Picture from Marja-Liisa Siikonen's dissertation


prof. Jari Hämäläinen, opponent; Marja-Liisa Siikonen; prof. Raimo P. Hämäläinen