Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1987

E[ANT87a]Tapio Anttila: Kiinteistönvälittäjän asiakassuhteet johtaja-seuraaja-peliasetelman avulla tarkasteltuina ja tiet tekn. keh. vaik. ...
E[ANT87b]Tapio Anttila: Päätöspuumenetelmän käyttö tutkimus- ja tuotekehitystoimiminnan ohjauksessa
E[HEI87a]Jussi Heinonen: AHP:n herkkyysanalyysi
E[HEI87b]Jussi Heinonen: SDL-kuvauskielen käyttö lähettämön kuvauksen apuvälineenä
E[HOL87a]Jan-Erik Holmberg: Tödennäköisyysarvioiden täsmentäminen
E[HOL87b]Jan-Erik Holmberg: Halonijärjestelmän optimointimitoitusjärjestelmä
E[KAR87a]Risto Karjalainen: Bayesin luokittelijan virhetodennäköisyyden laskeminen käyttäen Parzen-approksimaatioita foneemiluokkien tih f.:lle
E[KAR87b]Risto Karjalainen: SCARA-tyyppisen teollisuusrobotin optimaalisen liikeradan suunnittelu
E[NIE87a]Tuomo Niemi: Päätöksenteon tukijärjestelmän tietokantaliitäntä
E[NIE87b]Tuomo Niemi: Lineaarisen tavoiteoptimointiongelman ratkaiseminen taulukkolaskentaohjelmalla
E[RAN87]Kimmo Rantanen: Aikasarja-analyysiohjelman käyttäjäliityntä mikrotietokoneelle
E[SAI87a]Timo Saija: Objektiorientoituneen simulointiympäristön laatiminen analogiapiirien mallitukseen
E[SAI87b]Timo Saija: Voimalaitosten energiantuotannon stokastinen monitavoitteinen optimointi