Skip to main content

Theses

Doctoral Dissertations | Licentiate Theses | Master's Theses | Bachelors Theses | Show All

Bachelors Theses

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Show All

2019

T[AVE19] Aleksi Avela: Jalkapallovedonlyöntistrategioiden simulointi ja evaluointi (Slides)
T[JOK19] Lauri Jokinen: Cyclic Placement Method for Capsule Packing Problem
T[MAK19] Johannes Mäkinen: Estimating the protection provided by islands against anti-ship missiles (Slides)
T[NYM19] Emil Nyman: Clearance price optimization of seasonal products (Slides)
T[OLA19] Leevi Olander: Generating a Navigation Graph for Coastal Waters (Slides)
T[TOR19] Noora Torpo: A simulation model to compare opportunistic maintenance policies (Slides)
T[UUS19] Viljami Uusihärkälä: Methods for Removing Digital Image Noise by Merging Multiple Exposures

2018

T[ALA18] Kalle Alaluusua: Outlier detection using robust PCA methods (Slides)
T[HAN18] Hilkka Hännikäinen: Estimating the activity of regions of interest using Expectation Maximization algorithm (Slides)
T[HER18] Olli Herrala: Evaluating cannibalization between items in retail promotions (Slides)
T[HUT18] Petra Huttunen: Recognizing campaigns that cause cannibalization (Slides)
T[LAH18] Elmeri Lähevirta: On cluster structures of NHL players (Slides)
T[LAH18]b Patrik Lahti: Suojarakenteiden vaikutus maalin selviytymiseen epäsuoran tulen tai täsmäaseen iskussa (Slides)
T[LAM18] Pekka Lammi: Portfoliopäätöksenteon vinoumat (Slides)
T[MIL18] Niklas Miller: Testing the Random Walk Hypothesis for Helsinki Stock Exchange
T[SAI18]b Otto Saikkonen: On ARIMAX modelling of frauds and household wealth (Slides)
T[VAI18] Tommi Vainio: Modeling space elasticity of demand to support retail replenishment planning (Slides)

2017

T[GUN17] Nina Gunell: Puhelintukiasema-antennin säteilykuvion mittaus multikopterilla (Slides)
T[LAH17] Janne Lahti: Optimizing Mass Distributions of Bullets (Slides)
T[LAI17] Jani Laine: Testing Performance of Two Virtualization Software (Slides)
T[MER17] Max Merikoski: On residential rents in the Helsinki metropolitan area (Slides)
T[NOR17] Jessica Norrbäck: Identifying Determinants of District Heating Prices for Forecasting (Slides)
T[PAL17] Manu Paloniemi: Nuorten jalkapalloilijoiden taitotestien ja ottelutulosten yhteydestä
T[STE17] Tuukka Stewen: Optimization of artillery fire based on aerial reconnaissance (Slides)

2016

T[ALL16] Pekka Alli: Työvuorosuunnittelun optimointi (Slides)
T[ESK16] Janne Eskola: Optimization of locomotive allocation in Finland (Slides)
T[HAU16] Tapio Hautamäki: Systems Intelligence and Team Performance (Slides)
T[JEN16] Cosmo Jenytin: How to mitigate bias in the Even Swaps process - A simulation study (Slides)
T[KAN16] Joona Kanerva: Accuracy of Approximate Operations on Fuzzy Numbers (Slides)
T[KIL16] Samu Kilpinen: Suomen rautatieverkoston robustisuus (Slides)
T[KON16] Kimmo Kontio: Kiinalaisen postimiehen ongelma (Slides)
T[KOS16] Antti Koskenranta: Tavoitteen välittyminen vuorovaikutustilanteessa - systeemiälynäkökulma (Slides)
T[LEH16]b Leo Lehikoinen: Päätöksenteon mobiilisovellukset (Slides)
T[MAT16] Markus Mattila: The Distance-Constrained Generalized Vehicle Routing Problem
T[MEL16] Sara Melander: Tillämpning av beslutsanalys i beslutsprocessen för Teknologföreingens fastighetsförnyelse (Slides)
T[NYM16] Lauri Nyman: Menetelmä Markowitzin mallin parametrien estimointiin (Slides)
T[SAL16] Markus Sallila: Lentolaitteen tutkapoikkipinta-alasta riippuva lentoreitin uhkamalli (Slides)
T[SIP16] Juhani Sipilä: Dynaaminen verkko-optimointi karttasovelluksessa (Slides)
T[VAU16] Joonas Vauhkonen: Optimization of the warehouse location and transport routes in retail business (Slides)

2015

T[ASI15] Milja Asikainen: Anatomical connectivity networks of the human brain (Slides)
T[HAA15] Joonas Haapala: Routing military aircraft by solving a dynamic multi-objective network optimization problem with the A* algorithm (Slides)
T[HAP15] Juulia Happonen: Experiment on psychophysiological responses in a Cournot duopoly game (Slides)
T[HIR15] Jussi Hirvonen: Lisäinformaation arvo monikriteerisessä projektiportfoliovalinnassa (Slides)
T[HYY15] Riku Hyytiäinen: Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (Slides)
T[JAM15] Jori Jämsä: Temporal evolution of the scientific collaboration network in Europe (Slides)
T[KAR15] Lasse Kärkkäinen: Vesikiertokeskuslämmitysjärjestelmien putkistolaskenta ja perussäätö (Slides)
T[LAA15] Niko Laakkonen: Monte Carlo -menetelmä optioiden hinnoittelussa (Slides)
T[LAN15] Joonas Lanne: Kustannustehokkaat riskienhallintatoimenpiteet kuljetusverkostossa (Slides)
T[LEH15] Eero Lehtonen: A study on decision making using fuzzy decision trees (Slides)
T[MUT15] Juhani Mutikainen: On measuring dependence of income distribution and crime (Slides)
T[MYR15] Jesse Myrberg: Epävarmuuden huomioiminen diagnostisen testausstrategian valinnassa (Slides)
T[OJA15] Vili-Matti Ojala: Missing preferences in pairwise comparison matrices: a numerical study (Slides)
T[PII15] Johanna Piipponen: Linja-autonkuljettajien kokemuksia aikatauluista reitillä Turku-Helsinki-Turku (Slides)
T[SEL15] Katri Selonen: A study on evidence theory: a general representation of uncertainty (Slides)
T[SII15] Susanna Siitonen: Alueellisten erojen tutkiminen pienen pienten keskosten syntyvyydessä ja kustannuksissa (Slides)
T[SIL15] Riikka Siljander: Polkuriippuvuus YK:n vuosituhattavoitteiden trade-off-painotuksessa (Slides)
T[TIM15] Juho Timonen: Computation of mixed-strategy equilibria in the repeated prisoner's dilemma
T[VAA15] Touko Väänänen: Työvoiman tarpeen ennustaminen SARIMA-aikasarjamallilla (Slides)
T[VOU15] Arttu Voutilainen: Scheduling of genetic analysis workflows in grid environments (Slides)
T[WAR15] Ella Warras: Rate dependency study on gas electron multiplier gain (Slides)

2014

T[HAS14] Jari Hast: Implementation of Selected Metaheuristics to the Travelling Salesman Problem (Slides)
T[KAI14] Joona Kaivosoja: Tuotantoprosessin optimaalinen aikataulutus (Slides)
T[KAN14]a Teemu Känsäkangas: Vaihtoehtoisten reittien tuottaminen tiheällä liikenneverkolla ja stokastinen valinta niiden välillä (Slides)
T[KAN14]b Tiina Kangasniemi: Discrete Choquet integral and multilinear forms (Slides)
T[KAR14] Joona Karjalainen: Comparison of simulation and performance models of a tracking system (Slides)
T[KAU14] Lauri Kauppinen: Multistage investment under two sources of uncertainty - a real options approach (Slides)
T[KIN14] Teemu Kinnunen: Optimization of Duties in Railway Traffic (Slides)
T[KOP14]Ville Koponen: Multiobjective ranking and selection with incomplete preference information (Slides)
T[LIE14] Niko Lietzén: Spatiaalisiin merkkeihin ja järjestyslukuihin perustuva moniulotteinen regressioanalyysi R-ohjelmistoa käyttäen (Slides)
T[LOS14] Henri Losoi: Implementation of an algorithm for verifying the non-negativity of a multilinear function in a hypercube (Slides)
T[MEL14] Antti Melén: M-estimaatit (Slides)
T[MET14] Saku Metsärinne: Rakennuksen nykyhinnan laskenta (Slides)
T[PEL14] Lari Pelkola: Epälineaaristen pienimmän neliösumman tehtävien ratkaiseminen numeerisilla optimointimenetelmillä (Slides)
T[POH14] Ville Pohjalainen: Verkostohäiriöiden laskennallinen riskiarviointi
T[POR14] Aleksi Porokka: Optimization techniques for the moment-constrained entropy minimization problem on the sphere (Slides)
T[RAN14] Sakke Rantala: Vesivoimaketjun optimointi mehiläisalgoritmilla (Slides)
T[RAT14] Petteri Räty: Asiakaspalautteen monikanavainen palaute (Slides)
T[SAI14] Santtu Saijets: Optimaalisen tuotekehitysportfolion valinta kasvuyrityksessä (Slides)
T[SAL14] Antti Salmela: Minimilatenssiongelman ratkaisualgoritmeja (Slides)
T[TUO14] Henri Tuovila: Osakkeiden tuottojakaumia koskevien markkina- ja asiantuntijanäkemysten yhdistäminen kopulafunktioilla (Slides)
T[VAH14] Ilari Vähä-Pietilä: Kirjallisuuskatsaus sisäpistemenetelmiin ja niiden soveltamiseen eri optimointiluokille (Slides)
T[VON14] Anton von Schantz: Time Series Model for Forecasting the Sales of a Functional Dairy Product (Slides)

2013

T[AND13] Juho Andelmin: Lineaaristen monitavoiteoptimointitehtävien ratkaiseminen Bensonin algoritmilla (Slides)
T[HAL13] Viivi Halla-aho: Lajittelumenetelmät ilmakehän kaukokartoituksen laadun tarkkailussa (Slides)
T[ILO13] Juuso Ilomäki: PK-yrityksen sähköisen liikennetoiminnan tason mittaaminen (Slides)
T[JUS13] Tomi Jussila: Yhteisviat ja intervallitodennäköisyydet vikapuuanalyysissä (Slides)
T[KAJ13] Jussi Kajovaara: Tuntiassistenttien ohjaamisella parempaa opetusta (Slides)
T[KAR13] Markus Kärki: Computing equilibria in repeated games (Slides)
T[KIV13] Paavo Kivistö: Verkko-optimointiin perustuva torjuntatasan laskenta mellakkapoliisin resurssien kohdentamisessa (Slides)
T[KLE13] Santtu Klemettilä: Ontologiamuokkaimen käyttö laskentaklusterin tehokkuusanalyysissä (Slides)
T[KOS13] Jukka Koskenranta: State-Space Inference in Gaussian Process Regression Models (Slides)
T[KOT13] Mikko Kotilainen: Klempererin huutokauppa differentioituvien tuotteiden tapauksessa (Slides)
T[LIN13] Lasse Lindqvist: Vangin dilemma häiriöisessä ympäristössä Markov-prosessina (Slides)
T[LOS13] Markus Losoi: Optimal Risk Reduction Portfolios in Fault Tree Analysis (Slides)
T[PAR13] Ilmari Pärnänen: Kausaalimallit funktionaalisessa magneettikuvantamisessa (Slides)
T[RAN13] Eero Rantala: Simulointimalli mellakkapoliisin resurssien kohdentamiseen (Slides)
T[REN13] Olli Rentola: Stochastic optimization in tactical supply chain risk management (Slides)
T[RIN13] Tuomas Rintamäki: Impact of renewable energy on electricity prices - comparative analysis of Denmark and Germany (Slides)
T[ROP13] Juho Roponen: Kaksintaistelun approksimatiivinen mallintaminen (Slides)
T[VIN13] Oskari Vinko: Inferring Trichoderma reesei Gene Regulatory Network (Slides)
T[VIR13] Vilma Virasjoki: Epätäydellisen preferenssi-informaation huomioon ottavien päätöksenteon tukimenetelmien vertailu (Slides)

2012

T[BAC12] Ville-Pekka Backlund: The effects of varying neighborhood size on the evolution of opinion in a coevolving linear chain
T[HUS12] Vesa Husgafvel: Trimmitysongelman LP-relaksaation ratkaiseminen sarakkeita generoivalla algoritmilla ja brute-force-menetelmällä
T[HYT12] Noora Hyttinen: Konveksin QP-tehtävän laskenta-ajat sisäpistemenetelmillä
T[JUU12] Mika Juuti: Search space traversal using metaheuristics
T[KAN12] Juha Kännö: Aihioiden priorisointi ja portfolioanalyysi ennakoinnissa
T[KLE12] Raul Kleinberg: Turvallisuudelle tärkeiden laitteiden koestusten merkitys vikojen havaitsemisessa
T[KOL12] Jussi Kolehmainen: Ylikerroinstrategiat ja Poisson-mallit vedonlyönnissä
T[KUN12] Janne Kunnas: GARCH Models for Foreign Exchange Rates
T[LAH12] Tuomas Lahtinen: Portfoliolähestymistapa CO2-kiilapelin analysoinnissa (Slides)
T[NUM12] Jerri Nummenpalo: Lineaaristen monitavoiteoptimointitehtävien ratkaiseminen
T[OLL12] Joonas Ollila: Portfoliomalli turpeenoton optimointiin (Slides)
T[OST12] Lars Östring: Taistelujoukkojen allokaatioiden kustannustehokkuuden arviointi Lanchesterin taistelumallissa
T[PII12] Juho Piiroinen: Influence of atmospheric circulation on Antaretic sea ice in climate model HadGEM1: statistical analysis
T[REM12] Sami Remes: Ryhmäfaktorianalyysi neurotiedesovelluksissa
T[TAR12] Joonas Tarpila: Toistetun haukka-kyyhky -pelin numeerinen analysointi
T[YLI12] Kimi Ylilammi: Monen kauppamatkustajan ongelman ratkaiseminen kombinatorisena huutokauppana

2011

T[ANT11] Turkka Anttonen: Gauss-Newton ja Levenberg-Marquardt -menetelmien vertailu epälineaarisessa pienimmän neliösumman tehtävässä
T[HYN11] Yrjänä Hynninen: Stokastinen dominanssi projektiportfolion valinnassa
T[LEP11] Eemeli Leppäaho: Transfer learning for molecular systems biology
T[LEV11] Antti Levo: Monitavoitteiseen optimointiin soveltuvan evoluutioalgoritmin tarkastelu
T[LUU11] Teppo Luukkonen: Analysing Optimal Routing of Single Elevator
T[MAN11] Ilkka Mansikkamäki: Pientalojen radonpitoisuuksien tilastollinen analyysi
T[NUU11] Juha Nuutinen: Optimal Harvesting of Forest Stands
T[NYS11] Tony Nysten: Informaation leviäminen väkijoukossa - Matemaattinen mallintaminen
T[OBE11] Janrik Öberg: Johtajuuden mallintaminen liikkuvissa eläinryhmissä
T[PAR11] Kaisa Parkkila: Partial Least Squares Path Modeling in Theory Testing
T[PON11] Outi Pönni: Life cycle analysis of dye-sensitized solar cells
T[PUN11] Perttu Punakallio: Best-Response-ovenvalinta-algoritmin toiminnan tutkiminen kokeellisen aineiston avulla
T[PUU11] Heikki Puustinen: Simulation-Optimization Tool for Multi-Objective Aircraft Maintenance Scheduling
T[STR11] Jonas Strahl: Efficiency Maximization of Retail Campaigns
T[SUO11] Markku Suomalainen: Polaarisatelliittidataan perustuva lumentunnistusalgoritmi
T[TOR11] Juha Törmänen: Positiivisen psykologian vuorovaikutusmalli
T[VES11] Heikki Vesterinen: Epälineaarinen hinnoittelu: Diskreetin ja jatkuvan mallin vertailu
T[VII11] Ville Viitasaari: Valuation of Asian Quanto-Basket Options

2010

T[ALA10] Jari Alahuhta: Virheraportoijien virhemäärien jakaumat virhetietokannassa.
T[THAS10] Aira Hast: Tulvien ennustaminen matemaattisia malleja kättäen
T[HOT10] Rasmus Hotakainen: Implementation of a scheduling simulator for high-energy physics jobs and mathematical validation of the simulator
T[TJOH10] Lasse Johansson: Vaikutuskaaviopelit
T[TKUI10] Ilmari Kuikka: Poistumistien valinnan mallintaminen rationaalisille ja harhaisille agenteille
T[MAK10] Harri Mäkelin: Yrityksen myynnin ennustaminen
T[MOK10] Harri Mökkönen: Suoritusaika-analyysi selainkäyttöisessä sovelluksessa
T[NIK10] Tuomas Nikoskinen: Gaussiset prosessit derivaattahavainnoilla regressio-ongelmassa
T[TSAI10] Jussi Sainio: Taistelukentän signaaliympäristön parantaminen Sandis-ohjelmistossa
T[SOL10] Arno Solin: Cubature Integration Methods in Non-linear Kalman Filtering and Smoothing
T[SUT10] Martti Sutinen: How to Support Decision Analysis with Software - Case Förbifart Stockholm

2009

T[TAHL09] Lassi Ahlvik: Sijoutusrahastojen monikriteerien valinta
T[TDAN09] Gillis Danielsen: Simulating Carbon Beam Fragmentation in Water Phantom with GEANT4
T[TJUN09] Janne Junes: Tutkimus varasto-virtaussysteemin ymmärtämisestä
T[TKLE09] Arttu Klemettilä: Epälineaarisen hinnoittelutehtävän numeerinen analysointi ja ratkaiseminen
T[TKOL09] Juha-Matti Koljonen: Hajautettuja algoritmeja satunnaisverkon värittämiseen
T[TKUU09] Mikael Kuusela: Algorithms for Variational Learning of Mixture of Gaussians
T[TNUR09] Joni Nurmentaus: Riskirajoitusten huomiointi projektiportfoliovalinnassa
T[TSAA09] Jarno Saarimäki: Pohjaveden painekorkeuden riippuvuus luonnonilmiöistä
T[TVES09] Riina Vesanen: Palveluiden myyntikäyrien analysointi operaattoriliiketoiminnassa
T[TYLI09] Jukka Ylitalo: Assessing the effects of entrepreneurial orientation in Finnish software industry

2008

T[TESK08] Olli Eskola: Vastepintamenetelmät
T[TGUE08] Reda Guerfi: Säteilyannosten arviointimalli ja päästövanan gammalaskennan verifiointi
T[TILV08] Martti Ilvesmäki: Prosessitarkastelu aivotoiminnan virtatiheysanalyysistä
T[TLEP08] Matias Leppisaari: Monopolin sääntely epätäydellisen informaation vallitessa
T[TMAL08] Eric Malmi: Multiagent simulation and visualization of social interactions: Framework and recommender system