Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1996

E[ALA96]Susanna Alaja: Comparison of weight estimation methods and evaluation scales with the anal hierarchy process and tradeoff tech.
E[BIN96]Ella Bingham: Tilastollinen analyysi paperinpäällystyskoneen ratakatkoista
E[BLO96a]Mikko Blomroos: Bayesilaisen posteriorijakauman laskeminen parittaisesten vertailujen ja monte carlo -simuloinnin avulla
E[BLO96b]Petri Blomqvist: Helsingin ja pietarin välisen henkilöliikenteen kysyntätutkimuksen koesuunnitelma
E[HAA96a]Harri Haanpää: Minimum cost flow -tehtävän ratkaiseminen Relax-algoritmilla
E[HAA96b]Harri Haanpää: Harvan matriisin transponointi lineaarisessa ajassa omassa tilassaan
E[HÄM96]Markko Hämäläinen: Reaaliaikaisen viestintäjärjestelmän käyttömahdollisuuksia energiankäytön ohjaamisessa
E[HAN96]Sami Hanttu: Arviointivirheiden vaikutus vaihtoehtojen paremmuusjärjest vaihtumiseen analyyttisessä hierarkkiaprosessissa; ...
E[HEI96]Marko Heino: Ohjausten eliminoinnin vaikutus optimisäätötehtävän ratkaisemisessa
E[HEL96]Jyri Helenius: Windows-käyttöliittymän toteuttaminen intervallimenetelmiä käyttävälle päätöksenteon tukiohjelmalle
E[HIE96]Saku Hieta: Jakelulogistiikan luotettavuusanalyysi
E[HNN96]Raisa Hannus: Multicrireria Decision Making in Environmental Pollution Control in India
E[IIV96a]Tuomas Iivanainen: Autokaupan jälleenmyyjän skenariomalli
E[IIV96b]Tuomas Iivanainen: Liikepankin moniperiodinen skenariomalli
E[JÄÄ96]Harri Jäälinoja: WWW-pohjainen koejärjestely monitavoitteisen päätöksenteon painotusmenetelmien tutkimiseksi
E[JOK96]Antti Jokinen: Lyhyen aikavälin sähkönkulutuksen ennustamien
E[JUN96]Timo Junttila: Sähkönkulutuksen lyhyen aikavälin ennustaminen RBF-verkon avulla
E[KAU96]Seppo Kauppinen: Opetusasteikon vaikutus neuroverkon ratkaisukykyyn AHP-päätösmatriiseja ratkottaessa
E[KES96a]Marko Keskinen: Access-tietokantasovellutuksen käyttö sähkönkulutuksen analysointiin ja ennustamiseen
E[KES96b]Marko Keskinen: Suorituskykyoptimointi graafisessa valvontasovellutuksessa
E[KIV96]Ari Kiviluoma: Name not known
E[KNG96]Elisa Konga: Teollisuuskuormien pudotusprioriteetin optimointi perustuen asiakassopimuksissa määr sakkoihin ja käytettävyystakuisiin
E[KON96a]Esa Konga: Intelligent systems in capital markets
E[KON96b]Esa Konga: Forecasting Finnish 5-year interest rate with macroeconomic and market data
E[KYL96]Kaisa Kyläkoski: Ryhmäpäätöksenteon simulointi käyttäen intervallitekniikoita
E[LAA96]Teemu Laakso: Thornleyn kuljetusmallin sovellus Lignum-mallissa
E[LAK96]Janne Laakso: Epävarmuuden ja johdonmukaisuuden vaikutus analyyttiseen hierarkkiaprosessin päätösvektoriin
E[LAP96]Jari Lappalainen: Koronvaihtosopimusten hyötyteoreettinen hinnoittelu
E[LEH96a]Heikki Lehtonen: Missing values in time series
E[LEH96b]Heikki Lehtonen: Kansainvälisen maatalouskaupan ympäristövaikutuksista
E[MÄK96]Jussi Mäkilä: Monipisteammuntamenetelmän rinnakkaistaminen PVM-ohjelmiston avulla
E[MIK96a]Juha Mikkola: 3D-virtausmallin soveltaminen Kemira oy:n Uudenkaupungin tehtaan vesistökuormituksen tutkimiseen
E[MIK96b]Juha Mikkola: Haarautumisprosessit ja LIGNUM
E[MUR96]Pauli Murto: Fine tuning of professional football fixture lists in the Netherlands
E[PLI96]Herkko Plit: Loviisan ydinvoimalaitoksen välijäähdytyspiirin analyysi APROS-simulointiympäristössä
E[PÖY96]Sanna Pöyhönen: Tulovirtaaman ennustaminen lineaarisella regressiomallilla
E[SAL96]Hannu Salminen: Varastorullista tapahtuvan arkkileikkuun optimointi
E[STR96a]Chistoffer Strandell: Poissonin regressio
E[STR96b]Chistoffer Strandell: Ainetta rikkomattomien testausmenetelmien käyttö säröjen mittaamisessa
E[SUN96]Max Sundström: Trend Analysis of Nonhomogeneous Poisson Processes
E[SYR96]Mikko Syrjänen: Lähdetermien määrittäminen tason 2 PSA:ssa
E[TUR96]Jussi Turunen: Usean otoksen keskiarvojen vertailu bootstrap-menetelmällä
E[VIL96]Juha Viljakka: SDH Networks and Network Testing
E[VOU96a]Marko Voutilainen: Lentokoneen väistötekniikoita läheltä ammuttua suhteellisesti navigoivaa ohjusta vastaan
E[VOU96b]Marko Voutilainen: Tietoturva yrityksen liittyessä internetiin