Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1995

E[BLO95]Petri Blomqvist: Henkilöauton omistuksen ja käyttömahdollisuuden mallit
E[FAL95]Harri Falck: Oliopohjainen tuotantotalouden optimointimallitus
E[GIL95]Mika Gillberg: Vesivoiman optimointitehtävän ratkaiseminen Zoutendijkin ja rajoitetulla Frank-Wolfen menetelmillä
E[HÄM95]Markko Hämäläinen: Sähkölämmitystalon lämmitysenergian käytön ohjaaminen
E[HAN95]Sami Hanttu: STRATEGEM -kansantalouspeli
E[HNN95]Raisa Hannus: Kulttuurierot ryhmäpäätöksessä
E[HON95]Karri Honkoila: Lentokoneen ohjaus käänteissimuloinnin avulla
E[HUU95a]Sami Huusko: Populaatioiden fraktaalianalyysi
E[HUU95b]Sami Huusko: Metaaniemissiomalli
E[JOK95]Antti Jokinen: Energialaitoksen sähkönhankinnan optimointi
E[JUN95]Timo Junttila: Matemaattinen malli jätevedenpuhdistamon aktiivilieteprosessille
E[JUO95a]Jukka Juottonen: Rationaalipolynomin sovittaminen pistejoukkoon
E[JUO95b]Jukka Juottonen: Kuormamomentin estimointi nopeussäädetyssä epätahtimoottorikäytössä
E[KET95]Eero Kettunen: A Simulation Study of Two-Party Negotiation Procedures
E[KON95]Elisa Konga: ...kaasuturbiinin teknis-taloudelliseen valvontaan tehtäviä laskentoja SOLVO-voimalaitossimulointiohjelmalla.
E[KYL95]Kaisa Kyläkoski: Sileällä rationaalifunktiolla approksimointi
E[LAA95]Pasi Laakso: Suhteellisesti navigoivan ohjuksen simulointiohjelma
E[LAK95]Janne Laakso: Sihteeriongelma
E[LAP95]Jari Lappalainen: Optimaalinen valuuttasijoitusportfolio yhden ja kahden periodin tapauksessa
E[MÄN95]Juha Mäntysaari: DEA-mallin ratkaisualgoritmien parantaminen
E[MIE95a]Susanna Miettinen: A Comparison Experiment on Accuracies of Priorities in AHP Obtained with Different Scales
E[MIE95b]Susanna Miettinen: Korko- ja valuuttaswappeihin liittyvät riskit ja niiden hallinta
E[PAA95]Lauri Paatero: Algoritmi vaihtoehtoisten algoritmien rinnakkaiskäytölle
E[PLI95]Herkko Plit: Loviisan ydinvoimalaitoksen ison LOCAn analyysi APROSin 1-D mallilla
E[PUK95]Markku Pukkila: Optimaalinen koesuunnittelu ja geneettiset algoritmit
E[RIS95a]Marita Risku: Ryhmäpäätöksenteko Internetissä käyttäen päätösanalyysityökaluja
E[RIS95b]Marita Risku: Weibullanalyysi mekaanisten komponenttien luotettavuustestauksessa
E[SAA95]Jussi Saalinki: Monimuuttujamenetelmät markkinatutkimuksessa
E[SAL95]Hannu Salminen: Lineaar osittaisdiff.tiaaliyht. diskretoinnissa syntyvien lineaaristen yhtälöryhmien iteratiiviset ratkaisumenetelmät
E[SAR95]Sari Saranka: Kilpailevien regrssiomallien erottaminen
E[SUN95]Max Sundström: You Choose -johdannaisen hinnoittelumalli
E[TAL95a]Markus Tallgren: Indeksirahaston muodostaminen
E[TAL95b]Markus Tallgren: Branch-and-cut algoritmit 0-1 kokonaislukutehtävälle sekä kiinteät kustannukset -sekalukutehtävälle
E[UUT95]Kimmo Uutela: Takaisinkytketyn optimisäädön toteutus neuroverkolla
E[VIL95]Juha Viljakka: BUGS-ohjelman käyttö Gibbs sampingissa
E[VIR95a]Kai Virtanen: Lentokoneen parametrien approksimointiohjelma APPROX
E[VIR95b]Kai Virtanen: Vesivoiman optimointitehtävän hajauttaminen täydennetyn Lagrangen funktion menetelmällä