Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

2010

E[HOL10] Ville Holma: Arbitrage Pricing of Currency Derivatives
E[KER10] Tuomas Kervinen: Contingent portfolio programming approach to hydropower scheduling
E[KOI10] Ossi Koivistoinen: Comparison of Multiobjective Simulated Annealing and Multiobjective Evolutionary Algorithms in Presence of Noise
E[KOT10] Marko Kotilainen: Network Analysis of Technology Industry Collaboration
E[KOT10b] Marko Kotilainen: Tiedon leviämisen kuvaaminen SI-mallin ja empiirisen datan avulla
E[LIE10] Jari Liede: The effect of target duration on the volatility of interest payments
E[LUT10] Mikko Luttinen: Keep Cool - Gambling with the Climate
E[LUT10b] Mikko Luttinen: Hattrick - virtuaalisen jalkapallomanageripelin optimointiongelmat
E[MAA10a] Jyrki Maaranen: Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi
E[MAA10b] Jyrki Maaranen: Tilastollisten menetelmien ja neuroverkkojen vertailua aikasarjojen ennustamisessa
E[NIE10] Anni Nieminen: Scheduling and routing geographically distributed tasks with a genetic algorithm
E[NIE10b] Anni Nieminen: Riskienhallintamenetelmien integroiminen energiatietojärjestelmään
E[NII10] Arto Niinistö: Shortage Supply Allocation for the Prioritised Sales Orders
E[PAS10] Tommi Pastinen: Valvontakortit
E[PEK10] Timo Pekkala: Value at Risk in Bank Risk Management
E[PEK10b] Timo Pekkala: Systemic Qualities of the 2007-2010 Financial Crisis
E[PEU10] Heikki Peura: Sparse Approximate Gaussian Process Regression
E[SAL10] Osmo Salomaa: Työpaikkasaavutettavuuspohjainen asuinpaikan valinnan simulointimalli
E[SAV10] Antti Savelainen: An introduction to EEG artifacts
E[SOR10] Otto Sormunen: Tulvapadon kustannus-hyötyanalyysi Monte Carlo-simuloinnin avulla
E[TUR10] Kimmo Turunen: Exposure-at-default models for counterparty credit risk under basel frameworks