Tieteellisen julkaisemisen seminaari - Kevät 2012

Yleistä seminaarista: Seminaarin tarkoituksena on harjaannuttaa jatko-opiskelijoita tieteellisen tekstin tuottamisessa sekä antaa heille palautetta käsikirjoituksista. Seminaarin vastuuopettajana toimii prof. Ahti Salo (etunimi.sukunimi@qapaolbttob.rfkif). Käytännön järjestelyistä vastaa DI Antti Toppila (etunimi.sukunimi@qapaolbttob.rfkif). Seminaari on avoin kaikille systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tutkijakoulun opiskelijoille.
Suorittaminen: Seminaari suoritetaan ensisijaisesti perehtymällä käsikirjoituksiin ja antamalla näistä palautetta. Seminaarin suoritusarvo on 1 op, ja se voidaan suorittaa useaan kertaan. Yksi suorituskerta edellyttää kolmeen seminaaritapaamiseen valmistautumista ja osallistumista.

Valmistautuminen edellyttää, että yhdestä tapaamisessa käsiteltävästä käsikirjoituksesta kirjoitetaan noin 2 sivun mittainen review-lausunto ja annetaan rakentavaa suullista palautetta seminaaritapaamisessa. Käsikirjoitukset tulevat tälle sivustolle noin viikkoa aikaisemmin. Tarvittavan salasanan saa kurssin assistentilta. Jos tapaamisen aihe edellyttää muuta valmistautumista, annetaan valmistautumisohjeet tällä sivustolla.

Kokoontumiset: Kokoontumisia järjestetään noin 1-2 kuukauden välein Systeemianalyysin laboratorion Riihessä. Tapaamiset sovitaan sähköpostitse.
Materiaali:
  • ma 16.1.2012 klo 16 Toppila, A. and Salo, A. (Manuscript 2012): Prioritizing failure events in fault tree analysis using interval-valued probability estimates (pdf).
  • ke 22.2.2012 klo 16 Kangaspunta, J. and Salo, A. (Manuscript February 14, 2012): Expert Judgments in the Cost-Effectiveness Analysis of Resource Allocations: Case Study from Military Planning (pdf).
  • to 22.3.2012 klo 16 Leppänen, J. and Hämäläinen, R.P., (Manuscript 12.3.2012): Cheap talk and cooperation in Stackelberg experiments (pdf).
  • ma 23.4.2012 klo 16 Punkka, A. and Salo, A., (Manuscript 18.4.2012): Preference Programming with Incomplete Ordinal Information (pdf).
  • ma 8.10.2012 klo 16 Brunelli, M. and Fedrizzi, M., (Manuscript September 3, 2012): Characterizing properties of inconsistency indices for pairwise comparison matrices (pdf).