Kokoontumiskerrat lukukaudella 2012 - 2013

 

Kokoontumiskerta 10.6.2013 (kesä 2013)

Valmiit työt:

 • Juho Roponen: Taistelumallinnuksen laskennalliset menetelmät (kalvot)
 • Mikko Kotilainen: Klempererin huutokauppa differentioituvien tuotteiden tapauksessa (kalvot)

Aihe-esittelyt:

 • Jukka Koskenranta: State-Space Inference in Gaussian Process Regression Models (kalvot)
 • Teemu Känsäkangas: Vaihtoehtoisten reittien generointi tiheällä liikenneverkolla ja stokastinen valinta niiden välillä (kalvot)
 • Ilari Vähä-Pietilä: Kirjallisuuskatsaus sisäpistemenetelmiin (kalvot)
 • Otso Alanko: Ultimatum-peli - Neuvottelumaineen simulointi (kalvot)
 • Klaus Mattila: Katsaus Nashin tasapainon muunnelmiin (kalvot)
 • Henri Losoi: Computation of pairwise dominance for initial events in fault tree analysis (kalvot)

Kokoontumiskerta 29.4.2013 (jakso IV)

Aihe-esittelyt:

 • Sakke Rantala: Vesivoimaketjun optimointimallit (kalvot)
 • Juho Roponen: Taistelumallinnuksen laskennalliset menetelmät (kalvot)
 • Mikko Kotilainen: Klempererin huutokauppa differentioituvien tuotteiden tapauksessa (kalvot)
 • Oskari Vinko: Inferring the Trichoderma reesei gene regulatory network (kalvot)

Kokoontumiskerta 25.3.2013 (jakso IV)

Valmiit työt:

 • Santtu Klemettilä: Ontologiamuokkaimen käyttö laskentaklusterin tehokkuusanalyysissa (kalvot)
 • Tuomas Rintamäki: Impact of renewable energy on electricity prices – comparative analysis of Denmark and Germany (kalvot)
 • Juho Andelmin: Lineaaristen monitavoiteoptimointitehtävien ratkaiseminen Bensonin algoritmilla (kalvot)

 

Kokoontumiskerta 25.2.2013

Valmiit työt:

 • Jussi Kajovaara: Assistenttivalmennus (kalvot)

 

Aihe-esittelyt:

 • Santtu Klemettilä: Ontologiamuokkaimen käyttö laskentaklusterin tehokkuusanalyysissa (kalvot)
 • Tuomas Rintamäki: Impact of renewable energy on electricity prices – comparative analysis of Denmark and Germany (kalvot)

 

 

Kokoontumiskerta 21.1.2013 (jakso III)

Valmiit työt:

 • Lasse Lindqvist: Vangin dilemma häiriöisessä ympäristössä Markov-prosessina (kalvot)
 • Olli Rentola: Stokastinen optimointi taktisessa toimitusketjujen riskienhallinnassa (kalvot)
 • Paavo Kivistö: Verkko-optimointiin perustuva torjuntatasan laskenta mellakkapoliisin resurssien kohdentamisessa (kalvot)
 • Eero Rantala: Simulointimalli mellakkapoliisin resurssien kohdentamiseen (kalvot)

 

Aihe-esittelyt:

 • Juho Andelmin: Lineaaristen monitavoiteoptimointitehtävien ratkaiseminen Bensonin algoritmilla (kalvot)
 • Anton von Schantz: Time-Series Models for Forecasting the Sales of Beverages (kalvot)
 • Milja Asikainen: Anatomical connectivity networks of the human brain (kalvot)
 

Kokoontumiskerta 19.11.2012 (jakso II)

Valmiit työt:

 • Jussi Kolehmainen: Ylikerroinstrategiat ja Poisson-mallit vedonlyönnissä (kalvot)
 • Vilma Virasjoki: Päätöksentekokriteerien epävarmuudet huomioivien menetelmien vertailu (kalvot)
 • Vesa Husgafvel: Trimmitysongelman LP-relaksaation ratkaiseminen sarakkeita generoivalla algoritmilla ja brute-force-menetelmällä (kalvot)
 • Tomi Jussila: Yhteisviat ja intervallitodennäköisyydet vikapuuanalyysissa (kalvot)
 • Joonas Tarpila: Toistetun haukka-kyyhky -pelin numeerinen analysointi (kalvot)

Aihe-esittelyt:

 • Olli Rentola: Stokastinen optimointi taktisessa toimitusketjujen riskienhallinnassa (kalvot)

Kokoontumiskerta 17.9.2012 (jakso I)

Valmiit työt:

 • Juuso Ilomäki: PK-yrityksen sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen (kalvot)
 • Joonas Ollila: Portfoliomalli turpeenoton optimointiin (kalvot)
 • Jerri Nummenpalo: Lineaaristen monitavoiteoptimointitehtävien ratkaiseminen (kalvot)
 • Markus Kärki: Toistettujen pelien tasapainoratkaisujen laskeminen (kalvot)
 • Ilmari Pärnänen: Kausaalimallit funktionaalisessa magneettikuvantamisessa (kalvot)

 

Aihe-esittelyt:

 • Lasse Lindqvist: Vangin dilemman simulointi häiriöisessä ympäristössä (kalvot)
 • Vesa Husgafvel: Trimmitysongelman LP-relaksaation ratkaiseminen sarakkeita generoivalla algoritmilla ja brute-force-menetelmällä (kalvot)
 • Jori Jämsä: Temporal Evolution of Citation and Collaboration Network (kalvot)