Picture from Mika Seppä's Dissertation


Prof. Rainer Goebel, opponenet; prof. Raimo P. Hämäläinen; Mika Seppä