Kokoontumiskerrat lukukaudella 2009 - 2010

14.9.2009

Valmiit työt

 

 •  


  Aihe-esittelyt

   

 • Gillis Danielsen: Simulating carbon beam fragmentation in water phantom with Geant4 (Kalvot)
 • Lasse Johansson: Vaikutuskaaviopelit (Kalvot)
 • Juha Kännö: Aihioiden priorisointi ja portfolioanalyysi ennakoinnissa (Kalvot)
 • Tony Nysten: Informaation leviäminen väkijoukossa - matemaattinen mallinnus (Kalvot)
 • Jussi Sainio: Taistelukentän signaaliymparistön parantaminen Sandis-ohjelmistossa (Kalvot)
 • Heikki Vesterinen: Epälineaarinen hinnoittelu: Diskreetin ja jatkuvan mallin vertailu (Kalvot)

   

  7.12.2009

  Valmiit työt

   

 • Gillis Danielsen: Simulating carbon beam fragmentation in water phantom with Geant4 (Kalvot)
 • Riina Vesanen: Palveluiden myyntikäyrien analysointi operaattoriliiketoiminnassa (Kalvot)
 • Janne Junes: Tutkimus varastovirtaussysteemin ymmärtämisestä (Kalvot)

   


  Aihe-esittelyt

   

 • Turkka Anttonen: Epälineaariset pienimmän neliösumman tehtävät(Kalvot)

   

  22.2.2010

  Valmiit työt

   

 • Aira Hast: Tulvien ennustaminen matemaattisia malleja käyttäen (Kalvot)
 • Jussi Sainio: Taistelukentän signaaliympäristön parantaminen Sandis-ohjelmistossa (Kalvot)

   


  Aihe-esittelyt

   

 • Noora Hyttinen: Konveksin QP-tehtävän laskenta-ajat sisäpistemenetelmillä (Kalvot)
 • Lasse Johansson: Vaikutuskaaviopelit (Kalvot)
 • Ilmari Kuikka: Poistumistien valinnan mallintaminen rationaalisille ja harhaisille agenteille. (Kalvot)
 • Antti Levo: Monitavoitteiseen optimointiin soveltuvan evoluutioalgoritmin tarkastelu (Kalvot)

   

  1.6.2010

  Valmiit työt

   

 • Harri Mökkönen: Suoritusaika-analyysi WWW-sovelluksessa (Kalvot)
 • Ilmari Kuikka: Poistumistien valinnan mallintaminen rationaaliselle ja harhaisille agenteille (Kalvot)

   


  Aihe-esittelyt

   

 • Petteri Räty: Rubinsteinin neuvottelumalli (Kalvot)
 • Kaisa Parkkila: Rakenneyhtälömallinnus sekä PLS-menetelmän soveltuvuus teorioiden testaamisessa (Kalvot)
 • Ilmari Pärnänen: Dynaamiset kausaaliset mallit aivojen tutkimuksessa (Kalvot)
 • Arno Solin: Cubature Integration Methods in Non-Linear Kalman Filtering and Smoothing (Kalvot)
 • Juho Matikainen: Hiilidioksidipäästöjen stabilointipelin Excel-sovellus (Kalvot)
 • Lasse Östring: Taistelujoukkojen allokaatioiden kustannustehokkuuden arviointi Lanchesterin taistelumalleissa (Kalvot)
 • Jari Alahuhta: Virheraportoijien jakaumat virhetietokannassa (Kalvot)
 • Juha Törmänen: Positiivisen psykologian vuorovaikutusmallin simulointi (Kalvot