News 2013

Uutiset 2013

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 19.11.2013

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 19.11.2013

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 08.11.2013
Diplomi-insinööri Anna Matala väittelee perjantaina 15.11.2013 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa E, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Methods and applications of pyrolysis modelling for polymeric materials" (suomeksi: Pyrolyysimallinnuksen metodeita ja sovelluksia polymeereille) tutkittiin polymeerien pyrolyysimallinnuksen menetelmiä ja sovelluksia palosimuloinneissa. Erityisesti tarkasteltiin parametriestimointia ja materiaalin mallinnusprosessia hankalille materiaaleille, kuten kaapeleille ja komposiiteille. Lue väitösuutinen Perustieteiden korkeakoulun verkkosivuilla.

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 08.11.2013
Diplomi-insinööri Anna Matala väittelee perjantaina 15.11.2013 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa E, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Methods and applications of pyrolysis modelling for polymeric materials" (suomeksi: Pyrolyysimallinnuksen metodeita ja sovelluksia polymeereille) tutkittiin polymeerien pyrolyysimallinnuksen menetelmiä ja sovelluksia palosimuloinneissa. Erityisesti tarkasteltiin parametriestimointia ja materiaalin mallinnusprosessia hankalille materiaaleille, kuten kaapeleille ja komposiiteille. Lue väitösuutinen korkeakoulun verkkosivuilla.

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 04.11.2013

TkT Kai Virtanen on nimitetty 1.11. alkaen viideksi vuodeksi Professor of Practice -tehtävään. Hän on kuulunut Systeemianalyysin laboratorion henkilökuntaan jo pitkään ja toiminut viimeksi yliopistonlehtorina. Hänen tutkimuskenttänsä kattaa systeemien mallintamisen optimiohjausteoriasta, dynaamisesta optimoinnista sekä differentiaalipeleistä päätösanalyysiin Bayes-verkkoihin ja dynaamisin vaikutuskaavioihin perustuen. Hän on toiminut pitkään projektipäälikkönä tärkeässä tutkimushankkeessamme Suomen ilmavoimien kanssa. Kai Virtanen väitteli tohtoriksi vuonna 2005 Teknillisestä Korkeakoulusta.

FT Pauliina Ilmonen on nimitetty 1.11.  alkaen Matematiikan ja Systeemianalyysin laitokselle tilastotieteen apulaisprofessoriksi. Aiemmin hän toimi laitoksella tilastotieteen lehtorina. Hän väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2010 aiheenaan riippumattomien komponenttien analyysi (Independent Component Analysis). Ennen tuloaan Aaltoon hän toimi tutkijana Université Libre de Bruxellesissa Belgiassa. Hän tulee opettamaan tilastotieteen kurssejamme.

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 04.11.2013
We are happy to have new professors join  our research SAL team and teaching faculty.

Dr Kai Virtanen has been a long term faculty member in the Systems Analysis Laboratory most recently as a lecturer. He was nominated to the five year position of professor of practice on November 1st. His research field covers systems modelling ranging from optimal control, dynamic optimization and differential games to decision analysis with bayesian nets and dynamic influence diagrams. He has been a long term coordinator and project manager in our very important research contract with the Finnish Air Force. He received his doctorate in 2005 at the Helsinki University of Technology.

Dr Pauliina Ilmonen who was recently recruited to the department of Mathematics and Systems Analysis as a lecturer in statistics has now been nominated to an assistant professorship in statistics. She got her doctorate in the University of Tampere in 2010 and the thesis dealt with Independent Component Analysis. Before coming to Aalto she did research at the Université Libre de Bruxelles, Belgium. She will be teaching our statistics courses.


Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 04.11.2013
PhD Enrico Bartolini liittyy joukkoomme uutena apulaisprofessorina. Enrico tulee Modenan ja Reggio Emilian yliopistosta ja on aiemmin työskennellyt tutkijatohtorina Bolognan yliopistossa, HEC Montréalissa sekä CIRRELT-tutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat kombinatorinen optimointi (Combinatorial Optimization) ja operaatiotutkimus. Tällä hetkellä Enrico kehittää sekä heuristiikkoja että tarkkoja algoritmeja kombinaatio-optimointiongelmien ratkaisemiseen, erityisesti verkostosuunnittelu- ja reititysongelmiin. Enrico toimii luennoitsijana Lineaarisen ohjelmoinnin kurssilla syksyllä.

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 04.11.2013
We are happy to have new professors join  our research SAL team and teaching faculty.

Dr Kai Virtanen has been a long term faculty member in the Systems Analysis Laboratory most recently as a lecturer.
He was nominated to the five year position of professor of practice on November 1st. His research field covers systems modelling ranging from optimal control, dynamic optimization and differential games to decision analysis with bayesian nets and dynamic influence diagrams. He has been a long term coordinator and project leader in our very important  research contract with the Finnish Air Force.
He received his doctorate in 2005 at the Helsinki University of Technology.

Dr Pauliina Ilmonen who was recently recruited to the department of Mathematics and Systems Analysis as a lecturer in statistics has now been nominated to an assistant professorship in statistics.
She got her doctorate in the University of Tampere in 2010 and the thesis dealt with Independent Component Analysis.
Before coming to Aalto she did research at the Université Libre de Bruxelles, Belgium. She will be teaching our statistics courses.


Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 08.10.2013
Prof. Ahti Salolle on myönnetty INFORMSin palkinto parhaasta päätösanalyysijulkaisusta vuonna 2011. Palkinto myönnettiin Prof. Salon yhdessä Alec Mortonin ja Jeffrey Keislerin kanssa toimittamasta kirjasta Advances in Portfolio Decision Analysis: Improved Methods for Resource Allocation. Linkki uutiseen.

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 08.10.2013
Prof. Ahti Salolle on myönnetty palkinto parhaasta päätösanalyysijulkaisusta vuonna 2011. Palkinto myönnettiin Prof. Salon yhdessä Alec Mortonin ja Jeffrey Keislerin kanssa toimittamasta kirjasta Advances in Portfolio Decision Analysis: Improved Methods for Resource Allocation. Linkki uutiseen.

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 01.10.2013
Prof. Ralph L. Keeney saapuu pitämään esityksen Aalto Systems Forum -luentosarjassa perjantaina 25.10. aiheesta Value-Focused Thinking and Decision-Making. Katso lisätiedot tapahtumasivulta.

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 01.10.2013
In a forthcoming paper Prof. Hämäläinen and his colleaques coin the term Behavioural Operations Research. To understand the behavioural issues related to OR modelling is of crucial importance today when OR models are being used increasingly in the most challenging problems of mankind like climate change. Abstract

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 01.10.2013
TkT Enrico Bartolini liittyy joukkoomme uutena apulaisprofessorina. Enrico tulee Modenan ja Reggio Emilian yliopistosta ja on aiemmin työskennellyt tutkijatohtorina Bolognan yliopistossa, HEC Montréalissa sekä CIRRELT-tutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat kombinatorinen optimointi (Combinatorial Optimization) ja operaatiotutkimus. Tällä hetkellä Enrico kehittää sekä heuristiikkoja että tarkkoja algoritmeja kombinaatio-optimointiongelmien ratkaisemiseen, erityisesti verkostosuunnittelu- ja reititysongelmiin. Enrico toimii luennoitsijana Lineaarisen ohjelmoinnin kurssilla syksyllä.

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 01.10.2013
Ralph L. Keeney saapuu pitämään esityksen Aalto Systems Forum -luentosarjassa perjantaina 25.10. Katso lisätiedot tapahtumasivulta.

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 01.02.2013

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 01.02.2013

Nimetön

Julkaisupäivämäärä: 12.01.2013
Tekniikan lisensiaatti Antti Punkka väittelee perjantaina 11.1.2013 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa (sali N, Otakaari 1 M, Espoo). Vastaväittäjänä toimii professori Robert T. Clemen, Duke University. Väitöstiedote