Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1999

E[GUS99] Janne Gustafsson: PRIME: An Introduction and Assesment
E[HEI99]Marko Heino: Ionivaihdon kineettiset mallit
E[IKÄ99a]Jussi Ikäheimo: Optimizing the orbit of a non-geostationary satellite with respect to a multiple station array
E[IKÄ99b]Jussi Ikäheimo: Simulation of electricity training strategies for El-Ex hour forward contracts
E[JUN99a]Virpi Junttila: Numerical solutions of incompressible steady flows
E[JUN99b]Virpi Junttila: Exploitation and Conservation of Norwegian Spiring-spawning Herring: Open access versus Optimal Harvesting Strategies
E[KÄH99a]Markus Kähäri: Assosiaatiosääntöjen etsiminen DX 200-tuotteiden vikatiedoista
E[KÄH99b]Markus Kähäri: Työkalu puhelinkeskuksen luotettavuustekniseen simulointiin
E[KAN99a]Leena Kangas: Maatalousmaan hinnan riippuvuus ilmasto- ja maaperätekijöistä
E[KAN99b]Leena Kangas: Rikki- ja typpiyhdisteiden mitattujen ja laskettujen pitoisuuksien vertailu
E[KAU99]Seppo Kauppinen: Dependability Analysis of Generic Internet Service Computing Hardware
E[KIN99a]Olli Kinnunen: Searching for Joint Gains in Electricity Market Negotiations
E[KIN99b]Olli Kinnunen: Negotiation Support Systems in the Internet
E[KÖS99]Jouni Kössi: Optimointitehtävien ratkaiseminen: Kvadraattinen ohjelmointi ja sisäpistemenetelmät
E[MEL99]Carlo Meloni: Internet service provider liiketoiminta paikallisessa puhelinyhtiössä
E[MUS99]Jyri Mustajoki: Preferenssien jakaumasimuloinnit intervalli-SMART-päätösmalleissa
E[NYB99]Eeva Nyberg: Controlling Government Debt as an Optimal Control Problem (yhdessä Olli Oksasen kanssa)
E[NYL99]Samppa Nylund: Application of Data Envelopment Analysis
E[OKS99]Olli-Matti Oksanen: Controlling Government Debt as an Optimal Control Problem (yhdessä Eeva Nybergin kanssa)
E[PÖY99]Aku Pöysti: Merkinatokanavan kuormituksesta matkapuhelinverkossa
Aku Pöysti: PNNI Routing Algorithm
E[QVI99a]Tuomas Qvickström: An adaptive learning algorithm for information filtering
E[QVI99b]Tuomas Qvickström: Selvitys futuurihintojen ja toteutuvan spothinnan erosta sekä tuotteiden korrelaatiosta sähkömarkkinoissa
E[RAN99a]Jukka Juuso Ranta: Parametrien estimointi sulatusdatasta
E[RAN99b]Jukka Juuso Ranta: Job shop-ajoituksen laskenta simuloimalla
E[SÄK99a]Petri Säkkinen: AHP:n painokertoimien varianssien määrittäminen lineaarisointiin perustuvalla approksimaatiolla
E[SÄK99b]Petri Säkkinen: AHP:n painokertoimien määrittäminen robustilla regressiolla
E[SIR99a]Juuso Siren: Kansantalouspeli
E[SIR99b]Juuso Siren: Gradientin suunnan arvioiminen epätäydellisellä informaatiolla
E[SOR99]Janne Sorsa: Statistical comparison of mechanical properties of steel tubes
E[SPA99]Greig Spankie: Mobile agents and Information Security
E[SUO99a]Mika Suojarinne: Setaani-indeksilaskurin toteuttaminen Porvoon jalostamon optimointimalliin simulaattoriliitännällä
E[SUO99b]Mika Suojarinne: Tuontilentorahdin yhteislähetysten luotettavuus
E[TUR99]Jussi Turunen: Bootstrap-menetelmän soveltaminen sähkönkulutusaikasarjaan
E[USK99a]Jussi Uskola: Lentokoneen liidon optimointi
E[USK99b]Jussi Uskola: Simulointityökalujen käyttö GPRS-verkon suunnitteluprosessissa
E[VAS99]Anu Vasama: Rakenneanalyysi skenaariomuuttujien määrittelyssä