Kokoontumiskerrat lukukaudella 2013 - 2014

 

Kokoontumiskerta 30.6.2014 (ylimääräinen kesä 2014)

 

 

Kokoontumiskerta 16.6.2014 (kesä 2014)

 

RYHMÄ 1 (Y225a RIIHI, vetäjä prof. Raimo Hämäläinen)


RYHMÄ 2 (Y227 MYLLY, vetäjä Antti Toppila)

Kokoontumiskerta 28.4.2014 (jakso V)

 

Kokoontumiskerta 3.3.2014 (jakso IV)

 

Valmiit työt:

 • Antti Salmela: Minimilatenssiongelman ratkaisualgoritmeja (kalvot)
 • Henri Losoi: Pareittaisen dominanssin laskeminen perustapahtumille riskipuuanalyysissä (kalvot)

 

Aihe-esittelyt:

 • Niko Lietzén: Spatilaaisiin merkkeihin ja järjestyslukuihin perustuva moniulotteinen regressioanalyysi R-ohjelmisto käyttäen (kalvot)
 • Aleksi Seppänen: Simulation and Modeling for Quality and Reliability (kalvot; esittäjä estyi saapumasta paikalle)
 • Teemu Kinnunen: Optimization of Duties in Railway Traffic (kalvot)
 • Arttu Vuoutilainen: Scheduling of Genetic Analysis Workflows On GRID-like Environments (kalvot)

Kokoontumiskerta 13.1.2014 (jakso III)

Valmiit työt:

 • Juulia Happonen: Experiment on psychophysiological responses in an economic game (kalvot)
 • Henri Tuovila: Osakkeiden tuottojakaumia koskevien markkina- ja asiantuntijanäkemysten yhdistely copula-funktioilla (kalvot)

Aihe-esittelyt:

 • Riikka Siljander: Polkuriippuvuus arvopuuanalyysissä (kalvot) 

Kokoontumiskerta 2.12.2013 (jakso II)

Valmiit työt:

 • Sakke Rantala: Vesivoimaketjun optimointimallit (kalvot)

 

Aihe-esittelyt:

 •  Antti Salmela: Minimilatenssiongelman ratkaisualgoritmeja (kalvot)

 

Kokoontumiskerta 4.11.2013 (jakso II)

Valmiit työt:

 • Anton von Schantz: Time Series Model for Forecasting the Sales of a Functional Dairy Product (kalvot)
 • Lauri Kauppinen: Multistage investment under two sources of uncertainty - a real options approach (kalvot)
 • Oskari Vinko: Trichoderma reesein geenisäätelyverkoston ennustaminen (kalvot)

Aihe-esittelyt:

 • Jari Hast: Implementation of selected metaheuristics to the travelling salesman problem (kalvot)
 • Lasse Kärkkäinen: Vesikiertolämmitysjärjestelmien putkistolaskenta ja perussäätö (kalvot)

Kokoontumiskerta 30.9.2013 (jakso I)

Valmiit työt:

 • Markus Losoi: Optimaaliset riskinalentamisportfoliot vikapuuanalyysissä (kalvot)
 • Viivi Halla-aho: Lajittelumenetelmät ilmakehän kaukokartoituksen laadun tarkkailussa (kalvot)

Aihe-esittelyt:

 • Tiina Kangasniemi: Discrete Choquet integral and multilinear forms (kalvot)

Kokoontumiskerta 9.9.2013 (jakso I)

Valmiit työt:

 •  Ville Koponen: Monitavoitteinen Ranking & Selection epätäydellisellä preferenssi-informaatiolla (kalvot)
 • Jukka Koskenranta: State-Space Inference in Gaussian Process Regression Models (kalvot)
 • Teemu Känsäkangas: Vaihtoehtoisten reittien generointi tiheällä liikenneverkolla ja stokastinen valinta niiden välillä (kalvot)

Aihe-esittelyt:

 • Lauri Kauppinen: Multistage investment under two sources of uncertainty - a real options approach (kalvot)
 • Juulia Happonen: Experiment on psychophysiological responses in an economic experiment (kalvot)
 • Markus Losoi: Optimaaliset riskinalentamisportfoliot vikapuuanalyysissä (kalvot)
 • Viivi Halla-aho: Lajittelumenetelmät ilmakehän kaukokartoituksen laadun tarkkailussa (kalvot)