Siirry pääsisältöön

MS-E2198 Luovan ongelmanratkaisun seminaari (5 op) (vaihtuvasisältöinen)

Syksyllä 2015 kurssin voi suorittaa myös koodilla TU-E3130 Luovan ongelmanratkaisun seminaari.

Aihepiiri: Yleisteemana on systeemiäly
Kurssimateriaali:
  1. Valikoituja huippuartikkeleita ja muita tekstejä, jotka edustavat useita erilaisia lähestymistapoja ja tutkimusperinteitä (katso lukulista 2015).
  2. Päätekstejä tukevat aikaisemmat systeemiälykirjat ja kurssin kirjahyllyn aineistot.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on laajentaa ja moniulotteistaa osallistujien ajattelua sekä nostaa osallistujan systeeminen hahmotuskyky uudelle tasolle. Seminaari antaa työvälineitä moniulotteisten teemakokonaisuuksien systeemiseen jäsentämiseen, oman ajattelun rikastamiseen eritaustaisista viitekehyksistä käsin, henkilökohtaiseen henkiseen kasvuun ja luovaan vuorovaikutukseen. Seminaari lisää osallistujien systeemiälykästä ymmärrys- ja toimintakykyä. Me perehdymme dialogiseen, reflektiiviseen ja kiteyttävään ajatteluun, toisten kannustamiseen, harjoittelemme kuuntelemisen ja palautteesta oppimisen taitoa sekä esiintymistilanteen kohtaamista. Seminaarin lopuksi osallistujat tuottavat henkilökohtaisen reflektioesseen, jossa kukin pohtii oman elämänsä tai toimintaympäristönsä avainpiirteitä systeemiälyn näkökulmasta.
Osallistujat: Seminaari on tarkoitettu perusopiskelijoille ja tutkijoille, jotka haluavat ryhmämuodossa työskennellä seminaarin ohjaajien ja muiden osallistujien kanssa oman ajattelunsa kehittämiseksi systeemiäly-käsitteen valossa. Työskentelymuodon takia osallistujamäärä on rajoitettu ja ensisijalla ovat luentosarjan Filosofia ja systeemiajattelu parhaat suorittajat. Kurssi soveltuu lisensiaattiopintoihin.
Työmäärä toteutustavoittain: Virittävä esitehtävä: 1 op 
Kokoontumiset ja materiaaleihin perehtyminen: 2 op
Esitelmä: 1 op
Loppuessee:  1 op
Suoritustapa: Virittävän esitehtävän hyväksytty suorittaminen. Aktiivinen osallistuminen kaikkiin seminaaritilaisuuksiin ja materiaaleihin perehtyminen, oman aineiston esittely sekä reflektioessee. 
Opettajat: Prof. Esa Saarinen ja prof. Raimo P. Hämäläinen
Assistentti: Suvi-Tuuli Helin (suvi-tuuli.helin)