Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1988

E[BAC88]Tom Backman: Suomen sähköhuolto 1988 - 2020 Optimaalinen lauhdetuotanto ja sen vaikutus sähkön säästön kannattavuuteen
E[HEI88a]Tapio Heininen: Tietokoneohjelma paperin analysointia varten
E[HEI88b]Tapio Heininen: Teoreettisia tarkasteluja paperinanalysointiohjelmaa varten
E[HKK88]Arto Heikkinen: Eräiden verenkierrron säätöilmiöiden mallintaminen optimointimalleilla
E[JYR88a]Marko Jyrkinen: Päätöspuuohjelma
E[JYR88b]Marko Jyrkinen: Tuotesijoituksen optimointi
E[KRO88]Edward Krogius: Voimansiirtolinjojen ja teollisuuden nopeiden staattisten kompensaattoreiden mitoituksen formul optimointiongelmaksi
E[MUR88]Juhani Murto: Erään hermoverkkomallin simulointi
E[NIE88]Jarmo Nieminen: Epävarman tiedon hallinta Pearl'n menetelmällä
E[RAN88]Kimmo Rantanen: Mittaustulosten esitys- ja analysointiohjelmisto
E[TAK88]Pekka Takaranta: Suurjännitepulssien konstruointi käänteisonvoluutiomenetelmällä
E[TIK88]Kimmo Tikka: Semi-Markow-prosessien käyttö tienpidon suunnittelussa
E[TÖY88]Pekka Olavi Töytäri: Toisiaan leikkaavien tasokäyrien muod sulj. alueiden viivoitusalgoritmien suunnittelu ja toteutus CAD-ohjelmistossa
E[VÄÄ88]Jyrki Väänänen: Peurakannan metsästyksen suunnittelu