Väitöskirjan tekeminen ja väitteleminen

Jatko-opintojen ja väitöskirjan loppuunsaattaminen on aina hidas prosessi - ole kärsivällinen. Sen kulkua on kuvattu monilla verkkosivuilla. Alla on niille linkkejä. Esitarkastusvaihe on tärkein osa prosessia. Esitarkastajiksi ehdotetaan valvojan kanssa neuvotellen mahdollisimman hyvin alaan perehtyneitä henkilöitä. Sen alussa valvoja on yhteydessä heihin ja pyytää korjausehdotukset suoraan väittelijälle. Tämä tekee vaaditut korjaukset niin, että lopullinen lausunto voi olla ehdottoman puoltava. Ota huomioon, että jos esitarkastaja halutaan vastaväittäjäksi on lisäksi oltava toinenkin vastaväittäjä. Laboratoriolla on lisäksi muutamia omia käytäntöjä, joihin on hyvä tutustua.

Tietolähteitä

Information related to doctoral dissertations in Aalto-Sci

Lehdistö

Suosittelemme erittäin vahvasti, että pohdit mahdollisuutta tehdä tästä elämäntyöstäsi julkisen. Ts. voisiko siitä saada esiin yleisöä kiinnostavia teemoja ja lehtiartikkelin. Pohdi tätä valvojasi kanssa ja harkitkaa suoraa yhteydenottoa sopivan lehden (Hesari, Tekniikka ja Talous, Kauppalehti...) toimittajaan.