Systeemiteoria ennen ja nyt – systeemit muuttuvassa maailmassa

Prof. Hans Blomberg -seminaari

13-14 toukokuuta 2013, Brändö, Ahvenanmaa Hotell Gullvivan

Seminaarin osallistujat olivat pääasiassa professori Hans Blombergin vanhoja oppilaita. Seminaari esitteli systeemitekniikan menetelmien ja työkalujen kehitystä sekä sen sovelluksia tieteessä ja tekniikassa. Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) tuki seminaaria taloudellisesti.

Hans Blombergin ura

Hans Blomberg (Vahvavirtatekniikan Emeritusprofessorit ISBN 978-951-22-8867-0 ISSN 1795-519X Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2007)

Diskussion mellan Hans Blomberg and Björn Wahlström (Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio - 50 vuotta toimintaa, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Espoo, 1992, ISBN 951-38-4262-2 Libris Oy 1992)

Seminaarin esitykset

Seminaariraportti löytyy täältä.

Pentti Lautala: Systeemiteoria ja malli, tavoitteellisen toiminnan perusta (Kalvot)
Aarne Halme: Teoreetikosta insinööritieteiden harjoittajaksi - mitä systeemiteoria on opettanut minulle (Kalvot)
Juhani Hirvonen: Mitä ihmettä systeemiteoreetikko tekee VTT:llä? (Kalvot)
Jari Hämäläinen: Systeemien simulointia ja optimointia VTT:llä (Kalvot)
Raimo Hämäläinen: Systeemiajattelusta systeemiälyyn (Kalvot)
Raimo Ylinen: Polynomisysteemiteoria elämäntyönä (Kalvot)
Annikki Mäkelä: Dynamiikkaa ja optimointia metsän kasvussa ja kasvatuksessa (Kalvot)
Risto Sievänen: Puiden ja metsiköiden rakenteellisesta dynamiikasta (Kalvot)
Kim Pingoud: Ilmastonmuutoksen hillinnän dynamiikka − onko bioenergia ilmastoneutraalia? (Kalvot)
Eero Tamminen: Sähkön hinnan ennustaminen Pohjoismaiden markkinoilla (Kalvot)
Lars-Erik Häll: Regulatorer, datorer och simulering - 35 år I&C i Olkiluoto (Kalvot)
Martin Ollus: Systemteori på många nivåer - Erfarenheter från både tekniska och icke tekniska tillämpningar (Kalvot)
Andrea Holmberg: Systeemiteoriasta liiketoimintaa (Kalvot)
Björn Wahlström: Säkerhetsledning - en systemteknisk tillämpning (Kalvot, Esitys)

Kirjan julkaisutilaisuus

Kirjan julkaisutilaisuus