Picture from Totti Könnölä's Dissertation


Totti Könnölä; prof. Ruud E. Smits, opponent; prof. Ahti Salo