Kokoontumiskerrat lukukaudella 2011 - 2012

 

Kokoontumiskerta 11.6.2012 (kesä 2012)

Valmiit työt

 • Mika Juuti: Search space traversal using metaheuristics (kalvot)
 • Sami Remes: Ryhmäfaktorianalyysi neurotiedesovelluksissa (kalvot)

Aihe-esittelyt

 • Paavo Kivistö: Verkko-optimointiin perustuva torjuntatasan laskenta mellakkapoliisin resurssien kohdentamisessa (kalvot)
 • Antti Melén: Talouskasvun mallintaminen eri Euroopan maissa (kalvot)
 • Joonas Tarpila: Toistetun haukka-kyyhky-pelin numeerinen analysointi (kalvot)
 • Markus Laitinen: Toistettujen pelien tasapainoratkaisujen laskeminen (kalvot)
 • Jerri Nummenpalo: Lineaaristen monitavoiteoptimointitehtävien ratkaiseminen (kalvot)

Kokoontumiskerta 7.5.2012 (jakso IV)

Valmiit työt

 • Tuomas Lahtinen: Portfoliolähestymistapa CO2-kiilapelin analysoinnissa (kalvot)
 • Juho Piiroinen: Influence of atmospheric circulation on Antarctic sea ice in climate model HadGEM1: statistical analysis (kalvot)

Aihe-esittelyt

 • Tomi Jussila: Yhteisviat ja intervallitodennäköisyydet vikapuuanalyysissa (kalvot)

Kokoontumiskerta 12.3.2012 (jakso IV)

Valmiit työt

 • Kimi Ylilammi: Reitin laskeminen kombinatorisena huutokauppana monen kauppamiehen ongelmassa
 • Raul Kleinberg: Turvallisuudelle tärkeiden laitteiden koestusten merkitys vikojen havaitsemisessa (kalvot)
 • Janne Kunnas: Estimating volatilities using generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models (kalvot)

Aihe-esittelyt

 • Sami Remes: Ryhmäfaktorianalyysi neurotiedesovelluksissa (kalvot)
 • Eero Rantala: Simulointimalli mellakkapoliisin resurssien kohdentamiseen (kalvot)
 • Mika Juuti: Search space traversal using metaheuristics (kalvot)

Kokoontumiskerta 23.1.2012 (jakso III)

Valmiit työt

 • Lars Östring: Taistelujoukkojen allokaatioiden kustannustehokkuuden arviointi Lanchesterin taistelumallissa (kalvot)
 • Juha Kännö: Aihioiden priorisointi ja portfolioanalyysi ennakoinnissa (kalvot)
 • Noora Hyttinen: Konveksin QP-tehtävän laskenta-ajat sisäpistemenetelmillä (kalvot)
 • Ville-Pekka Backlund: The effects of varying neighborhood size on the evolution of opinion in a coevolving linear chain (kalvot)

Aihe-esittelyt

 • Jussi Kolehmainen: Poisson-mallit ja ylikerroinstrategiat vedonlyönnissä (kalvot)
 • Tuomas Lahtinen: Portfoliolähestymistapa CO2 -kiilapelin analysoinnissa (kalvot)
 • Joonas Ollila: Portfoliomalli turpeenoton optimointiin (kalvot)
 • Raul Kleinberg: Turvallisuudelle tärkeiden laitteiden koestusten merkitys vikojen havaitsemisessa (kalvot)
 • Vilma Virasjoki: Päätöksentekokriteerien epävarmuudet huomioon ottavien menetelmien vertailu (kalvot)
 • Pauli Alanaatu: Moottoripyörän mallintaminen ja mallin hyödyntäminen tiestön kunnossapidossa
 • Jussi Kajovaara: Assistenttivalmennus (kalvot)
 • Kimi Ylilammi: Reitin laskeminen kombinatorisena huutokauppana monen kauppamiehen ongelmassa (kalvot)
 • Juho Piiroinen: Influence of atmospheric circulation on Antarctic sea ice in climate model HadGEM1: statistical  analysis (kalvot)

 

Kokoontumiskerta 21.11.2011 (jakso II)

Valmiit työt

 • Eemeli Leppäaho: Transfer learning for molecular systems biology
 • Ville Viitasaari: Valuation of Asian Quanto Basket Options (kalvot)

Aihe-esittelyt

 • Ville Koponen: Multiobjective Ranking and Selection with Imprecise Preference Information

Kokoontumiskerta 26.9.2011 (jakso I)

Valmiit työt

 • Outi Pönni: Väriaineaurinkokennojen elinkaarianalyysi
 • Jonas Strahl: Efficiency maximization of retail campaigns

Aihe-esittelyt

 • Ville Viitasaari: Valuation of Asian Quanto Basket Options (kalvot)
 • Henri Tuovila: Swap-korot Copula Opinion Pooling -kehikossa