Skip to main content

Theses

Doctoral Dissertations | Licentiate Theses | Master's Theses | Bachelors Theses | Show All

Bachelors Theses

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Show All

2015

T[ASI15] Milja Asikainen: Anatomical connectivity networks of the human brain (Slides)
T[HAA15] Joonas Haapala: Routing military aircraft by solving a dynamic multi-objective network optimization problem with the A* algorithm (Slides)
T[HAP15] Juulia Happonen: Experiment on psychophysiological responses in a Cournot duopoly game (Slides)
T[HIR15] Jussi Hirvonen: Lisäinformaation arvo monikriteerisessä projektiportfoliovalinnassa (Slides)
T[HYY15] Riku Hyytiäinen: Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (Slides)
T[JAM15] Jori Jämsä: Temporal evolution of the scientific collaboration network in Europe (Slides)
T[KAR15] Lasse Kärkkäinen: Vesikiertokeskuslämmitysjärjestelmien putkistolaskenta ja perussäätö (Slides)
T[LAA15] Niko Laakkonen: Monte Carlo -menetelmä optioiden hinnoittelussa (Slides)
T[LAN15] Joonas Lanne: Kustannustehokkaat riskienhallintatoimenpiteet kuljetusverkostossa (Slides)
T[LEH15] Eero Lehtonen: A study on decision making using fuzzy decision trees (Slides)
T[MUT15] Juhani Mutikainen: On measuring dependence of income distribution and crime (Slides)
T[MYR15] Jesse Myrberg: Epävarmuuden huomioiminen diagnostisen testausstrategian valinnassa (Slides)
T[OJA15] Vili-Matti Ojala: Missing preferences in pairwise comparison matrices: a numerical study (Slides)
T[PII15] Johanna Piipponen: Linja-autonkuljettajien kokemuksia aikatauluista reitillä Turku-Helsinki-Turku (Slides)
T[SEL15] Katri Selonen: A study on evidence theory: a general representation of uncertainty (Slides)
T[SII15] Susanna Siitonen: Alueellisten erojen tutkiminen pienen pienten keskosten syntyvyydessä ja kustannuksissa (Slides)
T[SIL15] Riikka Siljander: Polkuriippuvuus YK:n vuosituhattavoitteiden trade-off-painotuksessa (Slides)
T[TIM15] Juho Timonen: Computation of mixed-strategy equilibria in the repeated prisoner's dilemma
T[VAA15] Touko Väänänen: Työvoiman tarpeen ennustaminen SARIMA-aikasarjamallilla (Slides)
T[VOU15] Arttu Voutilainen: Scheduling of genetic analysis workflows in grid environments (Slides)
T[WAR15] Ella Warras: Rate dependency study on gas electron multiplier gain (Slides)