Skip to main content

Theses

Doctoral Dissertations | Licentiate Theses | Master's Theses | Bachelors Theses | Show All

Bachelors Theses

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Show All

2016

T[ALL16] Pekka Alli: Työvuorosuunnittelun optimointi (Slides)
T[ESK16] Janne Eskola: Optimization of locomotive allocation in Finland (Slides)
T[HAU16] Tapio Hautamäki: Systems Intelligence and Team Performance (Slides)
T[JEN16] Cosmo Jenytin: How to mitigate bias in the Even Swaps process - A simulation study (Slides)
T[KAN16] Joona Kanerva: Accuracy of Approximate Operations on Fuzzy Numbers (Slides)
T[KIL16] Samu Kilpinen: Suomen rautatieverkoston robustisuus (Slides)
T[KON16] Kimmo Kontio: Kiinalaisen postimiehen ongelma (Slides)
T[KOS16] Antti Koskenranta: Tavoitteen välittyminen vuorovaikutustilanteessa - systeemiälynäkökulma (Slides)
T[LEH16]b Leo Lehikoinen: Päätöksenteon mobiilisovellukset (Slides)
T[MAT16] Markus Mattila: The Distance-Constrained Generalized Vehicle Routing Problem
T[MEL16] Sara Melander: Tillämpning av beslutsanalys i beslutsprocessen för Teknologföreingens fastighetsförnyelse (Slides)
T[NYM16] Lauri Nyman: Menetelmä Markowitzin mallin parametrien estimointiin (Slides)
T[SAL16] Markus Sallila: Lentolaitteen tutkapoikkipinta-alasta riippuva lentoreitin uhkamalli (Slides)
T[SIP16] Juhani Sipilä: Dynaaminen verkko-optimointi karttasovelluksessa (Slides)
T[VAU16] Joonas Vauhkonen: Optimization of the warehouse location and transport routes in retail business (Slides)