Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1994

E[FAL94]Harri Falck: Yhteistyöratkaisut saastepäästöpelissä
E[HEI94a]Pirja Heiskanen: Prosessi- ja taito-orientoitujen koreografiaopetusmenetelmien erojen tutkiminen tilastollisin menetelmin
E[HEI94b]Pirja Heiskanen: Painokerroinmenetelmän käänteinen ratkaiseminen
E[HON94]Karri Honkoila: Simulation of VVER-91 Condenser System Behavior with APROS
E[KEP94a]Jussi Keppo: Valuuttakurssiriskiltä suojaaminen
E[KEP94b]Jussi Keppo: Valuation of Options in Inefficient Markets
E[KET94]Eero Kettunen: HIPRE 3+ Group Link and INPRE v 2 0
E[KOK94a]Hanna Kokko: Sähkönkulutuksen viikkokeskitehon ennustaminen
E[KOK94b]Hanna Kokko: Stokastiset ikärakenteiset populaatiomallit ja uhanalaiset eläinkannat
E[KUR94a]Juha Kurkela: Yrityksen arvon tarkastelu Leveraged Buyout -yrityskaupassa
E[KUR94b]Juha Kurkela: Aerosolisovellutusten dekonvoluutiomenetelmiä
E[LAP94a]Antti Lappeteläinen: Kansantalouspeli
E[LAP94b]Antti Lappeteläinen: Regressioanalyysi iän sukupuolen ja bruttokansantuotteen vaikutuksesta vuosituloihin
E[LEI94a]Ossi Leikola: Yksilöllisten energiapoliittisten näkemysten yhdistäminen intervalli AHP:n avulla
E[LEI94b]Ossi Leikola: Käyttöaikaan perustuvalla energianhinnoittelulla saavutettavan hyödyn jakaminen sähköntuottajan ja 3 kuluttajan kesken
E[MÄN94]Juha Mäntysaari: Käyttöliittymä sähkölämmityskuluttajien toimintaa simuloivaan ohjelmaan
E[MYY94a]Satu Myyrä: Kertopuupalkkien mittatoleranssien määrittäminen
E[MYY94b]Satu Myyrä: Lasitehtaan myynnin ennustaminen aikasarjamallin avulla
E[PAA94]Lauri Paatero: Lentokoneen ja ilmakehän mallit optimointia varten
E[PAR94]Janne Parantainen: Kriteerien painotusmenetelmien vertailu
E[PEN94]Teemu Pennanen: Resurssien allokointiongelma joukkoliikenteen suunnittelussa
E[PIE94]Karoliina Pietiläinen: Kaukolämmön kulutuksen ennustaminen
E[PUK94]Markku Pukkila: Pareto-optimaalisten pisteiden ratkaisumenetelmien vertailu oligopolipelissä
E[RAU94]Mika Rautakorpi: Ensimmäisen kertaluvun differentiaalisen dynaamisen ohjelmointimeneyelmän tietokonetoteutus
E[SAL94]Sami Salomaa: Behaviour of universal Feigenbaum constant in a chaotic environmental-economic system
E[SAR94]Sari Saranka: Itsesimilaarisen liikenteen mallinnus ja generointi
E[SÄY94]Simo Säynevirta: Kahden pisteen reuna-arvotehtävien numeeristen ratkaisumenetelmien kokeellinen vertailu
E[TAK94a]Janne Takala: Lentokoneen simulointimalli
E[TAK94b]Janne Takala: Valuuttaluottojen diversifiointi
E[UUT94]Kimmo Uutela: Latenssivaihtelut MEG-signaalissa