Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1992

E[JHN92]Carita Johnsson: Räntors och valutakursvariationers inverkan på aktiemarknaden
E[JOH92]Niklas Johnsson: Modellering av 3 månaders helibor räntan
E[KAN92]Janne Kankare: Neuraaliverkot hiivankasvatusprosessin mallinnuksessa
E[KEK92]Timo Kekäläinen: Laivareittien etäisyyslaskenta
E[KLI92]Terhi Kling: Maaperän sähkönjohtavuusrakenteen käänteinen mallintaminen DCA-verkon avulla
E[KOK92]Tero Kokkila: Blackjack -korttipeliin liittyvät todennäköisyydet
E[KOM92]Markku Komsi: Hierarkkiarakenteen vaikutus päätösvaihtoehtojen painoihin hiearkkisissa päätösmalleissa
E[KON92]Jyrki Konola: Sotkamon reitin vesistömalli
E[KUU92]Pirkko Kuusela: Simulointimenetelmä kahden otoksen vertailuun sensuroiduilla havainnoilla
E[LEH92a]Petri Lehtivaara: Projektinhallinta
E[LEH92b]Petri Lehtivaara: Ryhmäpäätöksenteko intervallitekniikalla
E[LUC92]Ville Lucander: Tehonjaon laskenta osana verkostolaskentaa sähkönsiirtoverkossa
E[LUM92]Annareetta Lumme: Kahden pienen havaintoaineiston jakaumien yhdenmukaisuuden testaus
E[MET92]Hannu Mettälä: Multimedia ja päättelyverkkopohjainen asiantuntijajärjestelmä - sovellutusesimerkki
E[NAR92a]Timo Narumo: Merenranta-alueen makean ja suolaisen pohjaveden virtausten ja rajakerroksen tarkastelua 2D-mallin avulla
E[NAR92b]Timo Narumo: Kahden tilastollisen testin pätevyysalueen laajentaminen simuloimalla
E[NIK92]Eero Nikula: Fox-indeksin arvojen enustaminen simulointi- ja aikasarjamalleilla
E[NKK92]Kimmo Nikkanen: Erillislaskutuksen laskutusviiveen muodostuminen ja sen vaikutus tietotekniikka-alan yrityksen kustannusrakenteeseen
E[NUM92]Jussi Numminen: Sateenkaaren teoria
E[PAL92]Mika Paloranta: Joukkoliikenteen lippujen hinnoittelumalli liikenteenharjoittajalle
E[PIE92]Karoliina Pietiläinen: p-Poisson -yhtälön ratkaiseminen FEMPAK-ohjelmistolla
E[PYY92]Jouni Pyykönen: Outlier-aikasarjamalli kaukolämmön kulutukselle
E[RAI92a]Tuomas Raivio: Saimaan tulvista aiheutuvien rakennusvahinkojen selvittäminen otannalla
E[RAI92b]Tuomas Raivio: Yrityksille tehdyn reaaliaikaisen hinnoittelukokeen tulosten analysointi
E[SIN92]Jukka Sinisalo: Malli Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksille
E[VAL92]Esko Valkonen: Pakokaasupäästöjen leviämismallin testaus avoimen väylän läheisyydessä