Systeemiteekkari?

Systeemiteekkari opiskelee Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa systeemi- ja operaatiotutkimusta joko teknillisen fysiikan tai tuotantotalouden koulutusohjelmassa.

Hänellä on laajat perusvalmiudet, joita hän osaa hyödyntää systeemiajattelussa. Systeemiteekkari on perehtynyt kokonaisvaltaisen ongelmanratkaisun menetelmiin.

Hän hallitsee mallintamisen laajojen järjestelmien analyysissä, suunnittelussa ja optimoinnissa sekä päätöksenteon tukena. Mallit toteutetaan sujuvasti uusinta tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.

Taloustieteet kytkeytyvät vahvasti koulutukseen. Teollisuuden, talouselämän ja liikkeenjohdon ongelmat ovat yhä monimutkaisempia. Niiden hallitsemisessa tarvitaan systeemiasiantuntijaa.

Myös riskianalyysi työllistää systeemiteekkareita ja -insinöörejä. Tärkeimpiä kohdealueita ovat järjestelmien luotettavuussuunnitelu sekä teollisuuden ja energiantuotannon päästöjen ympäristövaikutusten arviointi.

Systeemiteekkarin teoreettiset valmiudet ovat laajat. Maalaisjärkeä riittää turhan teoretisoinnin välttämiseksi. Uusi ja tuntematon ei ole systeemiteekkarille uhka vaan haaste!

Pähkinöitä ja ongelmia

 • kokonaisuuksien hallinta
 • resurssien järkevä käyttö
 • tulevaisuuden arviointi
 • päätöksenteko epävarmuuden vallitessa
 • järjestelmien toiminnan analysointi ja suunnittelu
 • mallien tietokonetoteutus

Työkaluja

 • Systeemi- ja operaatiotutkimus
  • dynaamiset järjestelmät
  • simulointi
  • lineaarinen ohjelmointi
  • monitavoiteoptimointi
  • optimiohjaus
  • säätöteoria
  • estimointi
 • Päätöksenteko
  • päätösanalyysi
  • tietokoneavusteinen ongelmanratkaisu
  • päätöksenteon tuki
  • peliteoria
  • riskianalyysi
  • asiantuntijajärjestelmät
 • Stokastiikka
  • tilastotiede
  • aikasarjat
  • ennustaminen
  • luotettavuusmallit
  • stokastiset prosessit
  • koesuunnittelu
  • jonoteoria

Tieto, arvot ja mallit päätöksenteossa

Principia Cybernetica: What is Systems Analysis?