Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1990

E[AIT90a]Perttu Aittoniemi: Energian tuotannon ja käytön vaikutus ihmisen terveyteen ja turvallisuuteen
E[AIT90b]Perttu Aittoniemi: Mittausten analysointiohjelma kuvaputken välkkymisen tutkimiseen
E[HAA90]Juha Haataja: APL2 matemaattisena apuvälineenä
E[HEI90]Arto Heikkinen: Vastapainevoimalan eräiden tasaussäätöjen toteutus ja simulointi
E[HOL90]Maunu Holma: Pohjaveden virtauksen mallintaminen lineaarisilla yksiyhtälömalleilla
E[HUT90a]Reijo Hutka: Takaisinkytkentä analyyttisessä verkkoprosessissa
E[HUT90b]Reijo Hutka: Tuulen käyttäytymisen ja tuuliturbiinien analysointi
E[JUV90a]Asko Juvonen: Heuristinen menetelmä rullatavaran lastauksen optimointiin
E[JUV90b]Asko Juvonen: Bendersin algoritmi
E[KET90]Anu Kettunen: Autoregressiivisen mallin kertaluvun määrääminen ja parametrien estimointi: Eri menetelmien kokeellinen vertailu
E[KIN90]Kari Kinnunen: Johdon tietojärjestelmät ja päätöksenteon tukijärjestelmät loppukäyttäjän näkökulmasta
E[KLI90]Terhi Kling: Kallioporareikää leikkaavien rakojen vedenjohtavuuksien mallintaminen BORE-ohjelmalla
E[KOL90]Tatu Koljonen: Voimaloiden yhteiskäyttö NASH-sopimusratkaisuna
E[LAU90]Hannu Lauri: AHP-analyysin toteutus mikrotietokoneella
E[LUN90]Petra Lundström: Gruppering av elektricitetskonsumtionskurvor
E[MET90]Hannu Mettälä: Analyyttinen hierarkkiaprosessi ja intervallivertailut graafisen käyttäjäliitynnän toteuttaminen
E[MYL90a]Pekka Myllymäki: Käyttäjän arvostusten huomioonottaminen konfliktitilanteessa
E[MYL90b]Pekka Myllymäki: Tietokantakyselyiden optimointi ralaatiotietokannoissa
E[NIE90]Jarmo Nieminen: Sisäänhengitysmallin ja sen ratkaisuparametrien estimoinnin toteutus fortranilla
E[OLK90]Mikko Olkkonen: Kaukolämmön kulutusdatan suodattaminen
E[OLL90a]Markku Ollila: Polttolinjan automatisointi ja PC-ohjauksen toteutus
E[OLL90b]Markku Ollila: Pseudoinversin ja hermoverkkoalgoritmin käyttö erään mallin estimoinnissa
E[PÖY90]Mari Pöyhönen: Identifiointiohjelmia yksinkertaisille dynaamisille malleille
E[SEI90]Ilkka Seilonen: Sähkönsiirtoverkon topologian laskenta
E[TAK90]Paula Takkunen: Rahoitusoptiot (Option hinnan määräytyminen ja korko-option käsittely)
E[TIK90]Kimmo Tikka: AIDS-epidemian leviämisen yksinkertaiset mallit
E[TUO90]Petri Tuominen: Implementing Interval Input in the Analytic Hierarchy Process
E[VER90]Markku Verkama: Kartelli duopolissa
E[YLI90a]Jukka Ylijoki: Tietokoneohjelmisto epäpuhtauspäästön leviämisen arvioimiseksi ilmakehässä
E[YLI90b]Jukka Ylijoki: Lukujen järjestäminen peräkkäisten arvojen välisen vaihtelun perusteella