Systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tohtorinkoulutusverkosto

Tohtorikoulutusverkoston pääasialliset sivut ovat englanninkieliset.

Systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tohtorikoulutusverkostoon kuuluvat Suomen merkittävät operaatiotutkimuksen kentän tieteelliseltä perinteeltä lähtevät yliopistoyksiköt. Näihin yksiköihin kuuluvien tohtorikoulutusverkoston vastuuprofessorien tutkimusryhmien tutkimukselle on keskeistä matemaattisten mallien ongelmakeskeinen kehittäminen ja innovatiivinen soveltaminen elinkeinoelämän, julkishallinnon ja muiden organisaatioiden päätöksenteon tukemisessa ja malliperustaisessa tutkimuksessa ja analyyseissa. Tohtorikoulutusverkoston vastuuyliopisto on Aalto-yliopisto, jossa tohtorikoulutusverkoston toimintaa koordinoi perustieteiden korkeakoulun Systeemianalyysin laboratorio.

Tohtorikoulutusverkoston vastuuprofessorit ovat kansainvälisesti tunnettuja professoreita. Monet heistä ovat saaneet merkittäviä tieteellisiä tunnustuspalkintoja ja vakiinnuttaneet asemansa johtavien tieteellisten sarjajulkaisujen toimituskunnissa. Tohtorikoulutusverkoston kautta he rakentavat vahvan jatkokoulutusverkoston ja kouluttavat huippuosaajia työskentelemään haastavimpienkin ongelmien kanssa. Tohtorikoulutusverkoston ohjausryhmä toimii tohtorikoulutusverkoston linkkinä ja keskustelufoorumina elinkeinoelämään ja julkiseen hallintoon ja syventää yhteistyötä tohtorikoulutusverkoston ja tutkimuksen hyödyntäjien välillä.

Päätoimiset tohtorikoulutettavat työskentelevät jossain tohtorikoulutusverkoston yliopistoyksiköistä. Tohtorikoulutusverkostossa tohtorintutkintoa suorittaa myös monta sivutoimista tohtorikoulutettavaa.

Korkealuokkainen tutkimus, kansainvälisyys ja tohtorikoulutettavien aktiivinen osallistuminen tutkimusprojekteihin ovat tohtorikoulutusverkoston oleellisia toimintaperiaatteita. Tohtorikoulutusverkoston tärkeimmät ominaisuudet ovat

  • Päätoimiset tohtorikoulutettavat tähtäävät tohtorintutkinnon suorittamiseen neljässä vuodessa
  • Jokaista tohtorikoulutettavaa ohjaa vastuuprofessori, joka toimii myös väitöskirjatyön valvojana.
  • Tohtorikoulutusverkosto järjestää useita intensiivikursseja vuosittain. Valtaosa näistä kursseista on ulkomaisten johtavien asiantuntijoiden luennoimia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.
  • Tohtorikoulutusverkosto järjestää vuosittain vähintään yhden seminaarin. Seminaarit ovat yleensä avoimia myös sivutoimisille tohtorikoulutettaville.
  • Tohtorikoulutettavia kannustetaan esittelemään tutkimustaan kansainvälisissä konferenseissa sekä osallistumaan kansainvälisiin kesäkouluihin.

Tohtorikoulutusverkostoon kuuluvat tutkimusryhmät:

Lisätietoja tohtorikoulutusverkostosta antavat
tohtorikoulutusverkoston johtaja: Professori Ahti Salo, puh: +358 50 383 0636, sähköposti: etunimi.sukunimi@aalto.fi ja
tohtorikoulutusverkoston koordinaattori: Juho Roponen, sähköposti: etunimi.sukunimi@aalto.fi