b]Vesa Ek: Resurssirajoitetut ajoitustehtävät
E[HOR98]Esa-P. Horttanainen: Log-normaalijakaumaa noudattavan ajan arvon estimointi
E[JÄÄ98]Harri Jäälinoja: Simulations in Population Dynamics
E[JAN98]Paula Jantunen: Ohjelmistotuotannon laatumittareiden strukturointi ja laatuindeksimallin kehittäminen
E[KÄM98a]Olli Kämäräinen: Päätöksentekijän monitavoitetehtävän tukemeinen syklisellä koordinaattimenetelmällä rajoitusehdotusmenetelmässä
E[KÄM98b]Olli Kämäräinen: Intelligent agents and their applications in supply chain management
E[KIV98]Ari Kiviluoma: Liikennevakuutuksen suurivahinkopoolin omavastuun valinta
E[KÖS98]Jouni Kössi: Tunnistustehtävien numeerisesta ratkaisemisesta
E[LAA98a]Kari-Pekka Laakso: Biodiversiteettimalli
E[LAA98b]Kari-Pekka Laakso: Bassist-ohjelmiston arviointi
E[LAK98]Teemu Laakso: Density Dependence Applied to a Multiple Matrix Model Pepresenting the Life Cycle of a Tick
E[LEH98]Matti Lehtonen: Tuoterakenteen käsittely relaatiotietokantasovellutuksissaelektroniikkateollisuuden toiminnanohjausjärjest kehityspr.
E[MÄK98a]Mikko Mäkelä: The Dynamics of a Spatially Explicit Host-Parasitoid Model
E[MÄK98b]Mikko Mäkelä: Software Agents - An Overview of Theory and Practice
E[MEL98]Carlo Meloni: Heuristic Tools for Analyzing the Telecommunications Business
E[NIE98]Antti Niemi: Analysis and Presentation of OpSSim Logistics Simulation Results
E[NIK98]Petri Nikkola: Tarkkuusvaaituksen satunnaisen virheen analyysi
E[NUR98a]Ilari Nurmi: Prosessimalli Internet-kaupankäynnin aloittamisesta - Tuotteiden ja palvelujen jakelun instrumentit Internetissä
E[NUR98b]Ilari Nurmi: Competitive Analysis of Marketing Techniques and Recommendations for Future Actions
E[NYB98]Eeva Nyberg: Yrityksen toimintaa kuvaava koulutuspeli
E[OKS98]Sami Markus Oksanen: Osapelitäydellisyys ja muita peliteorian ratkaisukäsitteitä
E[PYY98]Tuomas Pyykkönen: Kahden tason optimointitehtävä - sovellutusalueita vaikeuksia ja ratkaisumenetelmiä
E[RIS98a]Reija Ristilä: Päätöksenteon tietokoneavusteinen opetus
E[RIS98b]Reija Ristilä: A study of steady-states and dynamics of two shoot-root models for allocation of resources in plants
E[RUD98]Leena Rudanko: ARMA-tyyppisessä aikasarjayhtälössä syntyvästä varianssista
E[SPA98]Greig Spankie: Beergamen mallinnus Simulinkillä sekä stabiili säädin tilausten laskentaan
E[SUU98a]Riku Suutari: Kaksiulotteisen vakiokeskiarvoisen stokastisen prosessin ennustaminen kriging-menetelmällä
E[SUU98b]Riku Suutari: Ekosysteemityypin mukainen korjaus Suomen rikkilaskeumaan
E[SYR98]Mikko Syrjänen: Energiahankintakulujen minimointi Lineaarisilla optimointimalleilla
E[VAS98]Anu Vasama: Standardiajoitetun työn aikasarja-analyysi
E[VEH98]Iivo Vehviläinen: Numerical solution to moment equations in a triangle
E[VEN98]Juha Venäläinen: Lentokoneen tilan ennustusmenetelmien vertailu
E[VIL98]Samu Viljanen: Tukiaseman hajautetun tehonsäädön vaikutus puhelun laatuun
E[VUO98]Vuokko Vuori: Oliotekniikat jakeluverkkojen ohjaus- ja käytönvalvontajärjestelmän komentokielessä


1997

E[ALA97]Susanna Alaja: Predator prey system with spatial structure
E[AUL97a]Heikki Aulamo: Ydinvoimalaitoksen kaapelitunnelin paloriskianalyysi
E[AUL97b]Heikki Aulamo: Permutaatiotestin vertaaminen t-testiin ja Wilcoxonin rankisummatestiin
E[BIN97]Ella Bingham: Neuraaliverkon käyttö Suomen kuntien ja satamien välisen tavaraliikenteen mallinnuksessa
E[BLO97]Mikko Blomroos: Tehollinen kaistanleveys ATM-liikenteen hinnoittelussa
E[GIL97]Mika Gillberg: Sähkönkulutuksen ennustaminen poikkeamasähkökaupassa
E[HÄM97a]Anu Hämäläinen: Paperirullisa esiintyvien vikojen valvontaan soveltuvan valvontakortin suunnittelu
E[HÄM97b]Anu Hämäläinen: Talvinopeusrajoitusten kokeilussa havaittujen liikenneonnettomuuksien lukumäärän mallinnus Poisson-regressiolla
E[HEL97]Jyri Helenius: Heiluriradan opetuskäyttö
E[HIE97]Saku Hieta: A Survey of Models for Locating Base Stations in a Cellular Radio Communication System
E[JÄR97a]Hannu Järvi: Ulkomaanpuheluiden hintarakenteen vertaileminen eri operaattoreiden välillä
E[JÄR97b]Hannu Järvi: Paikallispuhelinyhtiöiden vertailu DEA-menetelmällä
E[JRV97a]Ilpo Järvimäki: Prosessimittausten klusterointi: Kolmen menetelmän vertailu
E[JRV97b]Ilpo Järvimäki: Projisointimenetelmä prosessimittauksiin perustuvien neuroverkkomallien luotettavuuden parantamiseksi
E[KAR97a]Jaakko Karas: Maanalaisten putkilinjojen katodisen korroosiosuojauksen toteutus aurinkoenergiaa hyödyntämällä
E[KAR97b]aakko Karas: Viikkotulovirtaamien ennustaminen neuroverkon avulla
E[KAT97a]Esa Katajainen: Massataseiden sekventiaalisesta modulaarilaskennasta
E[KAT97b]Esa Katajainen: Minimiaikatehtävä heiluriratasysteemille
E[LAA97]Pasi Laakso: Suuren primääri-sekundäärivuodon eteneminen ydinvoimalaitoksessa
E[LAI97a]Hannu Laine: PIMS-optimointiohjelmiston parametrien valitseminen öljynjalostamon optimointimallille
E[LAI97b]Hannu Laine: Yksilötasolla tapahtuva populaatio- ja infektiotautimallien simulointi (yht Mäkilä, Samila)
E[LEH97]Matti Lehtonen: Visualizing the LIGNUM tree growth model
E[LIN97a]Mats Lindstedt: Comparison of Inconsistency Indexes in the Analytic Hierarchy Process and the Tradeoff Method
E[LIN97b]Mats Lindstedt: On Using Data Envelopment Analysis in Life Cycle Assessment
E[MÄK97]Jussi Mäkilä: Yksilötasolla tapahtuva populaatio- ja infektiotautimallien simulointi (yht Laine, Samila)
E[MUR97]Pauli Murto: Wavelet transform in analyzing discrete population dynamics models
E[MUS97]Jyri Mustajoki: Suomen korkeakoulujen luonnontieteellisten yksiköiden tehokkuuksien määrittäminen DEA-menetelmällä
E[NIK97]Petri Nikkola: Tarkkuusvaaituksen satunnaisen virheen analyysi
E[OKS97]Sami Markus Oksanen: ATM/AAL5 In a GSM Network - A theoretical approach
E[PAS97]Tommi Pastinen: Nelipuut-sovellutus malmikartoitukseen (C-kielinen nelipuumoduli aluehakua varten)
E[PEN97a]Jussi Penttinen: Tilastollinen laadunvalvonta elektroniikkateollisuudessa
E[PEN97b]Jussi Penttinen: Lämpenemisajan estimointi tuotantojärjestelmien simumuloinnissa
E[PET97a]Antti Petäjistö: A Java-Based Value Tree Analysis Tool for the World Wide Web
E[PET97b]Antti Petäjistö: An Empirical Time-Series Analysis of Internet Protocol Datatraffic
E[PIE97a]Matti Pietilä: SWAP-sopimusten luottoriskin simulointi
E[PIE97b]Matti Pietilä: Valuuttalainasalkun valinta ja suojaus valuuttariskiltä
E[PÖY97]Sanna Pöyhönen: Takaa-ajotilanteen numeerisesta ratkaisemisesta
E[PYY97]Tuomas Pyykkönen: Lineaarisen ohjelmoinnin hyödyntäminen energianhankintakulujen minimoinnissa
E[RUD97]Leena Rudanko: Transport-teorian sovellutus puuston valaistusolojen mallinnukseen
E[SAM97a]Sauli Samila: Lentokoneen optimaaliset väistöliikkeet takaa-ajotilanteessa
E[SAM97b]Sauli Samila: Yksilötasolla tapahtuva populaatio- ja infektiotautimallien simulointi (yht Laine, Mäkilä)
E[SIM97a]Pekka Simula: Liukuvien blokkien Bootstrapin mahdollisuuksista yksinkertaisessa aikasarja-analyysissä
E[SIM97b]Pekka Simula: Evoluutio-ohjelmointi ja evoluutiostrategiat - evoluutiolaskennan menetelmien vertailua ja sovellutuksia
E[SOR97a]Antti Sorvari: A Comparison of the Powers and Risk Levels of Statistical Tests by Monte Carlo Simulation
E[SOR97b]Antti Sorvari: Using Self-Organizing Maps for Comparison of Stock Prices development
E[SUO97a]Janne Suotula: Characterization of the Test Specification Process
E[SUO97b]Janne Suotula: Ryhmäpäätöksenteon simulointi
E[TAK97a]Petri Takala: Sähköpörssisimulaattorin syöte- ja tulostiedonhallinnan järjestäminen Access-tietokantasovellutuksen avulla
E[TAK97b]Petri Takala: Olio-ohjelmointi ja G2-ohjelmiston käyttö sähköpörssisimulaatiossa
E[TOI97a]Juha Toivari: Ryhmäpäätöksenteon simulointi käyttäen intervallitekniikoita
E[TOI97b]Juha Toivari: Sähkönkulutuksen ennustaminen neuroverkolla
E[TOR97a]Teemu Toroi: Design and implementation of precompiler for a linear optimization tool in OpenVMS VAX -environment
E[TOR97b]Teemu Toroi: Aktiivisten aivoalueiden jakauman graafinen havainnollistaminen
E[VEH97]Iivo Vehviläinen: Lennon optimointitehtävien adaptiivinen ratkaiseminen
E[VEN97]Juha Venäläinen: Iteraatioalgoritmien suppenemisalue Excel-ohjelmalla tehdyssä N-ulott putkituotannon eräkok. optimointimallissa
E[VIL97]Samu Viljanen: Matkapuhelinliikenteen vaatiman verkkokapasiteetin mallintaminen graafisesti
E[VUO97]Vuokko Vuori: Sähkökaupan taseselvitys ilman tuntimittausta


1996

E[ALA96]Susanna Alaja: Comparison of weight estimation methods and evaluation scales with the anal hierarchy process and tradeoff tech.
E[BIN96]Ella Bingham: Tilastollinen analyysi paperinpäällystyskoneen ratakatkoista
E[BLO96a]Mikko Blomroos: Bayesilaisen posteriorijakauman laskeminen parittaisesten vertailujen ja monte carlo -simuloinnin avulla
E[BLO96b]Petri Blomqvist: Helsingin ja pietarin välisen henkilöliikenteen kysyntätutkimuksen koesuunnitelma
E[HAA96a]Harri Haanpää: Minimum cost flow -tehtävän ratkaiseminen Relax-algoritmilla
E[HAA96b]Harri Haanpää: Harvan matriisin transponointi lineaarisessa ajassa omassa tilassaan
E[HÄM96]Markko Hämäläinen: Reaaliaikaisen viestintäjärjestelmän käyttömahdollisuuksia energiankäytön ohjaamisessa
E[HAN96]Sami Hanttu: Arviointivirheiden vaikutus vaihtoehtojen paremmuusjärjest vaihtumiseen analyyttisessä hierarkkiaprosessissa; ...
E[HEI96]Marko Heino: Ohjausten eliminoinnin vaikutus optimisäätötehtävän ratkaisemisessa
E[HEL96]Jyri Helenius: Windows-käyttöliittymän toteuttaminen intervallimenetelmiä käyttävälle päätöksenteon tukiohjelmalle
E[HIE96]Saku Hieta: Jakelulogistiikan luotettavuusanalyysi
E[HNN96]Raisa Hannus: Multicrireria Decision Making in Environmental Pollution Control in India
E[IIV96a]Tuomas Iivanainen: Autokaupan jälleenmyyjän skenariomalli
E[IIV96b]Tuomas Iivanainen: Liikepankin moniperiodinen skenariomalli
E[JÄÄ96]Harri Jäälinoja: WWW-pohjainen koejärjestely monitavoitteisen päätöksenteon painotusmenetelmien tutkimiseksi
E[JOK96]Antti Jokinen: Lyhyen aikavälin sähkönkulutuksen ennustamien
E[JUN96]Timo Junttila: Sähkönkulutuksen lyhyen aikavälin ennustaminen RBF-verkon avulla
E[KAU96]Seppo Kauppinen: Opetusasteikon vaikutus neuroverkon ratkaisukykyyn AHP-päätösmatriiseja ratkottaessa
E[KES96a]Marko Keskinen: Access-tietokantasovellutuksen käyttö sähkönkulutuksen analysointiin ja ennustamiseen
E[KES96b]Marko Keskinen: Suorituskykyoptimointi graafisessa valvontasovellutuksessa
E[KIV96]Ari Kiviluoma: Name not known
E[KNG96]Elisa Konga: Teollisuuskuormien pudotusprioriteetin optimointi perustuen asiakassopimuksissa määr sakkoihin ja käytettävyystakuisiin
E[KON96a]Esa Konga: Intelligent systems in capital markets
E[KON96b]Esa Konga: Forecasting Finnish 5-year interest rate with macroeconomic and market data
E[KYL96]Kaisa Kyläkoski: Ryhmäpäätöksenteon simulointi käyttäen intervallitekniikoita
E[LAA96]Teemu Laakso: Thornleyn kuljetusmallin sovellus Lignum-mallissa
E[LAK96]Janne Laakso: Epävarmuuden ja johdonmukaisuuden vaikutus analyyttiseen hierarkkiaprosessin päätösvektoriin
E[LAP96]Jari Lappalainen: Koronvaihtosopimusten hyötyteoreettinen hinnoittelu
E[LEH96a]Heikki Lehtonen: Missing values in time series
E[LEH96b]Heikki Lehtonen: Kansainvälisen maatalouskaupan ympäristövaikutuksista
E[MÄK96]Jussi Mäkilä: Monipisteammuntamenetelmän rinnakkaistaminen PVM-ohjelmiston avulla
E[MIK96a]Juha Mikkola: 3D-virtausmallin soveltaminen Kemira oy:n Uudenkaupungin tehtaan vesistökuormituksen tutkimiseen
E[MIK96b]Juha Mikkola: Haarautumisprosessit ja LIGNUM
E[MUR96]Pauli Murto: Fine tuning of professional football fixture lists in the Netherlands
E[PLI96]Herkko Plit: Loviisan ydinvoimalaitoksen välijäähdytyspiirin analyysi APROS-simulointiympäristössä
E[PÖY96]Sanna Pöyhönen: Tulovirtaaman ennustaminen lineaarisella regressiomallilla
E[SAL96]Hannu Salminen: Varastorullista tapahtuvan arkkileikkuun optimointi
E[STR96a]Chistoffer Strandell: Poissonin regressio
E[STR96b]Chistoffer Strandell: Ainetta rikkomattomien testausmenetelmien käyttö säröjen mittaamisessa
E[SUN96]Max Sundström: Trend Analysis of Nonhomogeneous Poisson Processes
E[SYR96]Mikko Syrjänen: Lähdetermien määrittäminen tason 2 PSA:ssa
E[TUR96]Jussi Turunen: Usean otoksen keskiarvojen vertailu bootstrap-menetelmällä
E[VIL96]Juha Viljakka: SDH Networks and Network Testing
E[VOU96a]Marko Voutilainen: Lentokoneen väistötekniikoita läheltä ammuttua suhteellisesti navigoivaa ohjusta vastaan
E[VOU96b]Marko Voutilainen: Tietoturva yrityksen liittyessä internetiin


1995

E[BLO95]Petri Blomqvist: Henkilöauton omistuksen ja käyttömahdollisuuden mallit
E[FAL95]Harri Falck: Oliopohjainen tuotantotalouden optimointimallitus
E[GIL95]Mika Gillberg: Vesivoiman optimointitehtävän ratkaiseminen Zoutendijkin ja rajoitetulla Frank-Wolfen menetelmillä
E[HÄM95]Markko Hämäläinen: Sähkölämmitystalon lämmitysenergian käytön ohjaaminen
E[HAN95]Sami Hanttu: STRATEGEM -kansantalouspeli
E[HNN95]Raisa Hannus: Kulttuurierot ryhmäpäätöksessä
E[HON95]Karri Honkoila: Lentokoneen ohjaus käänteissimuloinnin avulla
E[HUU95a]Sami Huusko: Populaatioiden fraktaalianalyysi
E[HUU95b]Sami Huusko: Metaaniemissiomalli
E[JOK95]Antti Jokinen: Energialaitoksen sähkönhankinnan optimointi
E[JUN95]Timo Junttila: Matemaattinen malli jätevedenpuhdistamon aktiivilieteprosessille
E[JUO95a]Jukka Juottonen: Rationaalipolynomin sovittaminen pistejoukkoon
E[JUO95b]Jukka Juottonen: Kuormamomentin estimointi nopeussäädetyssä epätahtimoottorikäytössä
E[KET95]Eero Kettunen: A Simulation Study of Two-Party Negotiation Procedures
E[KON95]Elisa Konga: ...kaasuturbiinin teknis-taloudelliseen valvontaan tehtäviä laskentoja SOLVO-voimalaitossimulointiohjelmalla.
E[KYL95]Kaisa Kyläkoski: Sileällä rationaalifunktiolla approksimointi
E[LAA95]Pasi Laakso: Suhteellisesti navigoivan ohjuksen simulointiohjelma
E[LAK95]Janne Laakso: Sihteeriongelma
E[LAP95]Jari Lappalainen: Optimaalinen valuuttasijoitusportfolio yhden ja kahden periodin tapauksessa
E[MÄN95]Juha Mäntysaari: DEA-mallin ratkaisualgoritmien parantaminen
E[MIE95a]Susanna Miettinen: A Comparison Experiment on Accuracies of Priorities in AHP Obtained with Different Scales
E[MIE95b]Susanna Miettinen: Korko- ja valuuttaswappeihin liittyvät riskit ja niiden hallinta
E[PAA95]Lauri Paatero: Algoritmi vaihtoehtoisten algoritmien rinnakkaiskäytölle
E[PLI95]Herkko Plit: Loviisan ydinvoimalaitoksen ison LOCAn analyysi APROSin 1-D mallilla
E[PUK95]Markku Pukkila: Optimaalinen koesuunnittelu ja geneettiset algoritmit
E[RIS95a]Marita Risku: Ryhmäpäätöksenteko Internetissä käyttäen päätösanalyysityökaluja
E[RIS95b]Marita Risku: Weibullanalyysi mekaanisten komponenttien luotettavuustestauksessa
E[SAA95]Jussi Saalinki: Monimuuttujamenetelmät markkinatutkimuksessa
E[SAL95]Hannu Salminen: Lineaar osittaisdiff.tiaaliyht. diskretoinnissa syntyvien lineaaristen yhtälöryhmien iteratiiviset ratkaisumenetelmät
E[SAR95]Sari Saranka: Kilpailevien regrssiomallien erottaminen
E[SUN95]Max Sundström: You Choose -johdannaisen hinnoittelumalli
E[TAL95a]Markus Tallgren: Indeksirahaston muodostaminen
E[TAL95b]Markus Tallgren: Branch-and-cut algoritmit 0-1 kokonaislukutehtävälle sekä kiinteät kustannukset -sekalukutehtävälle
E[UUT95]Kimmo Uutela: Takaisinkytketyn optimisäädön toteutus neuroverkolla
E[VIL95]Juha Viljakka: BUGS-ohjelman käyttö Gibbs sampingissa
E[VIR95a]Kai Virtanen: Lentokoneen parametrien approksimointiohjelma APPROX
E[VIR95b]Kai Virtanen: Vesivoiman optimointitehtävän hajauttaminen täydennetyn Lagrangen funktion menetelmällä


1994

E[FAL94]Harri Falck: Yhteistyöratkaisut saastepäästöpelissä
E[HEI94a]Pirja Heiskanen: Prosessi- ja taito-orientoitujen koreografiaopetusmenetelmien erojen tutkiminen tilastollisin menetelmin
E[HEI94b]Pirja Heiskanen: Painokerroinmenetelmän käänteinen ratkaiseminen
E[HON94]Karri Honkoila: Simulation of VVER-91 Condenser System Behavior with APROS
E[KEP94a]Jussi Keppo: Valuuttakurssiriskiltä suojaaminen
E[KEP94b]Jussi Keppo: Valuation of Options in Inefficient Markets
E[KET94]Eero Kettunen: HIPRE 3+ Group Link and INPRE v 2 0
E[KOK94a]Hanna Kokko: Sähkönkulutuksen viikkokeskitehon ennustaminen
E[KOK94b]Hanna Kokko: Stokastiset ikärakenteiset populaatiomallit ja uhanalaiset eläinkannat
E[KUR94a]Juha Kurkela: Yrityksen arvon tarkastelu Leveraged Buyout -yrityskaupassa
E[KUR94b]Juha Kurkela: Aerosolisovellutusten dekonvoluutiomenetelmiä
E[LAP94a]Antti Lappeteläinen: Kansantalouspeli
E[LAP94b]Antti Lappeteläinen: Regressioanalyysi iän sukupuolen ja bruttokansantuotteen vaikutuksesta vuosituloihin
E[LEI94a]Ossi Leikola: Yksilöllisten energiapoliittisten näkemysten yhdistäminen intervalli AHP:n avulla
E[LEI94b]Ossi Leikola: Käyttöaikaan perustuvalla energianhinnoittelulla saavutettavan hyödyn jakaminen sähköntuottajan ja 3 kuluttajan kesken
E[MÄN94]Juha Mäntysaari: Käyttöliittymä sähkölämmityskuluttajien toimintaa simuloivaan ohjelmaan
E[MYY94a]Satu Myyrä: Kertopuupalkkien mittatoleranssien määrittäminen
E[MYY94b]Satu Myyrä: Lasitehtaan myynnin ennustaminen aikasarjamallin avulla
E[PAA94]Lauri Paatero: Lentokoneen ja ilmakehän mallit optimointia varten
E[PAR94]Janne Parantainen: Kriteerien painotusmenetelmien vertailu
E[PEN94]Teemu Pennanen: Resurssien allokointiongelma joukkoliikenteen suunnittelussa
E[PIE94]Karoliina Pietiläinen: Kaukolämmön kulutuksen ennustaminen
E[PUK94]Markku Pukkila: Pareto-optimaalisten pisteiden ratkaisumenetelmien vertailu oligopolipelissä
E[RAU94]Mika Rautakorpi: Ensimmäisen kertaluvun differentiaalisen dynaamisen ohjelmointimeneyelmän tietokonetoteutus
E[SAL94]Sami Salomaa: Behaviour of universal Feigenbaum constant in a chaotic environmental-economic system
E[SAR94]Sari Saranka: Itsesimilaarisen liikenteen mallinnus ja generointi
E[SÄY94]Simo Säynevirta: Kahden pisteen reuna-arvotehtävien numeeristen ratkaisumenetelmien kokeellinen vertailu
E[TAK94a]Janne Takala: Lentokoneen simulointimalli
E[TAK94b]Janne Takala: Valuuttaluottojen diversifiointi
E[UUT94]Kimmo Uutela: Latenssivaihtelut MEG-signaalissa


1993

E[HEL93a]Tom Helenius: Kemiallisen tasapainotilan ratkaiseminen: Ratkaisun toteutus tietokoneohjelmalla
E[HEL93b]Tom Helenius: Kemiallisen tasapainotilan ratkaiseminen: lineaarinen malli ja mallin ratkaiseminen
E[HJOH93]Niklas Johnsson: Preliminär beskrivning av kvicksilvrets kretslopp i en flod
E[JOH93]Carita Johnsson: Ett sammandrag över matematiska metoder som kan utnyttjas vid datorers kapacitetsanalys
E[KAK93a]Urpo Kakko: Oulunjokivesistön kevättulvamalli
E[KAK93b]Urpo Kakko: Oulujoen vesistönjuoksutusten optimointi
E[KAR93]Kari Karhunen: Suora kysyntämalli Pääkaupunkiseudun sisäisten joukkoliikennematkojen ennustaminen
E[KEK93]Timo Kekäläinen: Laivan täyttö
E[KOK93]Tero Kokkila: Kulkeutumisen lähtöpaikan käänteislaskenta
E[KON93]Jyrki Konola: Volatiliteetin estimointi puutteellisesta aikasarjasta
E[KUR93]Jari Kurri: Nopeuksien aikavaihteluista
E[NIK93]Kimmo Nikkanen: Huoltosopimusten spesifiointiasteen vaikutus tietotekniikkaalan yritysten katteen muodostumiseen asiakasryhmittäin
E[PAL93]Mika Paloranta: IVO:n Oulujoen tulvamallin kehittäminen
E[PAR93]Janne Parantainen: Normaalipäivien tunnistaminen korkeamman hinnan kulutuskäyristä
E[PEN93]Teemu Pennanen: Differenssimenetelmän käyttö lennon optimointitehtävässä
E[RAU93]Mika Rautakorpi: The prediction of the parament of a software product
E[SAA93]Jussi Saalinki: Kalamallin "fisut" käyttöliittymän kehittäminen Windows ympäristössä
E[SAL93]Sami Salomaa: Kemijoen vesistön optimointi
E[SÄY93]Simo Säynevirta: Optimitilauksen määrittäminen subjektiivisiin kysyntäennusteisiin perustuen
E[WEI93a]Robert Weiss: Kansantalouden simulointimallin ja kansallisen energiastruktuurin optimointimallin yhdistäminen
E[WEI93b]Robert Weiss: Virtuaalimassatermi APROS-simulaattorin yksiulotteisessä erillisessä kaksifaasimallissa


1992

E[JHN92]Carita Johnsson: Räntors och valutakursvariationers inverkan på aktiemarknaden
E[JOH92]Niklas Johnsson: Modellering av 3 månaders helibor räntan
E[KAN92]Janne Kankare: Neuraaliverkot hiivankasvatusprosessin mallinnuksessa
E[KEK92]Timo Kekäläinen: Laivareittien etäisyyslaskenta
E[KLI92]Terhi Kling: Maaperän sähkönjohtavuusrakenteen käänteinen mallintaminen DCA-verkon avulla
E[KOK92]Tero Kokkila: Blackjack -korttipeliin liittyvät todennäköisyydet
E[KOM92]Markku Komsi: Hierarkkiarakenteen vaikutus päätösvaihtoehtojen painoihin hiearkkisissa päätösmalleissa
E[KON92]Jyrki Konola: Sotkamon reitin vesistömalli
E[KUU92]Pirkko Kuusela: Simulointimenetelmä kahden otoksen vertailuun sensuroiduilla havainnoilla
E[LEH92a]Petri Lehtivaara: Projektinhallinta
E[LEH92b]Petri Lehtivaara: Ryhmäpäätöksenteko intervallitekniikalla
E[LUC92]Ville Lucander: Tehonjaon laskenta osana verkostolaskentaa sähkönsiirtoverkossa
E[LUM92]Annareetta Lumme: Kahden pienen havaintoaineiston jakaumien yhdenmukaisuuden testaus
E[MET92]Hannu Mettälä: Multimedia ja päättelyverkkopohjainen asiantuntijajärjestelmä - sovellutusesimerkki
E[NAR92a]Timo Narumo: Merenranta-alueen makean ja suolaisen pohjaveden virtausten ja rajakerroksen tarkastelua 2D-mallin avulla
E[NAR92b]Timo Narumo: Kahden tilastollisen testin pätevyysalueen laajentaminen simuloimalla
E[NIK92]Eero Nikula: Fox-indeksin arvojen enustaminen simulointi- ja aikasarjamalleilla
E[NKK92]Kimmo Nikkanen: Erillislaskutuksen laskutusviiveen muodostuminen ja sen vaikutus tietotekniikka-alan yrityksen kustannusrakenteeseen
E[NUM92]Jussi Numminen: Sateenkaaren teoria
E[PAL92]Mika Paloranta: Joukkoliikenteen lippujen hinnoittelumalli liikenteenharjoittajalle
E[PIE92]Karoliina Pietiläinen: p-Poisson -yhtälön ratkaiseminen FEMPAK-ohjelmistolla
E[PYY92]Jouni Pyykönen: Outlier-aikasarjamalli kaukolämmön kulutukselle
E[RAI92a]Tuomas Raivio: Saimaan tulvista aiheutuvien rakennusvahinkojen selvittäminen otannalla
E[RAI92b]Tuomas Raivio: Yrityksille tehdyn reaaliaikaisen hinnoittelukokeen tulosten analysointi
E[SIN92]Jukka Sinisalo: Malli Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksille
E[VAL92]Esko Valkonen: Pakokaasupäästöjen leviämismallin testaus avoimen väylän läheisyydessä


1991

E[CAS91]Matias Castren: Aikasarjamallin perusteella tapahtuva ennustaminen puuttuvien havaintojen tapauksessa
E[ESK91]Jari Eskelinen: Momenttimenetelmän soveltaminen sähkömagnetiikan sirontaprobleemaan
E[HOL91]Maunu Holma: Kalman-suodatuksen periaatteet ja käyttö liikenneteknisissä mittauksissa ja liikenteen ohjauksessa
E[HUU91a]Asko Huumonen: PAIRS-menetelmän implementointi
E[HUU91b]Asko Huumonen: Energiantuotannon optimoiminen monitavoitteisesti
E[JOU91a]Juha Jouhki: Rytmimallin muodostaminen kaukolämmön kulutuksesta
E[JOU91b]Juha Jouhki: Siirrettävät korjaukset voimalaitoksen voimalaitoksen käytettävyysarviossa
E[KAN91]Janne Kankare: Mathematica modernien ohjausalgoritmien ohjelmoinnissa Case: Tilaestimointi
E[KAR91]Kari Karhunen: Paperikoneen viiran ja perälaatikon muodostaman osaprosessin epästabiilis vaikutus paperin neliöpainon var.kompon.:hin
E[KET91]Anu Kettunen: Säde-esitys kaksiulotteisten muotojen luokittelussa
E[KIN91]Kari Kinnunen: Analyyttinen hierarkkiaprosessi vesivarojen käytössä ja hoidossa
E[KOL91]Tatu Koljonen: Sähkönkulutuksen ja lämpötilan välisen riippuvuuden määrääminen
E[KOM91]Markku Komsi: Poikkiprofiilin säätösimulaattori
E[KON91]Kimmo Kontio: Maximum likelihood - menetelmän soveltaminen rakojen vedenjohtavuusparametrien määrittämiseen
E[KRH91a]Panu Karhu: Tuotannon läpimeno-ongelman ratkaisu jälkikäsittelylinjalla
E[KRH91b]Panu Karhu: Takaisinkytkentä analyyttisessä verkkoprosessissa osa 2
E[KRI91a]Mikko Kurimo: Spektrianalyysi logaritmisella taajuusjaolla puheentunnistusjärjestelmässä
E[KRI91b]Mikko Kurimo: Puheentunnistus kätketyillä Markov-malleilla käyttäen jatkuvaa havaintojakaumaa
E[KUR91]Jari Kurri: Aikavälijakaumien estimointi
E[KUU91]Pirkko Kuusela: Veden virtaus maaperässä
E[LAP91a]Esa Lappi: Päätösanalyysin herkkyystarkastelu
E[LAP91b]Esa Lappi: Doplertutkan maalinilmaisu
E[LAU91]Hannu Lauri: Sisäänhengitysmallin laskenta ja käyttöliittymä Windows 3 0 ympäristössä
E[LEM91a]Mikael Lemström: Gammajakauma
E[LEM91b]Mikael Lemström: Satunnaislukujen generointi - Paretojakauma
E[LEP91]Jussi Leppälä: SIM2-ohjelmiston graafinen käyttöliittymä
E[LUC91]Ville Lucander: Hajautetun toimistojärjestelmäsovellutuksen toteuttaminen VIA/DRE -tietokantajärjestelmällä DOS/OS2 -ympäristöön
E[MAL91a]M. Sakari Malka: Tieliikenteen energian kysynnän hinta- ja tulojousto
E[MAL91b]M. Sakari Malka: Sitran sijoitustoiminnan kehittäminen
E[NIK91]Eero Nikula: Hissiryhmän ohjausmenetelmien vertailu ylösruuhkan palveluksessa
E[NUM91]Jussi Numminen: Aivojen synnyttämän magneettikentän standardiesitys
E[OLK91]Mikko Olkkonen: Branch and Bound algoritmi
E[PAS91a]Virpi Pastinen: Stated Preference - menetelmä ja Logit - analyysi kulkutavan valinnan mallintamisessa
E[PAS91b]Virpi Pastinen: Kuluttajan hyötyfunktion muodostaminen
E[PÖY91]Mari Pöyhönen: Sähkön reaaliaikaisen hinnoittelukokeen mittauksien analysointi
E[PYY91]Jouni Pyykönen: Tiedonhallintajärjestelmän hyväksikäyttö energiahuollon optimointitehtävän ratkaisussa
E[SEI91]Ilkka Seilonen: Energiankulutuksen ennustaminen sähkölaitoksessa - uuden lämpötilojen laskentatavan testaaminen ja käyttöliitt keh.
E[SIN91]Jukka Sinisalo: Epätasaisesta pinnasta heijastuvan säteilyn mallintaminen
E[TAK91]Paula Takkunen: Intervalli-AHP pätöksenteon tukena - graafisen käyttäjäliittymän koekäyttö
E[TOI91a]Pekka Toivonen: Epätäsmällisyysindeksien laskeminen ja vertailu intervalli- AHP:ssa
E[TOI91b]Pekka Toivonen: Vektorimaksimointialgoritmin toteutus LPR:lle
E[VAL91]Esko Valkonen: Liikenteen aiheuttamien epäpuhtauspäästöjen leviämismalliin liittyvän integrointimenetelmän kehittäminen


1990

E[AIT90a]Perttu Aittoniemi: Energian tuotannon ja käytön vaikutus ihmisen terveyteen ja turvallisuuteen
E[AIT90b]Perttu Aittoniemi: Mittausten analysointiohjelma kuvaputken välkkymisen tutkimiseen
E[HAA90]Juha Haataja: APL2 matemaattisena apuvälineenä
E[HEI90]Arto Heikkinen: Vastapainevoimalan eräiden tasaussäätöjen toteutus ja simulointi
E[HOL90]Maunu Holma: Pohjaveden virtauksen mallintaminen lineaarisilla yksiyhtälömalleilla
E[HUT90a]Reijo Hutka: Takaisinkytkentä analyyttisessä verkkoprosessissa
E[HUT90b]Reijo Hutka: Tuulen käyttäytymisen ja tuuliturbiinien analysointi
E[JUV90a]Asko Juvonen: Heuristinen menetelmä rullatavaran lastauksen optimointiin
E[JUV90b]Asko Juvonen: Bendersin algoritmi
E[KET90]Anu Kettunen: Autoregressiivisen mallin kertaluvun määrääminen ja parametrien estimointi: Eri menetelmien kokeellinen vertailu
E[KIN90]Kari Kinnunen: Johdon tietojärjestelmät ja päätöksenteon tukijärjestelmät loppukäyttäjän näkökulmasta
E[KLI90]Terhi Kling: Kallioporareikää leikkaavien rakojen vedenjohtavuuksien mallintaminen BORE-ohjelmalla
E[KOL90]Tatu Koljonen: Voimaloiden yhteiskäyttö NASH-sopimusratkaisuna
E[LAU90]Hannu Lauri: AHP-analyysin toteutus mikrotietokoneella
E[LUN90]Petra Lundström: Gruppering av elektricitetskonsumtionskurvor
E[MET90]Hannu Mettälä: Analyyttinen hierarkkiaprosessi ja intervallivertailut graafisen käyttäjäliitynnän toteuttaminen
E[MYL90a]Pekka Myllymäki: Käyttäjän arvostusten huomioonottaminen konfliktitilanteessa
E[MYL90b]Pekka Myllymäki: Tietokantakyselyiden optimointi ralaatiotietokannoissa
E[NIE90]Jarmo Nieminen: Sisäänhengitysmallin ja sen ratkaisuparametrien estimoinnin toteutus fortranilla
E[OLK90]Mikko Olkkonen: Kaukolämmön kulutusdatan suodattaminen
E[OLL90a]Markku Ollila: Polttolinjan automatisointi ja PC-ohjauksen toteutus
E[OLL90b]Markku Ollila: Pseudoinversin ja hermoverkkoalgoritmin käyttö erään mallin estimoinnissa
E[PÖY90]Mari Pöyhönen: Identifiointiohjelmia yksinkertaisille dynaamisille malleille
E[SEI90]Ilkka Seilonen: Sähkönsiirtoverkon topologian laskenta
E[TAK90]Paula Takkunen: Rahoitusoptiot (Option hinnan määräytyminen ja korko-option käsittely)
E[TIK90]Kimmo Tikka: AIDS-epidemian leviämisen yksinkertaiset mallit
E[TUO90]Petri Tuominen: Implementing Interval Input in the Analytic Hierarchy Process
E[VER90]Markku Verkama: Kartelli duopolissa
E[YLI90a]Jukka Ylijoki: Tietokoneohjelmisto epäpuhtauspäästön leviämisen arvioimiseksi ilmakehässä
E[YLI90b]Jukka Ylijoki: Lukujen järjestäminen peräkkäisten arvojen välisen vaihtelun perusteella


1989

E[CAS89]Matias Castren: Asiantuntijajärjestelmät ja tietokannat
E[HAA89]Juha Haataja: Vektorilaskenta IBM 3090 Vector facility
E[LEP89]Jussi Leppälä: Hissiliikenteen ennustamisesta
E[LUM89]Annareetta Lumme: Talouspelit
E[LUN89]Petra Lundström: Konstruktion av en simuleringsmodell för ett grundvattenvärmemagasin
E[MAK89a]Simo Makkonen: Tuulen suunnan ja nopeuden sekä auringon säteilyn huomioonottaminen kaukolämmönkulutuksen lyh aikav. ennustamisessa
E[MAK89b]Simo Makkonen: FLOATER-ennusteohjelmiston ennustuskyvyn analysointi
E[MUR89]Juhani Murto: Digitaalikuvien kompressiomenetelmä
E[RÄS89a]Mika Räsänen: Laivan optimaalinen lastaus
E[RÄS89b]Mika Räsänen: Sähkön kuormituksen ohjaaminen hinnoittelun avulla
E[TÖY89]Pekka Olavi Töytäri: Ihmisen sisäänhengitystä kuvaavan matemaattisen mallin ratkaisuohjelman sovitus mikrotietokoneelle
E[TUO89]Petri Tuominen: Laskennallisten riippuvuuksien määrittäminen tietämysalkioiden välille
E[VER89]Markku Verkama: Aurinkosähkölaitos ja sen sääennusteeseen perustuva optimaalinen säätö


1988

E[BAC88]Tom Backman: Suomen sähköhuolto 1988 - 2020 Optimaalinen lauhdetuotanto ja sen vaikutus sähkön säästön kannattavuuteen
E[HEI88a]Tapio Heininen: Tietokoneohjelma paperin analysointia varten
E[HEI88b]Tapio Heininen: Teoreettisia tarkasteluja paperinanalysointiohjelmaa varten
E[HKK88]Arto Heikkinen: Eräiden verenkierrron säätöilmiöiden mallintaminen optimointimalleilla
E[JYR88a]Marko Jyrkinen: Päätöspuuohjelma
E[JYR88b]Marko Jyrkinen: Tuotesijoituksen optimointi
E[KRO88]Edward Krogius: Voimansiirtolinjojen ja teollisuuden nopeiden staattisten kompensaattoreiden mitoituksen formul optimointiongelmaksi
E[MUR88]Juhani Murto: Erään hermoverkkomallin simulointi
E[NIE88]Jarmo Nieminen: Epävarman tiedon hallinta Pearl'n menetelmällä
E[RAN88]Kimmo Rantanen: Mittaustulosten esitys- ja analysointiohjelmisto
E[TAK88]Pekka Takaranta: Suurjännitepulssien konstruointi käänteisonvoluutiomenetelmällä
E[TIK88]Kimmo Tikka: Semi-Markow-prosessien käyttö tienpidon suunnittelussa
E[TÖY88]Pekka Olavi Töytäri: Toisiaan leikkaavien tasokäyrien muod sulj. alueiden viivoitusalgoritmien suunnittelu ja toteutus CAD-ohjelmistossa
E[VÄÄ88]Jyrki Väänänen: Peurakannan metsästyksen suunnittelu


1987

E[ANT87a]Tapio Anttila: Kiinteistönvälittäjän asiakassuhteet johtaja-seuraaja-peliasetelman avulla tarkasteltuina ja tiet tekn. keh. vaik. ...
E[ANT87b]Tapio Anttila: Päätöspuumenetelmän käyttö tutkimus- ja tuotekehitystoimiminnan ohjauksessa
E[HEI87a]Jussi Heinonen: AHP:n herkkyysanalyysi
E[HEI87b]Jussi Heinonen: SDL-kuvauskielen käyttö lähettämön kuvauksen apuvälineenä
E[HOL87a]Jan-Erik Holmberg: Tödennäköisyysarvioiden täsmentäminen
E[HOL87b]Jan-Erik Holmberg: Halonijärjestelmän optimointimitoitusjärjestelmä
E[KAR87a]Risto Karjalainen: Bayesin luokittelijan virhetodennäköisyyden laskeminen käyttäen Parzen-approksimaatioita foneemiluokkien tih f.:lle
E[KAR87b]Risto Karjalainen: SCARA-tyyppisen teollisuusrobotin optimaalisen liikeradan suunnittelu
E[NIE87a]Tuomo Niemi: Päätöksenteon tukijärjestelmän tietokantaliitäntä
E[NIE87b]Tuomo Niemi: Lineaarisen tavoiteoptimointiongelman ratkaiseminen taulukkolaskentaohjelmalla
E[RAN87]Kimmo Rantanen: Aikasarja-analyysiohjelman käyttäjäliityntä mikrotietokoneelle
E[SAI87a]Timo Saija: Objektiorientoituneen simulointiympäristön laatiminen analogiapiirien mallitukseen
E[SAI87b]Timo Saija: Voimalaitosten energiantuotannon stokastinen monitavoitteinen optimointi


1986

E[KRO86]Edward Krogius: An application of using the finite difference method to solve the Laplacian equation in a cylindrical coord sys.


1985

E[VÄÄ85]Jyrki Väänänen: Markkinaosuusmallien dynamiikka


1984

E[TAK84]Pekka Takaranta: Suprajohtavan magneetin Quenchin tietokonesimul