Siirry pääsisältöön

Systeemianalyysin laboratorion kesätyöpaikat / Summer jobs at the Systems Analysis Laboratory

 

The instructions and topic descriptions below are in Finnish. Please contact Juho Roponen if you need assistance in understanding them.

Systeemianalyysin laboratorio ottaa kesäksi 2018 töihin tutkimusapulaisia. Työt alkavat tyypillisesti kesäkuun alussa ja päättyvät elokuun lopussa, mutta myös muuta voidaan sopia. Osa aiheista soveltuu myös 1.-2. vuoden opiskelijoille. Halukkaat voivat syksyllä jatkaa töitä osa-aikaisesti tuntitöinä ja/tai kurssien assarointien muodossa.

Työt voidaan muotoilla siten, että niistä saa raportoitua erikoistyön tai kandidaatintyön. Kandidaatintyön suorittajat valmistelevat aiheen ohjaajan kanssa työsuunnitelman kesäkuussa järjestettävään seminaarikokoontumiseen (ks. seminaarin sivut). Useista aiheista on mahdollisuus jatkaa diplomityöhön asti.

Kerro hakemuksessasi mistä aihepiiristä (I-IV) olet eniten kiinnostunut ja/tai mistä tehtävistä (numeroinnin 1-9 mukaisesti) olet kiinnostunut. Ilmoittamiesi tehtävien ei tarvitse kuulua samaan aihepiiriin. Voit halutessasi myös ilmaista kiinnostuksesi ilmoittamiesi tehtävien välillä.

Hakemus jätetään sähköisesti. Haku päättyy 14.2.2018. Ohjeet ja linkki sähköiseen hakemukseen löytyvät sivulta https://math.aalto.fi/fi/ajankohtaista/

Palkkaamme kesäksi

  I Päätösanalyysi ja teknistaloudelliset systeemit

 1. Yksi tai useampi teekkari yritysten ja julkisorganisaatioiden investointipäätöksiä, riskienhallintaa ja kustannustehokkuutta tukevien päätösmallien kehittämiseen ja soveltamiseen. Mahdollisia päätöksenteon konteksteja ovat vastakkainasettelullinen riskianalyysi, turvallisuuskriittisten järjestelmien riskienhallinta sekä terveydenhuollon tehokkuusanalyysit. Optimoinnin perusteiden, päätöksenteon ja ongelmanratkaisun ja/tai investointiteorian kurssien suorituksista on etua, osin myös ohjelmointivalmiuksista. Lisätietoja antavat professori Ahti Salo ja DI Juho Roponen
 2. Teekkari avustamaan tutkimuksessa, jonka aiheena on ihminen mallintajana, mallien soveltamisprosessit ja inhimilliset vinoumat päätöksenteossa. Tehtävässä vaaditaan ohjelmointitaitoa ja tilasto-osaamisesta on hyötyä. Lisätietoja antaa professori Raimo P. Hämäläinen.
 3. Teekkari kehittämään spatiaalisen ja monikriteerisen päätöksenteon esimerkkisovellusta. Työ edellyttää MATLABin tuntemusta ja optimoinnin perusteiden hallintaa. Päätöksenteon ja ongelmanratkaisun kurssista on etua. Lisätietoa antavat DI Mikko Harju ja professori Kai Virtanen.
 4. II Optimointi ja peliteoria

 5. Teekkari tutkimaan hissien liikkeeseen liityviä optimointimalleja. Työssä on eduksi ohjelmointikokemus (MATLAB). Lisätietoja aiheesta antaa TkT Kimmo Berg.
 6. Teekkari kehittämään resurssienhallinnan (engl. resource management) matemaattisia malleja ja niiden ratkaisemiseen soveltuvia optimointimalleja. Työ edellyttää optimoinnin perusteiden hallintaa. CPLEXin tuntemus on eduksi. Lisätietoja antaa professori Antti Punkka
 7. One or more students to work on the development and implementation of stochastic programming models for inventory management under demand uncertainty. The context of application is the blood supply chain, in which these models are used as decision support tools to help hospitals define ordering policies that minimize wastage of blood units and the risks of shortage simultaneously. The programming language of use will be Julia. Knowledge of optimization and programming skills are requirements, but knowledge of Julia is not mandatory. For more details, please contact Professor Fabricio Oliveira.
 8. III Simulointi

 9. Teekkari tutkimaan numeerisen optimoinnin sovelluksia ja kehittämään numeerisia optimointialgoritmeja sekä Matlabilla toteutettavia tulosten visualisointityökaluja. Lisätietoja antaa professori Harri Ehtamo.
 10. Teekkari kehittämään räjähdevaikutuksia kuvaavaan simulointimalliin perustuvaa ohjelmistoa. Työ edellyttää simuloinnin hallintaa sekä hyviä ohjelmointitaitoja (MATLAB). Kokemus graafisten käyttöliittymien toteuttamisesta katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Lisätietoja antavat DI Heikki Puustinen ja professori Kai Virtanen.
 11. IV Oma aihe

 12. Oma aihe-ehdotus laboratorion tutkimusryhmän tutkimukseen tai opetukseen liittyen. Jos sinulla on oma ehdotus, otathan rohkeasti yhteyttä laboratorion professoreihin (Harri Ehtamo, Risto Lahdelma, Fabricio Oliveira, Antti Punkka, Ahti Salo, Kai Virtanen).

 

Jos olet etsimässä ainoastaan erikois- tai kandidaatintyöaihetta, katso MS-E2108 Systeemianalyysin erikoistyöt tai SCI3029.kand Systeemitieteiden kandidaattiseminaari.

Teekkari kehittämään kokeellista tutkimusta ihmisten ratkaisuheuristiikoista monitavoitteisissa ympäristönsuojeluun liittyvissä portfoliotehtävissä. Vaatiumuksena päätöksenteon ja ongelmanratkaisun kurssin suoritus. Lisätietoja antaa professori Raimo Hämäläinen (raimo.hamalainen (at) aalto.fi).