Kandidaatintyön aiheet

Kandidaatintyön voi tehdä joko omasta aiheesta tai jostakin systeemianalyysin laboratoriossa valmistellusta aiheista. Kandityökokoelmasta näet valmistuneet kandidaatintyöt (jotkin työt ovat tekijänoikeuksien vuoksi salasanasuojattuja, joten jos haluat tutustua suojattuun työhön, ota yhteyttä laboratorion henkilökuntaan).

Voit ottaa yhteyttä professoreihimme, jos tarvitset apua aiheen löytämisessä:

  • Fabricio Oliveira: Operations research, mathematical programming, optimisation under uncertainty, supply chain management, production and operations planning, business analytics
  • Ahti Salo: investointiteoria, ennustemallit, riski- ja päätösanalyysi, innovaatio- ja teknologiajohtaminen, päätöksenteon tukeminen
  • Philine Schiewe: Operations research, optimisation (discrete/combinatorial/network), mathematical modelling, game theory, transportation planning, logistics, scheduling 
  • Kai Virtanen: dynaaminen optimointi, dynaamisten systeemien mallit, päätösanalyysi, Bayes-verkot ja vaikutuskaaviot, simulointi, simulointi-optimointi

Voit olla yhteydessä myös emeritusprofessoreihimme, jolloin virallinen valvoja on joku em. professoreista:

  • Harri Ehtamo: optimointioppi, peliteoria, ja niihin liittyvät laskennalliset mallit
  • Raimo P. Hämäläinen: ympäristöpäätöksenteko, energiajärjestelmät, systeemiäly, päätösanalyysi ja päätöksenteon tukeminen 

Yritykset voivat tarjota kesätyöpaikkoja, joissa on mahdollista laatia systeemitieteiden kandidaattiseminaariin sopiva kandidaatintyö. Näissäkin tapauksissa valvojana toimii joku varsinaisista (so. ei-emeritus) professoreista.