Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1993

E[HEL93a]Tom Helenius: Kemiallisen tasapainotilan ratkaiseminen: Ratkaisun toteutus tietokoneohjelmalla
E[HEL93b]Tom Helenius: Kemiallisen tasapainotilan ratkaiseminen: lineaarinen malli ja mallin ratkaiseminen
E[HJOH93]Niklas Johnsson: Preliminär beskrivning av kvicksilvrets kretslopp i en flod
E[JOH93]Carita Johnsson: Ett sammandrag över matematiska metoder som kan utnyttjas vid datorers kapacitetsanalys
E[KAK93a]Urpo Kakko: Oulunjokivesistön kevättulvamalli
E[KAK93b]Urpo Kakko: Oulujoen vesistönjuoksutusten optimointi
E[KAR93]Kari Karhunen: Suora kysyntämalli Pääkaupunkiseudun sisäisten joukkoliikennematkojen ennustaminen
E[KEK93]Timo Kekäläinen: Laivan täyttö
E[KOK93]Tero Kokkila: Kulkeutumisen lähtöpaikan käänteislaskenta
E[KON93]Jyrki Konola: Volatiliteetin estimointi puutteellisesta aikasarjasta
E[KUR93]Jari Kurri: Nopeuksien aikavaihteluista
E[NIK93]Kimmo Nikkanen: Huoltosopimusten spesifiointiasteen vaikutus tietotekniikkaalan yritysten katteen muodostumiseen asiakasryhmittäin
E[PAL93]Mika Paloranta: IVO:n Oulujoen tulvamallin kehittäminen
E[PAR93]Janne Parantainen: Normaalipäivien tunnistaminen korkeamman hinnan kulutuskäyristä
E[PEN93]Teemu Pennanen: Differenssimenetelmän käyttö lennon optimointitehtävässä
E[RAU93]Mika Rautakorpi: The prediction of the parament of a software product
E[SAA93]Jussi Saalinki: Kalamallin "fisut" käyttöliittymän kehittäminen Windows ympäristössä
E[SAL93]Sami Salomaa: Kemijoen vesistön optimointi
E[SÄY93]Simo Säynevirta: Optimitilauksen määrittäminen subjektiivisiin kysyntäennusteisiin perustuen
E[WEI93a]Robert Weiss: Kansantalouden simulointimallin ja kansallisen energiastruktuurin optimointimallin yhdistäminen
E[WEI93b]Robert Weiss: Virtuaalimassatermi APROS-simulaattorin yksiulotteisessä erillisessä kaksifaasimallissa