2016:

Professori Raimo P. Hämäläisen läksiäiset

2014:

Systeemianalyysin laboratorion 30-vuotisjuhla

2013:

Prof. Esa Saarisen 60-vuotisjuhlaseminaari 12.8.2013

Systeemiteoria ennen ja nyt - systeemit muuttuvassa maailmassa; Hans Blomberg -seminaari

2004:

Teknillisen Korkeakoulun Systeemianalyysin laboratorion 20 vuotisjuhla ja konsertti

2000:

Modelling Electricity Markets

1990:

Fourth International Symposium on Differential Games and Applications (Pictures)