Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

2003

E[BER03] Kimmo Berg: Modelling Frisbee Flight
E[DIE03] Jaakko Dietrich: E-learning decision making
E[HOR03] Esa-Pekka Horttanainen: Spatiaalisen autokorrelaation testaaminen
E[JAA03] Keijo Jaakola: Ominaisarvojen jakauma balansoidulla asteikolla AHP:ssa
E[JAL03] Erkka Jalonen: Multicast Traffic Modelling and Load Allocation in Hybrid Cellular Network
E[JAR03] Tiia Järvenpää: Decision Conferencing in Nuclear Accident Management - Case Olkiluoto Milk Conference
E[JUV03a] Ilmari Juva: Confidence Intervals in Bootstrap
E[JUV03b] Ilmari Juva: Jalkapallo-ottelun lopputuloksen stokastinen mallintaminen
E[KIV03] Toivo Kivirinta: Loviisan riskianalyysin yhteisvikaparametrien määrittäminen
E[KOS03] Juha Koskenkylä: Incentive Adjustment with Fixed-Point Method in a Game of Leader and Two Followers
E[LIE03] Juuso Liesiö: Non-dominated Portfolios in Capital Budgeting with Interval Valued Project Outcomes
E[MEH03] Mark Mehtonen: The Tragedy of the Commons and the Forest Industry
E[MET03] Max Mether: The History of the Central Limit Theorem
E[MIL03] Pekka Mild: Potential Optimal Portfolios in Capital Budgeting
E[NIE03] Sami Niemelä: Suomen kasvihuonekaasuinventaarin epävarmuusarvio: simulointimallin analyysi ja jatkomittaussuositus
E[NOR03a]Timo Nordlund: Todennäköisyysjakaumien mallintaminen Matlab-ohjelmalla
E[NOR03b] Timo Nordlund: Alkoholin kulutusmenojen ennustaminen
E[NYB03] Tuomas Nyblom: Frequency Offset Compensation in OFDM System Using Sequential Monte Carlo Methods
E[OJA03] Juha Ojala: Scenario Selection Problem in Nordic Power Markets
E[POR03] Markus Porthin: Comparative Analysis of Learning Approaches in a Course on Decision Analysis
E[RII03] Vesa Riihimäki: Bounding the Zero Error Capacity by Tabu Search in a Packing Problem
E[RIS03a] Tuomas Riski: Lineaaristen dokumenttien samanlaisuuden mittaaminen
E[RIS03b] Tuomas Riski: Arvio kahden vaalikoneen toiminnasta
E[SUO03] Emilia Suomalainen: Pixel Maps in the FMI Inversion Method
E[VUO03] Matti Vuorinen: Aikasarjojen ennustaminen oikealla ja väärällä ARMA-mallilla