Kokoontumiskerrat lukukaudella 2010 - 2011

 

Kokoontumiskerta 20.6.2011

Valmiit työt

 • Jaakko Reinvall: Ostajille edullisimpien hintojen ja bijektiivisten allokaatioiden rakenne ja etsiminen

Aihe-esittelyt

 • Eemeli Leppäaho: Transfer learning for molecular systems biology

Kokoontumiskerta 9.5.2011

Valmiit työt

 • Teppo Luukkonen: Analysing Optimal Routing of Single Elevator (kalvot)
 • Juha Törmänen: Positiivisen psykologian vuorovaikutusmallin simulointi (kalvot)
 • Heikki Puustinen: Simulation-Optimization Tool for Multi-Objective Aircraft Maintenance Scheduling (kalvot)

Kokoontumiskerta 11.4.2011

Valmiit työt

 • Juha Nuutinen: Optimal Harvesting of Forest Stands (kalvot)
 • Tony Nysten: Informaation leviäminen väkijoukossa - Matemaattinen mallintaminen (kalvot)
 • Janrik Öberg: Johtajuuden mallintaminen liikkuvissa eläinryhmissä (kalvot)
 • Antti Levo: Monitavoitteiseen optimointiin soveltuvan evoluutioalgoritmin tarkastelu (kalvot)
 • Ilkka Mansikkamäki: Pientalojen radonpitoisuuksien tilastollinen analyysi (kalvot)
 • Heikki Vesterinen: Epälineaarinen hinnoittelu: Diskreetin ja jatkuvan mallin vertailu (kalvot)

Aihe-esittelyt

 • Teppo Luukkonen: Analysing Optimal Control Policies of Elevator Dispatching (kalvot)

Kokoontumiskerta 24.1.2011

Valmiit työt

 • Markku Suomalainen: Polaarisatelliittidataan perustuva lumentunnistusalgoritmi (kalvot)
 • Rasmus Hotakainen: Implementing a simulator of high-energy physics computing and mathematical validation of the simulator (kalvot)
 • Perttu Punakallio: Best-Response-ovenvalinta-algoritmin toiminnan tutkiminen kokeellisen aineiston avulla (kalvot)

Aihe-esittelyt

 • Juha Nuutinen: Optimal Harvesting of Forest Stands (kalvot)
 • Juuso Ilomäki: Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (kalvot)
 • Janrik Öberg: Johtajuuden mallintaminen liikkuvissa eläinryhmissä (kalvot)
 • Susanna Siitonen: Peliteorian tasapainokäsitteet vertailussa (kalvot)
 • Janne Kunnas: Estimating volatilities using generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models (kalvot)

Kokoontumiskerta 1.11.2010

Valmiit työt

 • Tuomas Nikoskinen: Gaussiset prosessit derivaattahavainnoilla regressio-ongelmassa (kalvot)
 • Martti Sutinen: How to Support Decision Analysis with Software - Case Förbifart Stockholm (kalvot)
 • Harri Mäkelin: Yrityksen myynnin ennustaminen (kalvot)
 • Jari Alahuhta: Virheraportoijien virhemäärien jakaumat virhetiedokannassa (kalvot)

Aihe-esittelyt

 • Jaakko Reinvall: Ostajalle edullisten hintojen ja bijektiivisten allokaatioiden rakenne ja etsiminen (kalvot)
 • Heikki Puusitinen: Aircraft Maintenance Optimization by Multi-Objective Simulation-Optimization (kalvot)
 • Markku Suomalainen: Polaarisatelliitin dataan perustuva lumialgoritmi (kalvot)
 • Outi Pönni: Väriaineaurinkokennojen elinkaarianalyysi (kalvot)
 • Ilkka Mansikkamäki: Pientalojen radonpitoisuuksien tilastollinen analyysi (kalvot)
 • Kimmo Kurki: Hyödykebarrierioptioiden hinnoittelu (kalvot)

 

Kokoontumiskerta 13.9.2010

Valmiit työt

 • Arno Solin: Cubature Integration Methods in Non-Linear Kalman Filtering and Smoothing (kalvot)
 • Turkka Anttonen: Gauss-Newton ja Levenberg-Marquardt menetelmät epälineaarisessa pienimmän neliösumman tehtävässä (kalvot)
 • Kaisa Parkkila
 • Yrjänä Hynninen

Aihe-esittelyt

 • Tuomo Paavilainen
 • Martti Sutinen
 • Rasmus Hotakainen: Skedulerisimulaattorin implementoindi fysiikkatöille ja sen matemaattinen validointi (kalvot)
 • Perttu Punakallio: FDS-Evac ovenvalinta-algoritmin validointi (kalvot)
 • Ville-Pekka Backlund: The effects of varying the neighborhood size on the evolution of a coevolving linear chain (kalvot)
 • Harri Mäkelin: Yrityksen myynnin ennustaminen (kalvot)
 • Tuomas Nikoskinen: Gaussiset prosessit derivaattahavainnoilla regressio-ongelmassa (kalvot)
 • Jonas Strahl
 • Olli Mahlamäki: Tekoäly probabilistisessa nollasummapelissä (kalvot)