Pictures from Mari Pöyhönen's dissertation dinner party


prof. Raimo P. Hämäläinen, Mari Pöyhönen; prof. James Corner, opponent


prof Ahti Salo, prof. Raimo P. Hämäläinen, Mari Pöyhönen, prof. James Corner