Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

2004

E[HYT04] Henri Hytönen: Utilization of Air-to-Air Missile Seeker Constraints in the Missile Evasion
E[JAA04] Keijo Jaakola: Auringonpilkkujen jaksollisuus
E[JAV04] Timo Javanainen: Analytical Delta-Gamma VaR Methods for Portfolios of Electricity Derivatives
E[KIV04] Toivo Kivirinta: Sääalkutapahtumien arviointi korjausseisokin riskimallissa
E[KOS04a]Juha Koskenkylä: Capital Budgeting under Ambiguity Aversion
E[KOS04b] Mika Koskela: Äänestysjärjestelmät ydinvoimalaitoksen suojausjärjestelmissä
E[KOS04c] Mika Koskela: Elintarviketeollisuuden HACCP-sovellus pakkausmateriaaleille
E[LAU04a] Antti Laukkanen: The use of special day information in a demand forecasting model for Nordic power market
E[LAU04b] Antti Laukkanen: Rank ordering attribute weighting methods - simulation study
E[LEH04] Jukka Lehmusvirta: A Pragmatic Study on Cost Estimation in Software Platform Based Product Development Model
E[LEH04b] Hannele Lehtinen: Optimointimallin avulla toteutetun raaka-aineiden arvotusprosessin arviointi
E[MAA04] Ari Maarni: 0-veden kierrätys paperikoneen lyhytaikaisessa seisokissa
E[MAN04] Ilkka Männistö: Optimization-Based Approach to Classification Tasks
E[MET04] Max Mether: Simulation Analysis of Option Buying
E[NYH04a] Teemu Nyholm: Knapsack-algoritmien vertailu ja testaaminen arvopaperien selvitysjärjestelmän aineistolla
E[NYH04b] Teemu Nyholm: Osakeindeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen hinnoittelumallit
E[POR04] Jirka Poropudas: Helikopterien huoltotoiminnan simulointityökalu
E[POT04] Markus Porthin: Alihankintaketjun simulointi- ja optimointimalli
E[POY04] Jouni Pöyliö: Varainhallinnan systeemidynaaminen mallinnus ja simulaatio
E[SAL04] Laura Salmi: Kysynnän ennustaminen
E[STE04] Olli Stenlund: Liikkuvan ennakointihorisontin ohjaustekniikan soveltaminen optimiohjauksen ratkaisemisessa
E[SUO04] Emilia Suomalainen: Spatiaalinen autokorrelaatio viljelykokeiden havainnoissa
E[TUO04] Tero Tuominen: Perfusion Deconvolution via EM Algorithm
E[VAT04a] Kari Vatanen: Osakesalkun markkinariskin mallinnus pääkomponenttianalyysillä
E[VAT04b] Kari Vatanen: Sijoitussalkun optimointi Black-Litterman -mallilla
E[VUO04] Matti Vuorinen: Lentotoiminnan huoltosimulaation herkkyysanalyysi