Siirry pääsisältöön

Kypsyysnäyte

Assistentit:

Diplomi-insinöörin tutkinnon kypsyysnäytteet: Heikki Puustinen
Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteet: Heikki Puustinen

 

Kypsyysnäytteenä kirjoitetaan lehdistötiedote opinnäytetyöstä. Näyte kirjoitetaan opiskelijan koulusivistyskielellä, yleensä suomeksi tai ruotsiksi. Tarkoituksena on osoittaa perehtyneisyys opinnäytetyön alaan sekä kielen taito.

Tiedote kirjoitetaan Systeemianalyysin laboratoriossa. Ajan voi vapaasti sopia assistentin kanssa. Suoritukseen kuluva aika on 1-2 tuntia. Näytteen tarkastavat ohjaava assistentti sekä suomen kielen lehtori.

Kypsyysnäytteen voi suorittaa, kun opinnäytetyön tärkeimmät tulokset ovat selvillä. Käytännössä työn ensimmäisen version pitää olla valmis. Suorita kypsyysnäyte viimeistään kuukautta ennen kokousta, jossa aiot hyväksyttää diplomi- tai kandidaatintyön.

Lehdistötiedotteen tarkoituksena on olla ennen kaikkea informatiivinen, selkeä, kiinnostava ja riittävän lyhyt. Se poikkeaa tyyliltään esimerkiksi diplomityön tiivistelmästä. Tiedotteen kirjoittamisessa on huomioitava seuraavat asiat:

Kohderyhmä: On oleellista kirjoittaa tiedotteeseen kohderyhmää kiinnostavat asiat kohderyhmän ymmärtämällä tavalla. Kohderyhmäksi voidaan ajatella vaikkapa suomalaiset operaatiotutkimuksen ammattilaiset tai sanomalehtien taloussivuja seuraavat ihmiset. Jos on mahdollista, että kohderyhmä ei tunne tiedotteessa mainittua käsitettä tai menetelmää, se on avattava lukijoille.
Otsikko: Tiedotteella on oma otsikko, joka poikkeaa opinnäytetyön otsikosta. Se on iskevä ja kiteyttää työn päätuloksen. Esimerkiksi: "Dynaaminen optimointi luo kilpailuetua sähkön tuottajille"
Rakenne: Lehdistötiedotteelle on ominaista, että tärkein ja kiinnostavin sisältö tuodaan esille ensin. Tiedote aloitetaan mainitsemalla opinnäytetyöntyön tekijä, työn ala ja otsikko sekä kohdeorganisaatio. Tämän jälkeen kuvataan ytimekkäästi opinnäytetyön keskeiset tulokset. Tärkeintä on vastata nopeasti kysymyksiin "Kuka?, Mitä?, Milloin?, Missä?, Miksi?"
Syventävät asiat, kuten tulosten laajempi merkitys, sovellukset ja esimerkit tuodaan esille jäljempänä, tärkeysjärjestyksessä.
Tyyli: Lyhyiden lauseiden käyttö auttaa pitämään tekstin selkeänä. Usein on myös parempi kirjoittaa lauseet aktiivissa kuin passiivissa.
 
Näytteen ohjaava assistentti antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita näytteen kirjoittamiseen.