Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1998

E[ARO98a]Martti Aro: Eristimien läpilyöntitestauksen tutkimuksessa käytetyt tilastolliset menetelmät
E[ARO98b]Martti Aro: Käyränsovitusalgoritmeja
E[BAC98]Tom Backman: Kaukolämpöverkon tilan estimointi Kalman suotimen soveltuvuus ja sovitus verkkomalliin
E[EKV98a]Vesa Ek: Simulointimalli laajojen dynaamisten ajoitustehtävien herkkyysanalyysin suorittamiseksi
E[EKV98b]Vesa Ek: Resurssirajoitetut ajoitustehtävät
E[HOR98]Esa-P. Horttanainen: Log-normaalijakaumaa noudattavan ajan arvon estimointi
E[JÄÄ98]Harri Jäälinoja: Simulations in Population Dynamics
E[JAN98]Paula Jantunen: Ohjelmistotuotannon laatumittareiden strukturointi ja laatuindeksimallin kehittäminen
E[KÄM98a]Olli Kämäräinen: Päätöksentekijän monitavoitetehtävän tukemeinen syklisellä koordinaattimenetelmällä rajoitusehdotusmenetelmässä
E[KÄM98b]Olli Kämäräinen: Intelligent agents and their applications in supply chain management
E[KIV98]Ari Kiviluoma: Liikennevakuutuksen suurivahinkopoolin omavastuun valinta
E[KÖS98]Jouni Kössi: Tunnistustehtävien numeerisesta ratkaisemisesta
E[LAA98a]Kari-Pekka Laakso: Biodiversiteettimalli
E[LAA98b]Kari-Pekka Laakso: Bassist-ohjelmiston arviointi
E[LAK98]Teemu Laakso: Density Dependence Applied to a Multiple Matrix Model Pepresenting the Life Cycle of a Tick
E[LEH98]Matti Lehtonen: Tuoterakenteen käsittely relaatiotietokantasovellutuksissaelektroniikkateollisuuden toiminnanohjausjärjest kehityspr.
E[MÄK98a]Mikko Mäkelä: The Dynamics of a Spatially Explicit Host-Parasitoid Model
E[MÄK98b]Mikko Mäkelä: Software Agents - An Overview of Theory and Practice
E[MEL98]Carlo Meloni: Heuristic Tools for Analyzing the Telecommunications Business
E[NIE98]Antti Niemi: Analysis and Presentation of OpSSim Logistics Simulation Results
E[NIK98]Petri Nikkola: Tarkkuusvaaituksen satunnaisen virheen analyysi
E[NUR98a]Ilari Nurmi: Prosessimalli Internet-kaupankäynnin aloittamisesta - Tuotteiden ja palvelujen jakelun instrumentit Internetissä
E[NUR98b]Ilari Nurmi: Competitive Analysis of Marketing Techniques and Recommendations for Future Actions
E[NYB98]Eeva Nyberg: Yrityksen toimintaa kuvaava koulutuspeli
E[OKS98]Sami Markus Oksanen: Osapelitäydellisyys ja muita peliteorian ratkaisukäsitteitä
E[PYY98]Tuomas Pyykkönen: Kahden tason optimointitehtävä - sovellutusalueita vaikeuksia ja ratkaisumenetelmiä
E[RIS98a]Reija Ristilä: Päätöksenteon tietokoneavusteinen opetus
E[RIS98b]Reija Ristilä: A study of steady-states and dynamics of two shoot-root models for allocation of resources in plants
E[RUD98]Leena Rudanko: ARMA-tyyppisessä aikasarjayhtälössä syntyvästä varianssista
E[SPA98]Greig Spankie: Beergamen mallinnus Simulinkillä sekä stabiili säädin tilausten laskentaan
E[SUU98a]Riku Suutari: Kaksiulotteisen vakiokeskiarvoisen stokastisen prosessin ennustaminen kriging-menetelmällä
E[SUU98b]Riku Suutari: Ekosysteemityypin mukainen korjaus Suomen rikkilaskeumaan
E[SYR98]Mikko Syrjänen: Energiahankintakulujen minimointi Lineaarisilla optimointimalleilla
E[VAS98]Anu Vasama: Standardiajoitetun työn aikasarja-analyysi
E[VEH98]Iivo Vehviläinen: Numerical solution to moment equations in a triangle
E[VEN98]Juha Venäläinen: Lentokoneen tilan ennustusmenetelmien vertailu
E[VIL98]Samu Viljanen: Tukiaseman hajautetun tehonsäädön vaikutus puhelun laatuun
E[VUO98]Vuokko Vuori: Oliotekniikat jakeluverkkojen ohjaus- ja käytönvalvontajärjestelmän komentokielessä